en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2012 
Tom 20 
Numer 2

Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka

Sylwia Sysko-Romańczuk
Szkoła Główna Handlowa

Paulina Roszkowska
Szkoła Główna Handlowa

Agnieszka Niedźwiecka
Telekomunikacja Polska SA

2012 20 (2) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.3

Abstrakt

Cel: celem artykułu jest przedstawienie koncepcji odpowiedzialności biznesu i jej poziomów w perspektywie celu nadrzędnego firmy, jakim jest przyczynianie się jej do budowania dobra wspólnego.

Metodologia: w metodyce badawczej wykorzystano dyskusję literaturową, przedstawiono
wyniki badań i rezultaty badawcze techniki grup fokusowych przeprowadzonej w trakcie II konferencji naukowej "Czas na rozwój. Człowiek i biznes w społeczeństwie obywatelskim".

Wnioski: głównym zadaniem przedsiębiorstwa jest dostarczanie towarów i usług przydatnych dla społeczeństwa, generowanie wartości dodanej, dzielenie tego nowego
dobrobytu wśród swoich akcjonariuszy, pracowników, społeczność, w której firma się rozwija oraz kapitalizowanie firmy, by zagwarantować jej przyszłość. Towary i usługi dostarczane przez firmę muszą spełniać kryterium wysokiej jakości i odpowiedniej ceny, a także muszą być przydatne dla społeczeństwa. Społecznie odpowiedzialna firma nie może bazować na ludzkich słabościach. Generowanie wartości dodanej oznacza jej zdobywanie bez wchodzenia w układy monopolistyczne lub korzystania ze specjalnych przywilejów. Firma jest główną instytucją redystrybucji bogactwa ekonomicznego i dzieli je między swoich interesariuszy w odpowiednich formach. Równocześnie firma musi zapewnić sobie i swoim właścicielom przyszłość, inwestując w nowe technologie i aktywa. Kiedy firma spełni wszystkie swoje podstawowe obowiązki, możemy stwierdzić, że środki, które przeznacza
na cele społeczne, są „prawdziwe”, a nie „wykradzione” klientom, pracownikom, dostawcom, społeczeństwu lub przyszłym pokoleniom. Nie można dyskutować o odpowiedzialności firmy, jeśli nie spełnia ona swoich zasadniczych obowiązków.

Oryginalność: o oryginalności opracowania świadczy teoretyczne (dla badaczy) i praktyczne (dla menedżerów) przedstawienie koncepcji odpowiedzialności biznesu.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Sysko-Romańczuk, Sylwia & Roszkowska, Paulina & Niedźwiecka, Agnieszka (2012). Sysko-Romańczuk, S. , Roszkowska, P. , & Niedźwiecka, A. . (2012). Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka. Central European Management Journal, 20(2), 26-40. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.3 (Original work published 2012)

MLA style

Sysko-Romańczuk, Sylwia and Roszkowska, Paulina and Niedźwiecka, Agnieszka. Sysko-Romańczuk, S. , et al.. „Odpowiedzialność Biznesu. Teoria I Praktyka”. 2012. Central European Management Journal, t. 20, nr 2, 2012, ss. 26-40.

Chicago style

Sysko-Romańczuk, Sylwia and Roszkowska, Paulina and Niedźwiecka, Agnieszka. Sysko-Romańczuk, Sylwia , Paulina Roszkowska, i Agnieszka Niedźwiecka. „Odpowiedzialność Biznesu. Teoria I Praktyka”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 20, nr 2 (2012): 26-40. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.3.