en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2022 
Tom 30 
Numer 4

Search Funds Characteristics of a New Group of Investors in Poland for Family Businesses Facing the Lack of Succession

Mateusz Biegajło
Warsaw School of Economics

2022 30 (4) Central European Management Journal

DOI 10.7206/cemj.2658-0845.89

Abstrakt

Purpose: To analyze search funds as a new group of investment vehicles in Poland that constitutes a group of potential investors for family companies facing the lack of succession.

Methodology: The theoretical part presents family businesses, considers the problem of succession in Poland, and analyzes the literature on available forms of divestment of a family business owner.

Moreover, the article presents the roots of search funds creation and their characteristics, which reveals these investment vehicles as theoretically perfect for family businesses without successors. The empirical part presents a study into the sale of a Polish family business to a search fund, which was the first and only search fund deal in Poland until the end of 2020.

Findings: The study revealed that the sale of a family business to a search fund should be included in the catalog of possible forms of divestment of a family business owner facing the lack of successors.

Originality: The article fills a gap in the literature on family entrepreneurship in the context of
selling a business to a search fund in Poland, which has not yet been indicated as one of the methods for owners to exit a business.

Powiązania

 1. Andrzejewski, M. (2011). Ryzyko w zarządzaniu firmą rodzinną. In Ł. Sułkowski (Ed.), Firmy rodzinne – determinanty funkcjonowania i rozwoju. Współczesne aspekty zarządzania. Łódź: SWSPiZ w Łodzi. [Google Scholar]
 2. Archer, G., & Elkins, P. (2018). Impact Investing Search Fund. Retrieved August 12, 2022, https://www.researchgate.net/publication/331501147_Impact_Investing_Search_Fund [Google Scholar]
 3. Bednarski, D. (ed.). (2018). Przyszłość mojej firmy. Poznań: Kunkle Poligrafia. [Google Scholar]
 4. Bernard, B. (1975). The Development of Organization Structure in the Family Firm. Journal of General Management, 3. https://doi.org/10.1177/030630707500300105. [Google Scholar]
 5. Biegajło, M. (2022). Charakterystyka search funds jako inwestorów dla firm rodzinnych w Polsce w obliczu braku sukcesji. Studia i Prace Kolegium Zarządzania I Finansów, 182, 9–30. [Google Scholar]
 6. Bilicka, M., Ratajczyk, M., Szymkowiak, R., & Walczak, D. (2018). Zmiana warty. Praktycznie o sukcesji w Twojej firmie. Poznań: PragmatIQ Sp. z o.o. [Google Scholar]
 7. Calabro, A., & Valentino, A. (2019). STEP2019 Global Family Business Survey – REPORT, The impact of changing demographics on family business succession planning and governance, KPMG. Retrieved June 21, 2021, https://www.researchgate.net/publication/336923219_STEP2019_Global_Family_Business_Survey_-_REPORT_The_impact_of_changing_demographics_on_family_business_succession_planning_and_governance [Google Scholar]
 8. Center for Private Equity and entrepreneurship. (2005). Note on Search Fund. Dartmouth: Tuck School of Business at Dartmouth. Retrieved June 21, 2021, https://www.tuck.dartmouth.edu/uploads/centers/files/search.pdf [Google Scholar]
 9. Chrisman, J. J., Chua, J. H., & Litz, R. A. (2004). Comparing the agency costs of family and non-family firms: Conceptual issues and exploratory evidence. Mississippi State University: Haskayne School of Business at the University of Calgary. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2004.00049.x [Google Scholar]
 10. Davis, M. H. (1983). Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach. Journal of Personality and Social Psychology, 44(1), 113–126. https://doi.org/10.1037/0022-3514.44.1.113 [Google Scholar]
 11. Dennis, J., & Laseca, E. (2016). The Evolution of entrepreneurship through acquisition, Chicago: University of Chicago Booth School of Business. Retrieved June 21, 2021, https://polsky.uchicago.edu/wp-content/uploads/2018/03/Booth-Research-Evolution-of-ETA_FA110716.pdf [Google Scholar]
 12. DeTienne, D. R., Cardon, M. S. (2012). Impact of founder experience on exit intentions. Small Business Economics, 38, 351–374. https://doi.org/10.1007/s11187-010-9284-5 [Google Scholar]
