en pl
en pl
Rok 9/2016 

Edukacja prawnicza na poziomie Wyobrażeniowym, Symbolicznym i Realnym

Michał Stambulski
Uniwersytet Wrocławski

9/2016 ()

DOI 10.7206/kp.2080-1084.124

Abstrakt

Artykuł jest próbą problematyzacji edukacji prawniczej w celu ukazania jest nieświadomych struktur. Metodologicznie opiera się on na psychonalizie Lacanowskiej,
w szczególności na trzypoziomowej koncepcji języka. Rozważania prowadzą do konkluzji, że nieświadoma struktura edukacji prawniczej jest przeciwstawna do świadomych deklaracji. O ile deklaracje mówią o przekazywaniu wiedzy, o tyle realne praktyki są oparte na wymuszaniu dyscypliny i podporządkowania.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Edukacja prawnicza na poziomie Wyobrażeniowym, Symbolicznym i Realnym. Edukacja prawnicza na poziomie Wyobrażeniowym, Symbolicznym i Realnym, 150–161. zaprezentowano na 9/2016. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.124 (Original work published 9/2016n.e.)

MLA style

Edukacja Prawnicza Na Poziomie Wyobrażeniowym, Symbolicznym I Realnym. 9/2016n.e. ss. 150–161.

Chicago style

„Edukacja Prawnicza Na Poziomie Wyobrażeniowym, Symbolicznym I Realnym”, b.d., 150–161. doi:10.7206/kp.2080-1084.124.