en pl
en pl

Prakseologia

Show issue
Volume 2021-2022 
Issue 163-164

Słowo od Redaktora naczelnego

2021-2022 (163-164) Prakseologia

Full metadata record

Cite this record

APA style

Bukała, Marcin W. (2022). Słowo od Redaktora naczelnego. (2022). Słowo od Redaktora naczelnego. Prakseologia, 2021-2022(163-164).

MLA style

Bukała, Marcin W.. “Słowo Od Redaktora Naczelnego”. Prakseologia, vol. 2021-2022, no. 163-164, 2022.

Chicago style

Bukała, Marcin W.. “Słowo Od Redaktora Naczelnego”. Prakseologia, Prakseologia, 2021-2022, no. 163-164 (2022).