en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2016 
Tom 24 
Numer 4

Polish Business Management: A Contredanse of Theory and Practice

Andrzej K. Koźmiński
Kozminski University

2016 24 (4) Central European Management Journal

DOI 10.7206/jmba.ce.2450-7814.180

Abstrakt

Purpose: The aim of the study was to find out whether the online shopping behaviors ROPO and Reverse ROPO Effect differ between Poles and Germans.

Methodology: The author conducted quantitative research among Polish and German students (129 questionnaires). The measures for this study were hypotheses that tested in mean and comparative analysis.

Findings: In the context of online consumer behavior, the results indicate that consumers display different preferences for ROPO or Reverse ROPO Effect. These differences trace back to cultural differences, particularly different uncertainty avoidance levels, and different stage of e-commerce markets maturity.

Research implications: E-commerce markets constantly evolve and so does online consumer behavior. While immature e-commerce markets follow their mature counterparts, their respective online consumer behavior also evolves, currently displaying different tendencies in ROPO and Reverse ROPO Effect between markets.

Limitation: Respondents that cover all age groups would be more representative of the respective countries of analysis. Moreover, instead of a cross-sectional, one should conduct further research with a time-series study to capture trends in behavior adoption, which effect from the evolving nature of the e-commerce retail market.

Powiązania

 1. Bloom, N., Genakos, C., Sadun, R. and Van Reenen, J. (2012). Management Practices Across Firms and Countries. National Bureau of Economic Research Working Paper 17850. Cambridge. Mass. [Google Scholar]
 2. Bloom, N., Sadun, R. and Van Reenen, J. (2012). Does Management Really Work. Harvard Business Review, November: 77–82. [Google Scholar]
 3. Chajtman, S. (1958). Rozwój organizacji w przemyśle maszynowym ZSRR. Warszawa: PWE. [Google Scholar]
 4. Cyfert, S., Dyduch, W., Latusek-Jurczak, D., Niemczyk, J. i Sopińska, A. (2014). Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu – logika wyodrębniania i identyfkacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna. Organizacja i Kierowanie, 1. [Google Scholar]
 5. Doktór, K. (1964). Przedsiębiorstwo przemysłowe. Studium socjologiczne Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski. Warszawa: KiW. [Google Scholar]
 6. Drucker, P. (1976). Skuteczne zarządzanie. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 7. Haire, M. (red.) (1965). Nowoczesna teoria organizacji. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 8. Koontz, H. and O’Donnell, C. (1969). Zasady zarządzania. Analiza funkcji kierowniczych. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 9. Kotarbiński, T. (1955). Traktat o dobrej robocie. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe. [Google Scholar]
 10. Kowalewski, S. (1967). Przełożony i podwładny. Warszawa: PWE. [Google Scholar]
 11. Koźmiński, A.K. (1993). Catching Up? Case Studies of Organizational and Management Change in the Ex-Socialist Block. Albany: State University of New York Press. [Google Scholar]
 12. Koźmiński, A.K. (1998). Odrabianie zaległości. Zmiany organizacji i zarzadzania w byłym bloku socjalistycznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 13. Koźmiński, A.K. (2008). How It All Happened. Essays in Political Economy of Transition. Warszawa: Difn. [Google Scholar]
 14. Koźmiński, A.K. (2008b). Anatomy of Systemic Change: Polish Management in Transition. Communist and Post-communist Studies, 41: 263–280, https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2008.06.006 [Google Scholar]
 15. Koźmiński, A.K. (2013). Ograniczone przywództwo: Studium empiryczne. Warszawa: Poltext. [Google Scholar]
 16. Koźmiński, A.K. and Yip, G.S. (2000). Strategies for Central and Eastern Europe. London; St. Martin’s Press; New York: MacMillan Business. [Google Scholar]
 17. Kurnal, J. (1969). Zarys teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: PWE. [Google Scholar]
 18. Kwiatkowski, S. and Koźmiński, A.K. (1992). Paradoxical country: management education in Poland. The Journal of Management Development, 11(5): 28–33, https://doi.org/10.1108/02621719210014545 [Google Scholar]
