en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2012 
Tom 20 
Numer 1

Iluzja pieniądza i motywacyjna wartość płac w świetle statystyki ekonomicznej

Julian Daszkowski
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

2012 20 (1) Central European Management Journal

Abstrakt

Cel: w artykule podjęto próbę eksploracji niektórych związków między teoretycznymi terminami motywacyjnej teorii oczekiwań pracowniczych a oficjalnymi danymi statystyk ekonomicznych.

Metodologia: szeregi czasowe decylowych wskaźników nominalnych i realnych plac w Polsce
przeanalizowano w sposób podobny do regresji kwantylowej.

Wnioski: wszystkie decylowe wskaźniki płac nominalnych rosną, ale ich realne wartości
rosną tylko dla najwyższych z nich, przy niemal niezmienionych poziomach pozostałych
wskaźników realnych w latach 1992–2008.

Ograniczenia badawcze/konsekwencje: opisane efekty jako warunki konieczne dla wystąpienia iluzji pieniądza prawdopodobnie mogą kształtować subiektywne oczekiwania w różny sposób nie tylko dla płac nominalnych i realnych, ale także odmiennie dla płac wysokich niż dla płac niskich.

Oryginalność: w przeszukanej literaturze nie znaleziono analizy tego typu.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Daszkowski, Julian (2012). Daszkowski, J. . (2012). Iluzja pieniądza i motywacyjna wartość płac w świetle statystyki ekonomicznej. Central European Management Journal, 20(1), 33-48. (Original work published 2012)

MLA style

Daszkowski, Julian. Daszkowski, J. . „Iluzja Pieniądza I Motywacyjna Wartość Płac W Świetle Statystyki Ekonomicznej”. 2012. Central European Management Journal, t. 20, nr 1, 2012, ss. 33-48.

Chicago style

Daszkowski, Julian. Daszkowski, Julian . „Iluzja Pieniądza I Motywacyjna Wartość Płac W Świetle Statystyki Ekonomicznej”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 20, nr 1 (2012): 33-48.