 13. Dodson, D., Kelly, P., Grousbeck, H. I., Luther, J., & Rosenthal, S. (2013). Search Funds – 2013: Selected Observations. Retrieved June 21, 2021, https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/case-studies/search-funds-2013-selected-observations [Google Scholar]
 14. Dźwigoł-Barosz, M. (2019). Specyfika przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, Studia i Prace WNEiZ US, 52(1). https://doi.org/18276/sip.2018.52/1-03. [Google Scholar]
 15. Filipczak, Sz. (2018). Giełda dla firm rodzinnych: Pozyskiwanie kapitału i zarządzanie majątkiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 16. Frishkoff, P. A. (1995). Understanding Family Business: What is a family business. Oregon State University, Austin Family Business Program. [Google Scholar]
 17. Fundacja Firmy Rodzinne. (2019). Pioneers of the Polish Entrepreneurship: 1989 Report on the 30-year-old enterprises in Poland. Retrieved August 12, 2022, https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/pionierzy-polskiej-przedsiebiorczosci. [Google Scholar]
 18. Handler, W. C. (1989). Methodological Issues and Considerations in Studying Family Businesses. Family Business Review, 2, 257–276. http://dx.doi.org/10.1111/j.1741-6248.1989.00257.x [Google Scholar]
 19. Jeżak, J., Popczyk, W., & Winnicka-Popczyk, A. (2004). Przedsiębiorstwo rodzinne, funkcjonowanie i rozwój. Warsaw: Difin. [Google Scholar]
 20. Kayser, G., & Wallau, F. (2002). Industrial family businesses in Germany-situation and future. Family Business Review, 15(2). https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.2002.00111.x [Google Scholar]
 21. Keil, Alexander. (2021). Entrepreneurship Through Acquisition: A Study on Self-funded Search Funds. Retrieved August 12, 2022, https://run.unl.pt/bitstream/10362/122668/1/2020-21_fall_33833_alexander-keil.pdf [Google Scholar]
 22. Kelly, P., Dodson, D., Grousbeck, H. I., Pohlmeyer, S., & Rosenthal, S. (2016). 2016 Search Fund Study: Selected Observations. Retrieved June 21, 2021, https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/case-studies/2016-search-fund-study-selected-observations [Google Scholar]
 23. Kelly, P., Grousbeck, H.I., Yoder, A., & Rosenthal, S. (2018). 2018 Search Fund Study: Selected Observation. Retrieved June 21, 2021, https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/case-studies/2018-search-fund-study-selected-observations [Google Scholar]
 24. Kelly, P., & Heston, S. (2020). 2020 Search Fund Study: selected observations. Retrieved June 21, 2021, https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/case-studies/2020-search-fund-study-selected-observations [Google Scholar]
 25. Klein, S.B. (2000). Family Business in Germany: Significance and Structure. Family Business Review, 13(3). https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.2000.00157.x [Google Scholar]
 26. Klimek, J. (2016). Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie przedsiębiorstw rodzinnych w Europie jako źródła ponownego wzrostu gospodarczego i lepszych miejsc pracy. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Retrieved June 23, 2021, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX: 52015IE0722&from=IT [Google Scholar]
 27. Kolarova, L., Kelly, P., Dávila, A., & Johnson, R. (2020). International Search Funds – 2020: Selected Observations. Retrieved June 21, 2021, https://www.iese.edu/entrepreneurship/search-funds/ [Google Scholar]
 28. Kolarova, L., Kelly, P., Dávila, A., & Johnson, R. (2018). International Search Funds – 2018: Selected Observations. Retrieved June 21, 2021, https://www.iese.edu/entrepreneurship/search-funds/ [Google Scholar]
 29. Kolarova, L., Kelly, P., Dávila, A., & Johnson, R. (2016). International Search Funds – 2016: Selected Observations. Retrieved June 21, 2021, https://www.iese.edu/entrepreneurship/search-funds/ [Google Scholar]
 30. Kolarova, L., Kelly, P., Dávila, A., Johnson, R. (2013). International Search Funds – 2013: Selected Observations. Retrieved June 21, 2021, https://www.iese.edu/entrepreneurship/search-funds/ [Google Scholar]
 31. Koładkiewicz, I., & Wojtyra, M. (2016). Entrepreneurial Exit: Research Perspectives and Challenges. Problemy Zarządzania, 14. https://doi.org/10.7172/1644-9584.62.6 [Google Scholar]
 32. Kowalewska, A. (2009). Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. [Google Scholar]
