en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2013 
Tom 21 
Numer 2

Kryzys lat 2007–2009 i luka informacyjna w sektorze finansowym

Włodzimierz Siwiński
Kozminski University

2013 21 (2) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.55

Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest identyfikacja głównych luk w statystycznym obrazie sektora finansowego, które powstały w ostatnich latach, oraz analiza przyczyn i skutków tego zjawiska w kontekście kryzysu finansowego lat 2007–2009.

Metodologia: Wykorzystano metodę opisowo-dedukcyjną. Opisano zmiany instytucjonalne na rynkach finansowych oraz zmiany instrumentów finansowych i wykazano, jaki miało to wpływ na zmniejszenie transparentności funkcjonowania sektora finansowego.

Wyniki: Wykazano, że jedną głównych przyczyn załamania płynności finansowej i powstania kryzysu finansowego były poważne luki w obrazie statystycznym sektora finansowego. Luki te były następstwem zmian instytucjonalnych i pojawienia się nowych instrumentów finansowych. Wszystkie zmiany zainicjowano i przeprowadzono wewnątrz sektora finansowego i było to działanie świadome instytucji finansowych, ułatwiające podejmowanie
działań nadmiernie ryzykownych, które ogromnie zwiększały zyski tych instytucji, szczególnie w krótkim okresie, choć okazały się destrukcyjne dla całego systemu finansowego i gospodarki w dłuższej perspektywie czasowej.

Ograniczenia badania: Artykuł ogranicza się tylko do analizy przyczyn i konsekwencji powstania luk w statystycznym obrazie funkcjonowania sektora finansowego.

Oryginalność: Wkładem analizy jest wykazanie, jakie zmiany instytucjonalne i zmiany instrumentów finansowych przyczyniły się do powstania konkretnych luk informacyjnych.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Siwiński, Włodzimierz (2013). Siwiński, W.. (2013). Kryzys lat 2007–2009 i luka informacyjna w sektorze finansowym. Central European Management Journal, 21(2), 6-22. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.55 (Original work published 2013)

MLA style

Siwiński, Włodzimierz. Siwiński, W.. „Kryzys Lat 2007–2009 I Luka Informacyjna W Sektorze Finansowym”. 2013. Central European Management Journal, t. 21, nr 2, 2013, ss. 6-22.

Chicago style

Siwiński, Włodzimierz. Siwiński, Włodzimierz . „Kryzys Lat 2007–2009 I Luka Informacyjna W Sektorze Finansowym”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 21, nr 2 (2013): 6-22. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.55.