en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 2014-03-19 
Numer 16

Powtarzana gry kaskadowe jako dylemat społeczny

Katarzyna Abramczuk
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Shenghua Luan
Max Planck Institute for Human Development

2014-03-19 (16) Decyzje

Abstrakt

W sekwencjach decyzyjnych gracze posługujący się regułą Bayesa, dążąc do maksymalizacji swojej wypłaty, często pomijają swoją prywatną informację i naśladują wybory wcześniejszych decydentów. W ten sposób powstają kaskady informacyjne, których konsekwencje to niska agregacja informacji i niższe przeciętne wypłaty w grupie. Zatem gracze stoją przed dylematem. Mogą ujawniać prywatną informację i zwiększyć tym samym przeciętne wypłaty w grupie, jednocześnie ponosząc pewne koszty lub przyłączać się do kaskad. Czyni to sekwencje decyzyjne podobnymi do dylematów społecznych, w których poświęcenie ze strony pewnych jednostek jest korzystne dla grupy jako całości. Jak dowiedziono, w dylematach takich możliwe jest zbliżenie się do optymalnych rozwiązań dzięki strategiom opartym na wzajemności. Podobne mechanizmy mogą mieć miejsce w sekwencjach decyzyjnych. Proponujemy test eksperymentalny tej hipotezy, w którym manipulujemy dwoma czynnikami. Zmienność sekwencji decyduje o możliwości pojawienia się wzajemności. Struktura wypłat ma wpływ na jej opłacalność. Pokazujemy, że oba te czynniki mają zgodny z przewidywaniem wpływ na częstość ujawniania prywatnej informacji oraz wypłaty w grupie.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Abramczuk, Katarzyna & Luan, Shenghua (2011). Abramczuk, K. , & Luan, S. . (2011). Powtarzana gry kaskadowe jako dylemat społeczny. Decyzje, (16), 5 28. Pobrano de https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/61 (Original work published 2014-03-19)

MLA style

Abramczuk, Katarzyna and Luan, Shenghua. Abramczuk, K. , i S. Luan. „Powtarzana Gry Kaskadowe Jako Dylemat Społeczny”. 2014-03-19. Decyzje, nr 16, 2011, s. 5 28.

Chicago style

Abramczuk, Katarzyna and Luan, Shenghua. Abramczuk, Katarzyna , i Shenghua Luan. „Powtarzana Gry Kaskadowe Jako Dylemat Społeczny”. Decyzje, Decyzje, nr 16 (2011): 5 28. https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/61.