 19. March, J. and Simon, H.A. (1964). Teoria organizacji. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 20. Martyniak, Z. (1993). Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 21. Matejko, A. (1959). Socjologiczne i psychologiczne problemy pracy w USA. Kultura i społeczeństwo, 3(1): 34–42. [Google Scholar]
 22. Nogalski, B. (2016). Prospektywne i retrospektywne spojrzenie na rozwój współczesnych polskich nauk o zarządzaniu – wnioski na przyszłość. Gliwice: Politechnika Śląska. [Google Scholar]
 23. Parsons, T. and Shils, E. (1951). Toward a General Theory of Action. Cambridge Mass.: Harvard University Press. [Google Scholar]
 24. Sarapata, A. and Doktór, K. (1963). Elementy socjologii przemysłu. Warszawa: PWE. [Google Scholar]
 25. Simon, H.A. (1982). Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty. Warszawa: PWE. [Google Scholar]
 26. Simon, H.A. (1976). Działanie administracji. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 27. Zieleniewski, J. (1969). Organizacja i zarządzanie. Warszawa: PWN [Google Scholar]
 28. Bloom, N., Genakos, C., Sadun, R. and Van Reenen, J. (2012). Management Practices Across Firms and Countries. National Bureau of Economic Research Working Paper 17850. Cambridge. Mass. [Google Scholar]
 29. Bloom, N., Sadun, R. and Van Reenen, J. (2012). Does Management Really Work. Harvard Business Review, November: 77–82. [Google Scholar]
 30. Chajtman, S. (1958). Rozwój organizacji w przemyśle maszynowym ZSRR. Warszawa: PWE. [Google Scholar]
 31. Cyfert, S., Dyduch, W., Latusek-Jurczak, D., Niemczyk, J. i Sopińska, A. (2014). Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu – logika wyodrębniania i identyfkacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna. Organizacja i Kierowanie, 1. [Google Scholar]
 32. Doktór, K. (1964). Przedsiębiorstwo przemysłowe. Studium socjologiczne Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski. Warszawa: KiW. [Google Scholar]
 33. Drucker, P. (1976). Skuteczne zarządzanie. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 34. Haire, M. (red.) (1965). Nowoczesna teoria organizacji. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 35. Koontz, H. and O’Donnell, C. (1969). Zasady zarządzania. Analiza funkcji kierowniczych. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 36. Kotarbiński, T. (1955). Traktat o dobrej robocie. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe. [Google Scholar]
 37. Kowalewski, S. (1967). Przełożony i podwładny. Warszawa: PWE. [Google Scholar]
 38. Koźmiński, A.K. (1993). Catching Up? Case Studies of Organizational and Management Change in the Ex-Socialist Block. Albany: State University of New York Press. [Google Scholar]
 39. Koźmiński, A.K. (1998). Odrabianie zaległości. Zmiany organizacji i zarzadzania w byłym bloku socjalistycznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 40. Koźmiński, A.K. (2008). How It All Happened. Essays in Political Economy of Transition. Warszawa: Difn. [Google Scholar]
 41. Koźmiński, A.K. (2008b). Anatomy of Systemic Change: Polish Management in Transition. Communist and Post-communist Studies, 41: 263–280, https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2008.06.006 [Google Scholar]
 42. Koźmiński, A.K. (2013). Ograniczone przywództwo: Studium empiryczne. Warszawa: Poltext. [Google Scholar]
 43. Koźmiński, A.K. and Yip, G.S. (2000). Strategies for Central and Eastern Europe. London; St. Martin’s Press; New York: MacMillan Business. [Google Scholar]
 44. Kurnal, J. (1969). Zarys teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: PWE. [Google Scholar]
 45. Kwiatkowski, S. and Koźmiński, A.K. (1992). Paradoxical country: management education in Poland. The Journal of Management Development, 11(5): 28–33, https://doi.org/10.1108/02621719210014545 [Google Scholar]
 46. March, J. and Simon, H.A. (1964). Teoria organizacji. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 47. Martyniak, Z. (1993). Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 48. Matejko, A. (1959). Socjologiczne i psychologiczne problemy pracy w USA. Kultura i społeczeństwo, 3(1): 34–42. [Google Scholar]
 49. Nogalski, B. (2016). Prospektywne i retrospektywne spojrzenie na rozwój współczesnych polskich nauk o zarządzaniu – wnioski na przyszłość. Gliwice: Politechnika Śląska. [Google Scholar]
 50. Parsons, T. and Shils, E. (1951). Toward a General Theory of Action. Cambridge Mass.: Harvard University Press. [Google Scholar]
