en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2012 
Tom 20 
Numer 2

Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec pracowników

Katarzyna Gadomska-Lila
Uniwersytet Szczeciński

2012 20 (2) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.4

Abstrakt

Cel: celem artykułu jest prezentacja idei społecznej odpowiedzialności biznesu i kierunków
jej ewolucji, analizowana w odniesieniu do pracowników.

Metodologia: w świetle wyników badań empirycznych prezentujących działania społecznie
odpowiedzialne stosowane przez firmy wobec pracowników zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w tym obszarze podczas konferencji "Czas na rozwój. Człowiek i biznes w społeczeństwie obywatelskim". Realizowane badania miały charakter badań ankietowych oraz dyskusji panelowych. Zebrane wyniki umożliwiły wskazanie najczęściej stosowanych wobec pracowników praktyk zaliczanych do grupy społecznie odpowiedzialnych, a także próbę sporządzenia bilansu nakładów i wyników realizowanych inicjatyw.

Wnioski/oryginalność: W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że temat społecznej odpowiedzialności wobec pracowników, uznawany za bardzo ważny, nie jest jeszcze wystarczająco rozpoznany, a same inicjatywy podejmowane wobec pracowników należą
raczej do rzadkości. Sugeruje to konieczność rozpowszechniania wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, podkreślania związków między realizacją założeń społecznej odpowiedzialności a sukcesem rynkowym przedsiębiorstwa oraz ukierunkowywania na podejmowanie społecznie odpowiedzialnych inicjatyw, zwłaszcza wobec pracowników.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Gadomska-Lila, Katarzyna (2012). Gadomska-Lila, K. . (2012). Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec pracowników. Central European Management Journal, 20(2), 41-52. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.4 (Original work published 2012)

MLA style

Gadomska-Lila, Katarzyna. Gadomska-Lila, K. . „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Wobec Pracowników”. 2012. Central European Management Journal, t. 20, nr 2, 2012, ss. 41-52.

Chicago style

Gadomska-Lila, Katarzyna. Gadomska-Lila, Katarzyna . „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Wobec Pracowników”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 20, nr 2 (2012): 41-52. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.4.