en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2012 
Tom 20 
Numer 4

Ponadczasowe i cywilizacyjne znaczenie zapisu podwójnego

Mieczysław Dobija
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

2012 20 (4) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.19

Abstrakt

Cel: celem opracowania jest ukazanie cywilizacyjnego znaczenia zapisu podwójnego, dzięki któremu istnieje rachunkowość podwójna i pomiar okresowego przyrostu kapitału, czyli zysku.

Metodologia: analiza teoretyczna zasady dualizmu wynikająca z wypracowanej teorii kapitału i jego termodynamicznej konotacji. Kapitał jako abstrakcyjna zdolność do wykonywania pracy podlega fundamentalnemu prawu zachowania. Nie może być stworzony ani też nie powstaje z niczego.

Wyniki badań: zapis podwójny jest strażnikiem, aby przy dokonywaniu zapisów operacji gospodarczych nie naruszano zasady zachowania kapitału. Dzięki temu możliwy jest pomiar zysku. Rachunkowość pracy stanowi kompletny system podlegający podwójnemu zapisowi. Rachunkowość pracy była stosowana przez zarządzających od zarania cywilizacji.

Oryginalność: interpretacja wypalonych z gliny tokenów odkrytych przez archeologów w wykopaliskach dokonanych w Mezopotamii jako spójnego systemu rachunkowości pracy. Poszerzenie rozumienia węzłowego atrybutu rachunkowości, jakim jest zapis podwójny. Uzyskanie wielu odpowiedzi na stawiane przez wielu uczonych pytania o teoretyczną istotę zapisu podwójnego.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Dobija, Mieczysław (2012). Dobija, M. . (2012). Ponadczasowe i cywilizacyjne znaczenie zapisu podwójnego. Central European Management Journal, 20(4), 3-22. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.19 (Original work published 2012)

MLA style

Dobija, Mieczysław. Dobija, M. . „Ponadczasowe I Cywilizacyjne Znaczenie Zapisu Podwójnego”. 2012. Central European Management Journal, t. 20, nr 4, 2012, ss. 3-22.

Chicago style

Dobija, Mieczysław. Dobija, Mieczysław . „Ponadczasowe I Cywilizacyjne Znaczenie Zapisu Podwójnego”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 20, nr 4 (2012): 3-22. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.19.