en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 12//2020 
Tom 2020 
Numer 34

Awersja do algorytmów: wrażliwość na interwencje oraz związek z poziomem zdolności numerycznych

Michał Dzieżyk
SWPS University of Social Sciences and Humanities

Weronika Hetmańczuk
SWPS University of Social Sciences and Humanities

Jakub Traczyk
SWPS University of Social Sciences and Humanities

12//2020 2020 (34) Decyzje

DOI 10.7206/DEC.1733-0092.147

Abstrakt

Głównym celem tego projektu było zweryfi kowanie hipotezy dotyczącej niechęci do korzystania z algorytmów (ang. algorithm aversion) – tendencji do unikania stosowania niedoskonałego algorytmu nawet wtedy, gdy w swoich przewidywaniach przewyższa on ludzkie sądy. W tym celu posłużyliśmy się przykładem wyników w teście z matematyki. Dodatkowo zbadaliśmy związki między zdolnościami numerycznymi, a niechęcią do algorytmów oraz zweryfi kowaliśmy skuteczność dwóch interwencji, które miały na celu zmniejszenie awersji do algorytmów. W dwóch badaniach poprosiliśmy uczestników
o oszacowanie wyników centylowych 46 piętnastoletnich uczniów w standaryzowanym
teście z matematyki. Uczestnicy mogli oszacować wyniki samodzielnie lub na podstawie prognoz modelu statystycznego, który przewidywał rzeczywiste wyniki w oparciu o pięć predyktorów (płeć, powtarzanie zajęć, liczba stron przeczytanych przed egzaminem, częstość grania w gry online oraz status ekonomiczny). W obu badaniach wykazaliśmy, że osoby badane rzadziej polegały na przewidywaniach algorytmu, mimo że oszacowania modelu statystycznego były bliższe rzeczywistym wynikom uczniów niż oszacowania
uczestników badań. Wykazaliśmy także, że osoby o większych zdolnościach numerycznych wykazywały silniejszą niechęć do korzystania z prognoz algorytmu. W drugim badaniu testowaliśmy skuteczność dwóch interwencji mających na celu zmniejszenie awersji do algorytmów. W zależności od warunku badawczego uczestnicy otrzymywali informacje zwrotne na temat przewidywań modelu lub mogli zapoznać się ze szczegółowym opisem modelu statystycznego. Wykazaliśmy, że proste objaśnienie działania modelu doprowadziło do lepszego szacowania wyników przez badanych.

Powiązania

 1. Ashby, N.J.S. (2017). Numeracy predicts preference consistency : Deliberative search heuristics increase choice consistency for choices from description and experience. Judgement and Decision Making, 12(2), 128–139. [Google Scholar]
 2. Bürkner, P.-C. (2018). Advanced Bayesian Multilevel Modeling with the R Package brms. The R Journal, 10(1), 395–411. https://doi.org/10.32614/RJ-2018-017 [Google Scholar]
 3. Burton, J.W., Stein, M., & Jensen, T.B. (2020). A systematic review of algorithm aversion in augmented decision making. Journal of Behavioral Decision Making, 33(2), 220–239. https://doi.org/10.1002/bdm.2155 [Google Scholar]
 4. Cokely, E.T., Feltz, A., Ghazal, S., Allan, J.N., Petrova, D., & Garcia-Retamero, R. (2018). Decision making skill: From intelligence to numeracy and expertise. In K.A. Ericsson, R.R. Hoffman, [Google Scholar]
 5. A. Kozbelt, & A.M. Williams (Eds.), The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance (2nd ed., pp. 476–505). Cambridge University Press. [Google Scholar]
 6. Cokely, E.T., Galesic, M., Schulz, E., Ghazal, S., & Garcia-Retamero, R. (2012). Measuring risk literacy: The Berlin numeracy test. Judgment and Decision Making, 7(1), 25–47. http://journal.sjdm.org/11/11808/jdm11808.html [Google Scholar]
 7. Cokely, E.T., & Kelley, C.M. (2009). Cognitive abilities and superior decision making under risk : A protocol analysis and process model evaluation. Judgement and Decision Making, 4(1), 20–33. http://journal.sjdm.org/81125/jdm81125.pdf [Google Scholar]
 8. Dawes, R.M. (1979). The robust beauty of improper linear models in decision making. American Psychologist, 34(7), 571–582. https://doi.org/10.1037/0003-066X.34.7.571 [Google Scholar]
 9. Dawes, R.M., Faust, D., & Meehl, P. (1989). Clinical versus actuarial judgment. Science, 243(4899), 1668–1674. https://doi.org/10.1126/science.2648573 [Google Scholar]
 10. Diab, D.L., Pui, S.-Y., Yankelevich, M., & Highhouse, S. (2011). Lay Perceptions of Selection Decision Aids in US and Non-US Samples. International Journal of Selection and Assessment, 19(2), 209–216. https://doi.org/10.1111/j.1468-2389.2011.00548.x [Google Scholar]
 11. Dietvorst, B.J., & Bharti, S. (2020). People Reject Algorithms in Uncertain Decision Domains Because They Have Diminishing Sensitivity to Forecasting Error. Psychological Science, 31(10), 1302–1314. https://doi.org/10.1177/0956797620948841 [Google Scholar]
 12. Dietvorst, B.J., Simmons, J.P., & Massey, C. (2015). Algorithm aversion: People erroneously avoid algorithms after seeing them err. Journal of Experimental Psychology: General, 144(1), 114–126. https://doi.org/10.1037/xge0000033 [Google Scholar]
 13. Dietvorst, B.J., Simmons, J.P., & Massey, C. (2018). Overcoming Algorithm Aversion: People Will Use Imperfect Algorithms If They Can (Even Slightly) Modify Them. Management Science, 64(3), 1155–1170. https://doi.org/10.1287/mnsc.2016.2643 [Google Scholar]
 14. Einhorn, H.J. (1986). Accepting Error to Make Less Error. Journal of Personality Assessment, 50(3), 387–395. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa5003_8 [Google Scholar]
 15. