en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2014 
Tom 22 
Numer 3

Działalność regulacyjna Prezesa UKE a konkurencyjność i sytuacja finansowa przedsiębiorstw na przykładzie Grupy TP

Ewa Kwiatkowska
Kozminski University

Iwona Cieślak

2014 22 (3) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.107

Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest przedstawienie obowiązków regulacyjnych nakładanych przez Prezesa UKE na przedsiębiorców telekomunikacyjnych zajmujących znaczącą pozycję na rynkach telekomunikacyjnych.

Metodologia: Przeanalizowano decyzje, których adresatem były podmioty Grupy TP, a także sprawozdania finansowe przedstawiające osiągnięte wielkości ekonomiczne za lata 2006–2013.

Wnioski: Na podmioty wchodzące w skład Grupy TP nakładano obowiązki regulacyjne, które powinny skutkować uniemożliwieniem wykorzystywania ich pozycji monopolistycznej, a także przenoszenia ich pozycji. Nakładane obowiązki regulacyjne na podmioty Grupy TP nie wpłynęły w znaczącym stopniu na sytuację grupy. Wahania wielkości finansowych wydają się przede wszystkim skutkiem wewnętrznych decyzji zarządzających, a nie wszechstronnego zakresu regulacji sektorowej. Przeprowadzane badania sygnalizują konieczność głębszej
analizy postrzegania skutków działań regulacyjnych przez interesariuszy tego sektora.

Oryginalność: Tekst stanowi interdyscyplinarne podejście do problematyki regulacji rynków infrastrukturalnych.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kwiatkowska, Ewa & Cieślak, Iwona (2014). Kwiatkowska, E. , & Cieślak, I.. (2014). Działalność regulacyjna Prezesa UKE a konkurencyjność i sytuacja finansowa przedsiębiorstw na przykładzie Grupy TP. Central European Management Journal, 22(3), 56-71. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.107 (Original work published 2014)

MLA style

Kwiatkowska, Ewa and Cieślak, Iwona. Kwiatkowska, E. , i I. Cieślak. „Działalność Regulacyjna Prezesa Uke A Konkurencyjność I Sytuacja Finansowa Przedsiębiorstw Na Przykładzie Grupy Tp”. 2014. Central European Management Journal, t. 22, nr 3, 2014, ss. 56-71.

Chicago style

Kwiatkowska, Ewa and Cieślak, Iwona. Kwiatkowska, Ewa , i Iwona Cieślak. „Działalność Regulacyjna Prezesa Uke A Konkurencyjność I Sytuacja Finansowa Przedsiębiorstw Na Przykładzie Grupy Tp”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 22, nr 3 (2014): 56-71. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.107.