en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2014 
Tom 22 
Numer 3

Ocena siły przetargowej w negocjacjach

Andrzej Kozina
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

2014 22 (3) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.108

Abstrakt

Cel: Celem jest przedstawienie autorskiej koncepcji oceny siły przetargowej w negocjacjach (zwłaszcza gospodarczych).

Metodologia: Tekst jest oparty na przeglądzie i analizie porównawczej literatury. Wykorzystano uniwersalną (ogólną) koncepcję oceny. Nacisk położono na zaprezentowanie charakterystyki siły przetargowej, a także na opracowanie kryteriów jej oceny oraz skonstruowanie zbioru wskaźników (mierników) odzwierciedlających te kryteria.

Wnioski: Okazało się, że próba stworzenia tego rodzaju koncepcji jest skuteczna. Może ona stanowić użyteczne narzędzie oceny siły przetargowej w różnego typu negocjacjach (zwłaszcza gospodarczych), w procesie ich planowania. Niemniej jednak prezentowana koncepcja będzie przedmiotem dalszych badań autora, w wyniku których zostanie udoskonalona, głównie poprzez poszukiwanie bardziej precyzyjnych mierników siły przetargowej.

Oryginalność: Ogólnie przedstawiono propozycję rozwiązania złożonego i trudnego problemu oceny siły przetargowej, rzadko rozważanego w literaturze negocjacyjnej. Wskazano przede wszystkim zbiór kryteriów i mierników oceny siły przetargowej.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kozina, Andrzej (2014). Kozina, A. . (2014). Ocena siły przetargowej w negocjacjach. Central European Management Journal, 22(3), 72-84. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.108 (Original work published 2014)

MLA style

Kozina, Andrzej. Kozina, A. . „Ocena Siły Przetargowej W Negocjacjach”. 2014. Central European Management Journal, t. 22, nr 3, 2014, ss. 72-84.

Chicago style

Kozina, Andrzej. Kozina, Andrzej . „Ocena Siły Przetargowej W Negocjacjach”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 22, nr 3 (2014): 72-84. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.108.