en pl
en pl

Coaching Review

Zobacz wydanie
Rok 2017 
Tom 1/2017 
Numer 9

Stan wewnętrzny – determinanta szczytowych osiągnięć

Dariusz Szostek
Sport Idea sp. z o.o.

2017 1/2017 (9) Coaching Review

DOI 10.7206/cr.2081-7029.48

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie tematyki stanu wewnętrznego i jego wpływu na efekty osiągane w świecie zewnętrznym z perspektywy nauki i własnej praktyki coachingowej. W artykule przedstawiono w krótkim zarysie różne koncepcje wpływu części nieświadomej na wyniki osiągane przez ludzi oraz badań dotyczących stanów wewnętrznych. I choć sam stan jest trudno mierzalny, bo ma źródło w tym, co się dzieje w wewnętrznym świecie ludzi, to wyznacza granice ich osiągnięć i sukcesów w świecie zewnętrznym. Zawarto też propozycję wzoru na „końcowe efekty wykonania”, uwzględniające zarówno wymiar umiejętności, jak i stan wewnętrzny. Ten wzór może poszerzyć świadomość coachów i innych osób, które na co dzień pracują z innymi ludźmi.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Stan wewnętrzny – determinanta szczytowych osiągnięć. (2017). Stan wewnętrzny – determinanta szczytowych osiągnięć. Coaching Review, 1/2017(9), 56–78. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.48 (Original work published 2017)

MLA style

„Stan Wewnętrzny – Determinanta Szczytowych Osiągnięć”. 2017. Coaching Review, t. 1/2017, nr 9, 2017, ss. 56–78.

Chicago style

„Stan Wewnętrzny – Determinanta Szczytowych Osiągnięć”. Coaching Review, Coaching Review, 1/2017, nr 9 (2017): 56–78. doi:10.7206/cr.2081-7029.48.