 33. Lewandowska, A., Andrzejczak, P., & Stradomski, M. (2017). Narodziny firmy rodzinnej. Jak mądrze zaplanować sukcesję i przekazać biznes następcom. Poznań: Instytut Biznesu Rodzinnego. [Google Scholar]
 34. Lewandowska, A., & Tylczyński, Ł. (2017). Barometr Sukcesyjny – ścieżki kariery pokolenia Next Generation w polskich firmach rodzinnych. Retrieved June 23, 2021, https://www.ibrpolska.pl/wp-content/uploads/2019/11/raport_BAROMETR_2017.pdf [Google Scholar]
 35. Lewandowska, A., Węcek-Janka, E., Hadyś-Nowak, A., Wojewoda, M., & Tylczyński, Ł. (2016). Firma rodzinna to marka. Retrieved June 23, 2021, https://www.sig.org.pl/edc_media/List/Item-477/TinyFiles/Firma-rodzinna-to-marka.pdf [Google Scholar]
 36. Lipman, F. (2018). Business Exit Strategy. Family-Owned and Other Business. New Jersey: World Scientific Publishing. [Google Scholar]
 37. McConaughy, D.L., Walker, M.C., Henderson, Jr. G.V., & Mishra, C.S. (1998). Founding family controlled firms: Efficiency and value. https://doi.org/10.1016/S1058-3300(99)80142-6 [Google Scholar]
 38. Pinkovetskaia, I.S., Schennikova, N.V., & Kryukova, L.I. (2020). Exit of Entrepreneurs from Business: Reasons and Strategies. Journal of History Culture and Art Research, 9(1). [Google Scholar]
 39. PWC, & Instytut Biznesu Rodzinnego. (2016). Badanie firm rodzinnych 2016–- firmy rodzinne w obliczu zmian. Retrieved June 23, 2021, https://www.pwc.pl/pl/pdf/firmy-rodzinne-raport-pwc-2016.pdf [Google Scholar]
 40. Safin, K., & Koładkiewicz, I. (2019). Zarządzanie firmą rodzinną. Kluczowe wyzwania. Warszawa: Poltext. [Google Scholar]
 41. Skowrońska, A., Zakrzewski, R. (2020). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Retrieved June 23, 2021, https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/raport-o-stanie-sektora-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-w-polsce-2020 [Google Scholar]
 42. Sosnowski, T. (2014). Dezinwestycje Funduszy Private Equity metodą IPO. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Google Scholar]
 43. Stanford Graduate School of Business. (2013). A Primer on Search Funds, A Practical Guide to entrepreneurs embarking on a search fund. Retrieved March 15, 2021, https://www.gsb.stanford.edu/experience/about/centers-institutes/ces/research/search-funds/primer [Google Scholar]
 44. Stanford Graduate School of Business. (2020). A Primer on Search Funds, A Practical Guide to entrepreneurs embarking on a search fund. Retrieved August, 2022, https://www.gsb.stanford.edu/experience/about/centers-institutes/ces/research/search-funds/primer [Google Scholar]
 45. Stem, M. H. (1986). Inside The family-held business. New York: Harcourt Brace Jovanovich. [Google Scholar]
 46. Szelągowska, A. (2012). Współczesna bankowość inwestycyjna. Warsaw: CeDeWu. [Google Scholar]
 47. The Wendel International Centre for Family Enterprise. (2020). The institutionalization of family firms, Europe. Retrieved March 16, 2021, https://www.insead.edu/sites/default/files/assets/dept/centres/gpei/docs/the-institutionalization-of-family-firms-europe.pdf [Google Scholar]
 48. Winnicka-Popczyk, A. (2016). Finansowanie innowacji w polskich firmach rodzinnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Google Scholar]
 49. Zajkowski, R. (2018). Transfery władzy, własności i wartości w przedsiębiorstwach rodzinnych. Efekt drugiego pokolenia. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Biegajło, Mateusz (2022). Search Funds Characteristics of a New Group of Investors in Poland for Family Businesses Facing the Lack of Succession. (2022). Search Funds Characteristics of a New Group of Investors in Poland for Family Businesses Facing the Lack of Succession. Central European Management Journal, 30(4), 27-52. https://doi.org/10.7206/cemj.2658-0845.89 (Original work published 2022)

MLA style

Biegajło, Mateusz. „Search Funds Characteristics Of A New Group Of Investors In Poland For Family Businesses Facing The Lack Of Succession”. 2022. Central European Management Journal, t. 30, nr 4, 2022, ss. 27-52.

Chicago style

Biegajło, Mateusz. „Search Funds Characteristics Of A New Group Of Investors In Poland For Family Businesses Facing The Lack Of Succession”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 30, nr 4 (2022): 27-52. doi:10.7206/cemj.2658-0845.89.