en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2013 
Tom 21 
Numer 2

Kryzysowa polityka pieniężna – podstawowe dylematy

Jacek Tomkiewicz
Kozminski University
https://orcid.org/0000-0003-3509-621X

2013 21 (2) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.57

Abstrakt

Cel: Celem tekstu jest wskazanie problemów, przed którym stoją obecnie banki centralne. Wobec bardzo aktywnego zaangażowania się ich w proces usuwania skutków kryzysu finansowego można wskazać wiele dylematów, które związane są z bieżącą polityką pieniężną, a które nie zostały jednoznacznie rozstrzygnięte na gruncie teoretycznym. Na razie trudno także mówić o całościowym bilansie ekspansywnej polityki monetarnej, która
wprawdzie przyczyniła się do spłycenia recesji i ograniczyła ryzyko panujące na rynkach finansowych, ale wiąże się także z narastaniem negatywnych procesów, które mogą być w przyszłości zagrożeniem dla stabilności gospodarki.

Metodologia: Tekst ma charakter teoretyczny, rozważania prowadzone są na podstawie przeglądu bieżącej literatury przedmiotu i analizy podstawowych danych statystycznych.

Podstawowe wyniki: W tekście wskazuje się na podstawowe kwestie, które mają obecnie do rozstrzygnięcia główne banki centralne świata. Zasadniczymi obszarami wątpliwości są: cel inflacyjny jako podstawa polityki pieniężnej, skuteczność instrumentów banku centralnego, skutki uboczne ekspansywnej polityki pieniężnej.

Oryginalność: Tekst stanowi nowatorskie podejście do analizy polityki makroekonomicznej, gdyż wskazuje na zasadnicze luki w wiedzy ekonomicznej, na bazie której prowadzona jest bieżąca polityka makroekonomiczna.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Jacek Tomkiewicz (2013). Tomkiewicz, J. . (2013). Kryzysowa polityka pieniężna – podstawowe dylematy. Central European Management Journal, 21(2), 38-48. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.57 (Original work published 2013)

MLA style

Jacek Tomkiewicz. Tomkiewicz, J. . „Kryzysowa Polityka Pieniężna – Podstawowe Dylematy”. 2013. Central European Management Journal, t. 21, nr 2, 2013, ss. 38-48.

Chicago style

Jacek Tomkiewicz. Tomkiewicz, Jacek . „Kryzysowa Polityka Pieniężna – Podstawowe Dylematy”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 21, nr 2 (2013): 38-48. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.57.