en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 2014-03-17 
Numer 19

Zniekształcanie prawdopodobieństw w decyzjach z ryzykiem

Katarzyna Idzikowska
Akademia Leona Koźmińskiego

2014-03-17 (19) Decyzje

DOI 10.7206/DEC.1733-0092.4

Abstrakt

W artykule przedstawiono rezultaty badania nad zniekształcaniem prawdopodobieństwa. Zniekształcanie to badane jest na dwóch poziomach (i) w percepcji (wyrażone w subiektywnych ocenach) oraz (ii) w wyborach (wyrażone w wagach decyzyjnych). Sprawdzono, jak oba rodzaje zniekształceń – percepcyjne i zniekształcanie w wagach – zależą od sposobu prezentacji informacji o prawdopodobieństwie. Wyróżnione zostały dwa formaty prezentowania prawdopodobieństwa: liczbowy i doświadczeniowy.

Wyniki badania potwierdziły hipotezę o mniejszym percepcyjnie zniekształcaniu obiektywnego prawdopodobieństwa wtedy, gdy informacja o rozkładzie wypłat jest prezentowana badanemu za pomocą formatu doświadczeniowego niż wtedy, gdy informację tę otrzymuje on liczbowo. Nie potwierdziła się hipoteza o mniejszym zniekształcaniu obiektywnego prawdopodobieństwa w wagach decyzyjnych, kiedy zastosujemy doświadczeniowy format prawdopodobieństwa. Ujawnił się za to nieprzewidywany rezultat mniejszej skłonności do ryzyka w przypadku doświadczeniowego formatu prawdopodobieństwa i efekt ten zdaje się być wynikiem nadawania mniejszych wag niż w przypadku formatu liczbowego. Ponadto okazało się, że zniekształcanie prawdopodobieństwa w wagach decyzyjnych jest przynajmniej częściowo wynikiem zniekształcania w percepcji.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Idzikowska, Katarzyna (2013). Idzikowska, K. . (2013). Zniekształcanie prawdopodobieństw w decyzjach z ryzykiem. Decyzje, (19), 75 97. https://doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.4 (Original work published 2014-03-17)

MLA style

Idzikowska, Katarzyna. Idzikowska, K. . „Zniekształcanie Prawdopodobieństw W Decyzjach Z Ryzykiem”. 2014-03-17. Decyzje, nr 19, 2013, s. 75 97.

Chicago style

Idzikowska, Katarzyna. Idzikowska, Katarzyna . „Zniekształcanie Prawdopodobieństw W Decyzjach Z Ryzykiem”. Decyzje, Decyzje, nr 19 (2013): 75 97. doi:10.7206/DEC.1733-0092.4.