en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2013 
Tom 21 
Numer 2

Kryzys finansowy a finansyzacja rynków towarowych

Waldemar Aspadarec
Uniwersytet Szczeciński

2013 21 (2) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.56

Abstrakt

Cel: Analiza przyczyn, powiązań i skutków wpływu inwestorów finansowych na rynki towarowe w okresie przed- i pokryzysowym.

Metodologia: Badanie dominującego wpływu sektora finansowego na kształtowanie się cen na rynkach towarowych, definiowanego jako finansyzacja rynków towarowych oparto na narracyjnym podejściu metodologicznym narrative approach). Polega ono na tym, że na podstawie dostępnych dokumentów historycznych, podejmowana jest próba zrekonstruowania czynników powodujących strukturalne zmiany na rynkach towarowych, skutkujące upodabnianiem się rynków towarowego i finansowego, w szczególności kapitałowego.

Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że globalny kryzys finansowy przyczynił się nie tylko do ogromnej zmiany w skali zaangażowania inwestorów finansowych na rynkach towarowych, ale także spowodował strukturalne jego zmiany, którym towarzyszy równocześnie wiele negatywnych konsekwencji.

Oryginalność: W wyniku przeprowadzonych badań zwrócono uwagę, że finansyzacja rynków towarowych przejawia się radykalnym zwiększeniem skali wahań cen na rynkach towarowych powodując oderwanie ich od wartości godziwej. Zaprezentowano przemiany strukturalne i towarzyszące im próby przeciwdziałania ich negatywnym konsekwencjom, polegające na wprowadzaniu regulacji zmierzających do uzyskania większej transparentności działalności inwestorów finansowych na tych rynkach.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Aspadarec, Waldemar (2013). Aspadarec, W. . (2013). Kryzys finansowy a finansyzacja rynków towarowych. Central European Management Journal, 21(2), 23-37. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.56 (Original work published 2013)

MLA style

Aspadarec, Waldemar. Aspadarec, W. . „Kryzys Finansowy A Finansyzacja Rynków Towarowych”. 2013. Central European Management Journal, t. 21, nr 2, 2013, ss. 23-37.

Chicago style

Aspadarec, Waldemar. Aspadarec, Waldemar . „Kryzys Finansowy A Finansyzacja Rynków Towarowych”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 21, nr 2 (2013): 23-37. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.56.