en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2013 
Tom 21 
Numer 1

Metodyka badania modeli biznesowych podmiotów gospodarczych

Karol Kuczera
Uniwersytet Szczeciński

2013 21 (1) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.50

Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest analiza koncepcji oraz podejść do zarządzania organizacjami, ukazująca charakterystykę środowiska biznesu oraz, w konsekwencji, zaproponowanie metodyki badania modeli biznesowych firm uwzględniającej preferencje decydentów.

Metodologia: Badania obejmują studia literaturowe, krytyczną dyskusję oraz badania własne w obszarze metametody badania firm.

Wnioski: Współczesne złożone i dynamiczne środowisko biznesu wymaga adekwatnych narzędzi pomiarowych. Narzędzia takie, jako metametody, powinny operować na zmiennych ilościowych i jakościowych oraz uwzględniać czynnik czasu. Nie należy w badaniu firm pomijać preferencji ich decydentów. To od ich punktu widzenia zależy kształt organizacji.

Oryginalność: Obraz środowiska biznesu będący dyskusją uzupełniających się zagadnień obejmujących m.in. źródła przewagi konkurencyjnej, profesjonalizm usług, wirtualność i teleobecność oraz podejścia behawioralne i zasobowe do zarządzania. Propozycja metametody badania kształtu małych i średnich firm z uwzględnieniem preferencji decydentów.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kuczera, Karol (2013). Kuczera, K. . (2013). Metodyka badania modeli biznesowych podmiotów gospodarczych. Central European Management Journal, 21(1), 108-123. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.50 (Original work published 2013)

MLA style

Kuczera, Karol. Kuczera, K. . „Metodyka Badania Modeli Biznesowych Podmiotów Gospodarczych”. 2013. Central European Management Journal, t. 21, nr 1, 2013, ss. 108-123.

Chicago style

Kuczera, Karol. Kuczera, Karol . „Metodyka Badania Modeli Biznesowych Podmiotów Gospodarczych”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 21, nr 1 (2013): 108-123. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.50.