en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2012 
Tom 20 
Numer 6

Stopa dochodu odsetkowego banków a cykl wyborczy

Krzysztof Jackowicz
Kozminski University

Oskar Kowalewski
Kozminski University

Łukasz Kozłowski
BGŻ SA

2012 20 (6) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.34

Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest zbadanie, czy banki państwowe w Europie Środkowej poddane
są presji politycznej w okresie przedwyborczym.

Metodologia: Dla zweryfikowania hipotezy o poddaniu banków państwowych presji
politycznej analizujemy kształtowanie się stóp dochodu odsetkowego w różnych
fazach cyklu wyborczego. Używamy testów badających statystyczną istotność różnic
median i średnich oraz estymujemy panelowe modele regresji z efektami losowymi.

Wyniki: Ustaliśmy, że w latach wyborczych stopy dochodu odsetkowego banków
państwowych są statystycznie istotnie i ekonomicznie znacząco niższe niż w innych
okresach. Spadek stóp dochodu odsetkowego jest wywołany redukcją przychodów
odsetkowych. Rezultaty te przemawiają na korzyść tezy, że banki państwowe realizują
także cele polityczne.

Ograniczenia badania: W artykule analizujemy wpływ tylko jednego czynnika
politycznego: cyklu wyborczego. Pełne badania powinny dotyczyć oddziaływania
na zachowania banków państwowych: konkurencji politycznej, niewyborczych
zdarzeń politycznych, oczekiwań wyborczych, politycznej orientacji rządu oraz
rozwoju instytucjonalnego. Powinny też analizować determinanty dynamiki akcji
kredytowej.

Oryginalność: Artykuł posługuje się zestawem danych sięgającym 1992 r., a więc
wczesnych faz transformacji.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Jackowicz, Krzysztof & Kowalewski, Oskar & Kozłowski, Łukasz (2012). Jackowicz, K. , Kowalewski, O. , & Kozłowski, Ł. . (2012). Stopa dochodu odsetkowego banków a cykl wyborczy. Central European Management Journal, 20(6), 23-37. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.34 (Original work published 2012)

MLA style

Jackowicz, Krzysztof and Kowalewski, Oskar and Kozłowski, Łukasz. Jackowicz, K. , et al. „Stopa Dochodu Odsetkowego Banków A Cykl Wyborczy”. 2012. Central European Management Journal, t. 20, nr 6, 2012, ss. 23-37.

Chicago style

Jackowicz, Krzysztof and Kowalewski, Oskar and Kozłowski, Łukasz. Jackowicz, Krzysztof , Oskar Kowalewski, i Łukasz Kozłowski. „Stopa Dochodu Odsetkowego Banków A Cykl Wyborczy”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 20, nr 6 (2012): 23-37. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.34.