en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 2014-04-04 
Numer 9

Analiza decyzji inwestycyjnych uczestników gry giełdowej − skłonności wirtualnych inwestorów, inwestujących wirtualne środki

Elżbieta Kubińska
Katedra Matematyki Stosowanej, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University

Lukasz Markiewicz
Szkoła Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

2014-04-04 (9) Decyzje

Abstrakt

Poniższy artykuł sprawdza hipotezę o skłonności wirtualnych inwestorów, inwestujących wirtualne środki, do ulegania efektom zaobserwowanym wśród inwestorów obracających realnymi środkami na realnej giełdzie papierów wartościowych. Skoncentrowaliśmy się na dwu kwestiach: na efekcie dyspozycji, tj. na skłonności inwestorów do przedwczesnego sprzedawania akcji drożejących oraz zbyt długiego zwlekania ze sprzedażą akcji taniejących, oraz na stosowanych strategiach inwestycyjnych: wiary w kontynuację trendów albo ich odwrócenie. Badanie potwierdziło efekt dyspozycji na zbiorze danych zawierających transakcje realizowane w oparciu o wirtualne pieniądze. Świadczy to o dużej sile tego efektu. Gdy chodzi o strategie inwestycyjne, to uzyskano wynik przeciwny do zakładanego: wśród badanych graczy dominowało stosowanie strategii kontrariańskiej − wiary w odwrócenie się trendów. Wynik ten jest niezgodny z powszechną tendencją wśród inwestorów obracających realnymi środkami na realnej giełdzie papierów wartościowych, gdzie przeważają zachowania świadczące o stosowaniu strategii momentum − wiary w kontynuację trendów. Sugeruje to, że stosowana strategia jest wrażliwa na różne warunki środowiska.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kubińska, Elżbieta & Markiewicz, Lukasz (2008). Kubińska, E. , & Markiewicz, L.. (2008). Analiza decyzji inwestycyjnych uczestników gry giełdowej − skłonności wirtualnych inwestorów, inwestujących wirtualne środki. Decyzje, (9). Pobrano de https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/24 (Original work published 2014-04-04)

MLA style

Kubińska, Elżbieta and Markiewicz, Lukasz. Kubińska, E. , i L. Markiewicz. „Analiza Decyzji Inwestycyjnych Uczestników Gry Giełdowej − Skłonności Wirtualnych Inwestorów, Inwestujących Wirtualne Środki”. 2014-04-04. Decyzje, nr 9, 2008.

Chicago style

Kubińska, Elżbieta and Markiewicz, Lukasz. Kubińska, Elżbieta , i Lukasz Markiewicz. „Analiza Decyzji Inwestycyjnych Uczestników Gry Giełdowej − Skłonności Wirtualnych Inwestorów, Inwestujących Wirtualne Środki”. Decyzje, Decyzje, nr 9 (2008). https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/24.