en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 2014-03-03 
Numer 18

Kiedy może wystąpić ujemna stopa dyskontowa?

Marcin Palenik
Katedra Psychologii Ekonomicznej Akademia Leona Koźmińskiego

2014-03-03 (18) Decyzje

Abstrakt

Zarówno w ekonomii, jak i psychologii dodatnia stopa dyskontowa jest zwykle traktowana jako pewnik. Istnieją jednak okoliczności, które mogą prowadzić do ujemnej stopy dyskontowej. Niniejszy artykuł prezentuje zjawiska występowania właśnie ujemnej stopy dyskontowej. Przedstawiamy również teorie i modele, których szczególne przypadki implikują preferencję otrzymania mniejszego dochodu w późniejszym okresie niż większego we wcześniejszym („mniej później niż więcej wcześniej”). Rozważane modele to Hipoteza Cyklu Życia (Life Cycle Hypothesis) wraz z teorią samokontroli, Teoria Poziomów Interpretacji (Construal Level Theory), model formowania cierpliwości oraz model antycypacji Loewensteina. Wnioskujemy, że istnieje potrzeba badań empirycznych weryfikujących implikacje tych modeli dotyczące ujemnej stopy dyskontowej. Uważamy,

że zagadnienie ujemnej stopy dyskontowej powinno wzbudzać coraz większe zainteresowanie, szczególnie że w gospodarkach rozwiniętych stopy procentowe są bliskie zera, a mimo to nie zniechęcają konsumentów do oszczędzania.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Palenik, Marcin (2012). Palenik, M. . (2012). Kiedy może wystąpić ujemna stopa dyskontowa?. Decyzje, (18), 83 104. Pobrano de https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/44 (Original work published 2014-03-03)

MLA style

Palenik, Marcin. Palenik, M. . „Kiedy Może Wystąpić Ujemna Stopa Dyskontowa?”. 2014-03-03. Decyzje, nr 18, 2012, s. 83 104.

Chicago style

Palenik, Marcin. Palenik, Marcin . „Kiedy Może Wystąpić Ujemna Stopa Dyskontowa?”. Decyzje, Decyzje, nr 18 (2012): 83 104. https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/44.