en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 2018 
Numer 29

Mit racjonalnego łotra. Statystyka i psychologia kontra ekonomiczna analiza prawa

Radosław Zyzik
Akademia Ignatianum w Krakowie

2018 (29) Decyzje

DOI 10.7206/DEC.1733-0092.103

Abstrakt

Celem tekstu jest ocena ekonomicznej teorii kary i powiązanego z nią modelu podejmowania decyzji z perspektywy empirycznych studiów nad prawem i behawioralnej analizy prawa. Ekonomiczna teoria kary w drugiej połowie XX wieku była podstawową teorią kary i miała znaczący wpływ na politykę karania w Stanach Zjednoczonych. Na początku XXI stulecia liczne badania statystyczne pokazały z jednej strony ograniczoną skuteczność ekonomicznego podejścia do prawa karnego, a z drugiej – szkodliwe efekty przetrzymywania w więzieniach dużej liczby osadzonych. Pojawiła się więc konieczność opracowania nowego modelu podejmowania decyzji przez przestępców. Psychologowie, ekonomiści behawioralni i zwolennicy behawioralnej analizy prawa zidentyfi kowali szereg czynników wpływających na podejmowanie decyzji o popełnieniu przestępstwa, by wymienić choćby dyskontowanie hiperboliczne, błąd nadmiernego optymizmu czy prognozowanie afektywne.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Zyzik, Radosław (2018). Mit racjonalnego łotra. Statystyka i psychologia kontra ekonomiczna analiza prawa. (2018). Mit racjonalnego łotra. Statystyka i psychologia kontra ekonomiczna analiza prawa. Decyzje, (29), 67-86. https://doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.103 (Original work published 2018)

MLA style

Zyzik, Radosław. „Mit Racjonalnego Łotra. Statystyka I Psychologia Kontra Ekonomiczna Analiza Prawa”. 2018. Decyzje, nr 29, 2018, ss. 67-86.

Chicago style

Zyzik, Radosław. „Mit Racjonalnego Łotra. Statystyka I Psychologia Kontra Ekonomiczna Analiza Prawa”. Decyzje, Decyzje, nr 29 (2018): 67-86. doi:10.7206/DEC.1733-0092.103.