en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 2014-04-10 
Numer 2

Metody ELECTRE w deterministycznych i stochastycznych problemach decyzyjnych

Maciej Nowak
Katedra Badań Operacyjnych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach

2014-04-10 (2) Decyzje

Abstrakt

(ze wstępu) Relacja preferencji indywidualnej pozostaje jednym z głównych zagadnień podejmowanych w naukach społecznych od ponad pięćdziesięciu lat. Intensywne badania prowadzone są zarówno przez ekonomistów, jak i psychologów zajmujących się wyborami społecznymi, ocenianiem i wartościowaniem. Prace takich badaczy jak Arrow (1951), Simon (1982) czy Kahneman i Tversky (1979) wywarły silny wpływ na badaczy pracujących nad zagadnieniami z zakresu podejmowania decyzji i doprowadziły do sformułowania nowego paradygmatu, w którym punkt ciężkości rozważań przesuwa się z prób odpowiedzi na pytanie o to, jaką decyzję należy podjąć, na zagadnienia związane z lepszym rozumieniem problemu decyzyjnego. W tym ujęciu analizę decyzji zastępuje wspomaganie decyzji, w którym istotną rolę odgrywa analityk wspierający decydenta w formułowaniu wariantów decyzyjnych, konstruowaniu kryteriów oceny wariantów oraz wyborze formy agregacji ocen dokonywanych względem poszczególnych kryteriów. W nowym podejściu podkreśla się wielokryterialny charakter problemu decyzyjnego. Zwraca się uwagę na fakt, że decyzje zwykle mają prowadzić do zaspokojenia całego zbioru potrzeb decydenta, a co za tym idzie nie jest ani uzasadnionym, ani praktycznym sprowadzanie porównania wariantów do porównania ich ocen względem pojedynczego kryterium.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Nowak, Maciej (2004). Nowak, M. . (2004). Metody ELECTRE w deterministycznych i stochastycznych problemach decyzyjnych. Decyzje, (2), 36 65. Pobrano de https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/215 (Original work published 2014-04-10)

MLA style

Nowak, Maciej. Nowak, M. . „Metody Electre W Deterministycznych I Stochastycznych Problemach Decyzyjnych”. 2014-04-10. Decyzje, nr 2, 2004, s. 36 65.

Chicago style

Nowak, Maciej. Nowak, Maciej . „Metody Electre W Deterministycznych I Stochastycznych Problemach Decyzyjnych”. Decyzje, Decyzje, nr 2 (2004): 36 65. https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/215.