en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2013 
Tom 21 
Numer 1

Podejmowanie decyzji i osiąganie celów w życiu rodzinnym

Jan Nikołajew
Uniwersytet Szczeciński

Grażyna Leśniewska
Uniwersytet Szczeciński

2013 21 (1) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.52

Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest wskazanie istotnej roli rodziny w kształtowaniu wartości i postaw w młodym pokoleniu, a szczególnie próba odpowiedzi na pytanie, czy w rodzinie możliwa jest demokracja.

Metodologia: W artykule dokonano przeglądu dotychczasowych stanowisk dotyczących demokracji w rodzinie oraz przedstawiono wyniki dyskusji, jaka miała miejsce podczas konferencji Czas na rozwój. Myślenie strategiczne w pracy i życiu codziennym. Przedmiotem dyskusji były problemy podejmowania decyzji i osiągania celów w życiu rodzinnym.

Wnioski: Obecnie nie ulega już wątpliwości, że rodzina stanowi dla dziecka najważniejsze środowisko rozwojowe i wychowawcze. Tak więc decydujący wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka mają rodzice, przy czym ten wpływ utrzymuje się zazwyczaj przez wiele lat. Wpływ rodziców, prezentowane przez nich postawy rodzicielskie oddziałują na jego osiągnięcia szkolne, na kształtowanie się równowagi uczuciowej i dojrzałości społeczno-emocjonalnej, na formowanie obrazu samego siebie i stosunku do grupy rówieśniczej.

Oryginalność: Przedstawiona analiza problemu jest jedynie próbą zasygnalizowania ważnej roli podejmowania decyzji w rodzinie, kształtowania wartości i wyrobienia w młodym pokoleniu odpowiedzialności za własne czyny. Być może warto rodzinę uczynić podstawą analizy, a zmiany dokonujące się na tej płaszczyźnie potraktować jako konieczny efekt zmian systemu społecznego.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Nikołajew, Jan & Leśniewska, Grażyna (2013). Nikołajew, J. , & Leśniewska, G. . (2013). Podejmowanie decyzji i osiąganie celów w życiu rodzinnym. Central European Management Journal, 21(1), 137-144. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.52 (Original work published 2013)

MLA style

Nikołajew, Jan and Leśniewska, Grażyna. Nikołajew, J. , i G. Leśniewska. „Podejmowanie Decyzji I Osiąganie Celów W Życiu Rodzinnym”. 2013. Central European Management Journal, t. 21, nr 1, 2013, ss. 137-144.

Chicago style

Nikołajew, Jan and Leśniewska, Grażyna. Nikołajew, Jan , i Grażyna Leśniewska. „Podejmowanie Decyzji I Osiąganie Celów W Życiu Rodzinnym”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 21, nr 1 (2013): 137-144. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.52.