en pl
en pl

Zeszyty Programu Top 15

Zobacz wydanie
Rok 12/2022 
Tom 13 

Doradca w procesie sukcesji w firmie rodzinnej – oczekiwania sukcesora

12/2022 13 () Zeszyty Programu Top 15

DOI 10.7206/978-83-66502-10-9.top2

Abstrakt

Dla każdej firmy rodzinnej ważna jest jej ciągłość istnienia, dlatego pomyślnie przeprowadzony proces sukcesji jest niezwykle istotny. Jak się okazuje, tylko części firm udaje się zakończyć go sukcesem. Jednym ze sposobów na jego osiągnięcie jest współpraca z doradcą. Niestety, firmy rodzinne podchodzą do tego sceptycznie.
Celem artykułu jest identyfikacja potrzeb sukcesorów względem doradcy w procesie sukcesji.
Przede wszystkim ukazana została perspektywa następców – pod kątem korzyści, barier
i oczekiwań w stosunku do zewnętrznego eksperta.
Na potrzeby pracy wykorzystano technikę badania w postaci wywiadu. W badaniu wzięło
udział 8 rozmówców, którzy spełniali następujące kryteria doboru: każdy z sukcesorów jest
przed rozpoczęciem procesu sukcesji i chce przejąć firmę rodzinną oraz żaden z nich nie miał wcześniejszego doświadczenia współpracy z doradcą. Przeszkoda napotkana podczas prowadzenia wywiadów to m.in. niechęć niektórych sukcesorów do zdradzania informacji związanych z firmą rodzinną. Mimo to udało się zidentyfikować pełen wachlarz potrzeb sukcesorów względem współpracy z doradcą.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Borawska, Julia (2022). Doradca w procesie sukcesji w firmie rodzinnej – oczekiwania sukcesora. (2022). Doradca w procesie sukcesji w firmie rodzinnej – oczekiwania sukcesora. Zeszyty Programu Top 15, 13, 31-53. https://doi.org/10.7206/978-83-66502-10-9.top2 (Original work published 12/2022n.e.)

MLA style

Borawska, Julia. „Doradca W Procesie Sukcesji W Firmie Rodzinnej – Oczekiwania Sukcesora”. 12/2022n.e. Zeszyty Programu Top 15, t. 13, 2022, ss. 31-53.

Chicago style

Borawska, Julia. „Doradca W Procesie Sukcesji W Firmie Rodzinnej – Oczekiwania Sukcesora”. Zeszyty Programu Top 15, Zeszyty Programu Top 15, 13 (2022): 31-53. doi:10.7206/978-83-66502-10-9.top2.