 51. Sarapata, A. and Doktór, K. (1963). Elementy socjologii przemysłu. Warszawa: PWE. [Google Scholar]
 52. Simon, H.A. (1982). Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty. Warszawa: PWE. [Google Scholar]
 53. Simon, H.A. (1976). Działanie administracji. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 54. Zieleniewski, J. (1969). Organizacja i zarządzanie. Warszawa: PWN [Google Scholar]
 55. Bloom, N., Genakos, C., Sadun, R. and Van Reenen, J. (2012). Management Practices Across Firms and Countries. National Bureau of Economic Research Working Paper 17850. Cambridge. Mass. [Google Scholar]
 56. Bloom, N., Sadun, R. and Van Reenen, J. (2012). Does Management Really Work. Harvard Business Review, November: 77–82. [Google Scholar]
 57. Chajtman, S. (1958). Rozwój organizacji w przemyśle maszynowym ZSRR. Warszawa: PWE. [Google Scholar]
 58. Cyfert, S., Dyduch, W., Latusek-Jurczak, D., Niemczyk, J. i Sopińska, A. (2014). Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu – logika wyodrębniania i identyfkacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna. Organizacja i Kierowanie, 1. [Google Scholar]
 59. Doktór, K. (1964). Przedsiębiorstwo przemysłowe. Studium socjologiczne Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski. Warszawa: KiW. [Google Scholar]
 60. Drucker, P. (1976). Skuteczne zarządzanie. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 61. Haire, M. (red.) (1965). Nowoczesna teoria organizacji. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 62. Koontz, H. and O’Donnell, C. (1969). Zasady zarządzania. Analiza funkcji kierowniczych. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 63. Kotarbiński, T. (1955). Traktat o dobrej robocie. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe. [Google Scholar]
 64. Kowalewski, S. (1967). Przełożony i podwładny. Warszawa: PWE. [Google Scholar]
 65. Koźmiński, A.K. (1993). Catching Up? Case Studies of Organizational and Management Change in the Ex-Socialist Block. Albany: State University of New York Press. [Google Scholar]
 66. Koźmiński, A.K. (1998). Odrabianie zaległości. Zmiany organizacji i zarzadzania w byłym bloku socjalistycznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 67. Koźmiński, A.K. (2008). How It All Happened. Essays in Political Economy of Transition. Warszawa: Difn. [Google Scholar]
 68. Koźmiński, A.K. (2008b). Anatomy of Systemic Change: Polish Management in Transition. Communist and Post-communist Studies, 41: 263–280, https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2008.06.006 [Google Scholar]
 69. Koźmiński, A.K. (2013). Ograniczone przywództwo: Studium empiryczne. Warszawa: Poltext. [Google Scholar]
 70. Koźmiński, A.K. and Yip, G.S. (2000). Strategies for Central and Eastern Europe. London; St. Martin’s Press; New York: MacMillan Business. [Google Scholar]
 71. Kurnal, J. (1969). Zarys teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: PWE. [Google Scholar]
 72. Kwiatkowski, S. and Koźmiński, A.K. (1992). Paradoxical country: management education in Poland. The Journal of Management Development, 11(5): 28–33, https://doi.org/10.1108/02621719210014545 [Google Scholar]
 73. March, J. and Simon, H.A. (1964). Teoria organizacji. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 74. Martyniak, Z. (1993). Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 75. Matejko, A. (1959). Socjologiczne i psychologiczne problemy pracy w USA. Kultura i społeczeństwo, 3(1): 34–42. [Google Scholar]
 76. Nogalski, B. (2016). Prospektywne i retrospektywne spojrzenie na rozwój współczesnych polskich nauk o zarządzaniu – wnioski na przyszłość. Gliwice: Politechnika Śląska. [Google Scholar]
 77. Parsons, T. and Shils, E. (1951). Toward a General Theory of Action. Cambridge Mass.: Harvard University Press. [Google Scholar]
 78. Sarapata, A. and Doktór, K. (1963). Elementy socjologii przemysłu. Warszawa: PWE. [Google Scholar]
 79. Simon, H.A. (1982). Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty. Warszawa: PWE. [Google Scholar]
 80. Simon, H.A. (1976). Działanie administracji. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 81. Zieleniewski, J. (1969). Organizacja i zarządzanie. Warszawa: PWN [Google Scholar]
 82. Bloom, N., Genakos, C., Sadun, R. and Van Reenen, J. (2012). Management Practices Across Firms and Countries. National Bureau of Economic Research Working Paper 17850. Cambridge. Mass. [Google Scholar]
