en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 2014-03-17 
Numer 19

Determinanty stosowanych strategii i osiąganych zysków w grach w postaci normalnej – podejście eksperymentalne

Przemysław Kusztelak
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

2014-03-17 (19) Decyzje

DOI 10.7206/DEC.1733-0092.3

Abstrakt

Artykuł przedstawia wyniki eksperymentu, którego celem było wyznaczenie determinant wybieranych przez uczestników strategii oraz ich zyskowności. Badanie polegało na dokonaniu przez uczestników serii wyborów w N-osobowych skończonych grach, w których każdy z graczy miał do wyboru trzy możliwości. Wszystkie gry posiadały jednoznacznie wyznaczone teoretyczne rozwiązanie (jedyną równowagę Nasha, do której można było dojść, stosując iterowaną eliminację strategii ściśle zdominowanych). Sprawdzono m.in., czy znajomość teorii gier i umiejętność stosowania jej narzędzi wpływa na podejmowane decyzje i osiągane zyski.

Najważniejszym wnioskiem płynącym z przeprowadzonego badania jest niespełnienie predykcji teoretycznych bazujących na równowadze Nasha. Wybieranie strategii nierównowagowych przez osoby o stosunkowo małej wiedzy teoretycznej było spowodowane nieumiejętnością znalezienia takiej strategii. Jednak uczestnicy z relatywnie wysoką wiedzą teoretyczną wybierali strategie nierównowagowe świadomie, oczekując wyższego zysku. Oznacza to, że teoretyczna wiedza jest przydatna, ale jej stosowanie powinno być dostosowane do sytuacji w rzeczywistym świecie. Umożliwia to osiągnięcie zysków wyższych niż przewiduje to teoria.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kusztelak, Przemysław (2013). Kusztelak, P. . (2013). Determinanty stosowanych strategii i osiąganych zysków w grach w postaci normalnej – podejście eksperymentalne. Decyzje, (19), 53 74. https://doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.3 (Original work published 2014-03-17)

MLA style

Kusztelak, Przemysław. Kusztelak, P. . „Determinanty Stosowanych Strategii I Osiąganych Zysków W Grach W Postaci Normalnej – Podejście Eksperymentalne”. 2014-03-17. Decyzje, nr 19, 2013, s. 53 74.

Chicago style

Kusztelak, Przemysław. Kusztelak, Przemysław . „Determinanty Stosowanych Strategii I Osiąganych Zysków W Grach W Postaci Normalnej – Podejście Eksperymentalne”. Decyzje, Decyzje, nr 19 (2013): 53 74. doi:10.7206/DEC.1733-0092.3.