en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2013 
Tom 21 
Numer 1

Innowacyjny model biznesowy – kluczowe elementy

Bartłomiej Moszoro
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Katarzyna Gadomska-Lila
Uniwersytet Szczeciński

2013 21 (1) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.49

Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest analiza modeli biznesowych i ich kluczowych elementów. W świetle rozważań dotyczących zasadności i uwarunkowań wprowadzania innowacji w modelach biznesowych zaprezentowano wyniki dyskusji panelowej przeprowadzonej w tym zakresie podczas konferencji Czas na rozwój. Myślenie strategiczne w pracy i życiu codziennym.

Metodologia: Podstawę prowadzonych rozważań stanowią studia literaturowe, wyniki badań zrealizowanych przez zagraniczne ośrodki badawcze oraz wyniki dyskusji panelowej przeprowadzonej podczas konferencji.

Wyniki: W wyniku przeprowadzonych rozważań dokonano analizy elementów składowych modelu biznesowego, wykazano okoliczności, w jakich należy zastanowić się nad jego zmianą, oraz wskazano główne stymulatoryn i inhibitory zmiany modelu.

Oryginalność: Temat innowacji w modelach biznesowych jest aktualny i ważny zarówno dla rozwoju teorii, jak i praktyki, jednak w polskich opracowaniach naukowych jest on stosunkowo rzadko podejmowany. W czasach kryzysu gospodarczego, kiedy coraz więcej firm zastanawia się nad rewizją dotychczasowego modelu, ważne jest trafne rozpoznanie kluczowych uwarunkowań, zapewniających skuteczne wdrażanie innowacji w ich modelach
biznesowych.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Moszoro, Bartłomiej & Gadomska-Lila, Katarzyna (2013). Moszoro, B. , & Gadomska-Lila, K. . (2013). Innowacyjny model biznesowy – kluczowe elementy. Central European Management Journal, 21(1), 98-107. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.49 (Original work published 2013)

MLA style

Moszoro, Bartłomiej and Gadomska-Lila, Katarzyna. Moszoro, B. , i K. Gadomska-Lila. „Innowacyjny Model Biznesowy – Kluczowe Elementy”. 2013. Central European Management Journal, t. 21, nr 1, 2013, ss. 98-107.

Chicago style

Moszoro, Bartłomiej and Gadomska-Lila, Katarzyna. Moszoro, Bartłomiej , i Katarzyna Gadomska-Lila. „Innowacyjny Model Biznesowy – Kluczowe Elementy”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 21, nr 1 (2013): 98-107. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.49.