en pl
en pl

Prakseologia

Show issue
Volume 2021-2022 
Issue 163-164

Biografia Naukowa Profesora Wojciecha W. Gasparskiego (1936–2022)

2021-2022 (163-164) Prakseologia

Full metadata record

Cite this record

APA style

Lewicka-Strzałecka, Anna (2022). Biografia Naukowa Profesora Wojciecha W. Gasparskiego (1936–2022). (2022). Biografia Naukowa Profesora Wojciecha W. Gasparskiego (1936–2022). Prakseologia, 2021-2022(163-164).

MLA style

Lewicka-Strzałecka, Anna. “Biografia Naukowa Profesora Wojciecha W. Gasparskiego (1936–2022)”. Prakseologia, vol. 2021-2022, no. 163-164, 2022.

Chicago style

Lewicka-Strzałecka, Anna. “Biografia Naukowa Profesora Wojciecha W. Gasparskiego (1936–2022)”. Prakseologia, Prakseologia, 2021-2022, no. 163-164 (2022).