 83. Bloom, N., Sadun, R. and Van Reenen, J. (2012). Does Management Really Work. Harvard Business Review, November: 77–82. [Google Scholar]
 84. Chajtman, S. (1958). Rozwój organizacji w przemyśle maszynowym ZSRR. Warszawa: PWE. [Google Scholar]
 85. Cyfert, S., Dyduch, W., Latusek-Jurczak, D., Niemczyk, J. i Sopińska, A. (2014). Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu – logika wyodrębniania i identyfkacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna. Organizacja i Kierowanie, 1. [Google Scholar]
 86. Doktór, K. (1964). Przedsiębiorstwo przemysłowe. Studium socjologiczne Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski. Warszawa: KiW. [Google Scholar]
 87. Drucker, P. (1976). Skuteczne zarządzanie. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 88. Haire, M. (red.) (1965). Nowoczesna teoria organizacji. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 89. Koontz, H. and O’Donnell, C. (1969). Zasady zarządzania. Analiza funkcji kierowniczych. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 90. Kotarbiński, T. (1955). Traktat o dobrej robocie. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe. [Google Scholar]
 91. Kowalewski, S. (1967). Przełożony i podwładny. Warszawa: PWE. [Google Scholar]
 92. Koźmiński, A.K. (1993). Catching Up? Case Studies of Organizational and Management Change in the Ex-Socialist Block. Albany: State University of New York Press. [Google Scholar]
 93. Koźmiński, A.K. (1998). Odrabianie zaległości. Zmiany organizacji i zarzadzania w byłym bloku socjalistycznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 94. Koźmiński, A.K. (2008). How It All Happened. Essays in Political Economy of Transition. Warszawa: Difn. [Google Scholar]
 95. Koźmiński, A.K. (2008b). Anatomy of Systemic Change: Polish Management in Transition. Communist and Post-communist Studies, 41: 263–280, https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2008.06.006 [Google Scholar]
 96. Koźmiński, A.K. (2013). Ograniczone przywództwo: Studium empiryczne. Warszawa: Poltext. [Google Scholar]
 97. Koźmiński, A.K. and Yip, G.S. (2000). Strategies for Central and Eastern Europe. London; St. Martin’s Press; New York: MacMillan Business. [Google Scholar]
 98. Kurnal, J. (1969). Zarys teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: PWE. [Google Scholar]
 99. Kwiatkowski, S. and Koźmiński, A.K. (1992). Paradoxical country: management education in Poland. The Journal of Management Development, 11(5): 28–33, https://doi.org/10.1108/02621719210014545 [Google Scholar]
 100. March, J. and Simon, H.A. (1964). Teoria organizacji. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 101. Martyniak, Z. (1993). Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 102. Matejko, A. (1959). Socjologiczne i psychologiczne problemy pracy w USA. Kultura i społeczeństwo, 3(1): 34–42. [Google Scholar]
 103. Nogalski, B. (2016). Prospektywne i retrospektywne spojrzenie na rozwój współczesnych polskich nauk o zarządzaniu – wnioski na przyszłość. Gliwice: Politechnika Śląska. [Google Scholar]
 104. Parsons, T. and Shils, E. (1951). Toward a General Theory of Action. Cambridge Mass.: Harvard University Press. [Google Scholar]
 105. Sarapata, A. and Doktór, K. (1963). Elementy socjologii przemysłu. Warszawa: PWE. [Google Scholar]
 106. Simon, H.A. (1982). Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty. Warszawa: PWE. [Google Scholar]
 107. Simon, H.A. (1976). Działanie administracji. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 108. Zieleniewski, J. (1969). Organizacja i zarządzanie. Warszawa: PWN [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Koźmiński, Andrzej K. (2016). Koźmiński, A. K. . (2016). Polish Business Management: A Contredanse of Theory and Practice. Central European Management Journal, 24(4), 10-24. https://doi.org/10.7206/jmba.ce.2450-7814.180 (Original work published 2016)

MLA style

Koźmiński, Andrzej K.. Koźmiński, A. K. . „Polish Business Management: A Contredanse Of Theory And Practice”. 2016. Central European Management Journal, t. 24, nr 4, 2016, ss. 10-24.

Chicago style

Koźmiński, Andrzej K.. Koźmiński, Andrzej K. . „Polish Business Management: A Contredanse Of Theory And Practice”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 24, nr 4 (2016): 10-24. doi:10.7206/jmba.ce.2450-7814.180.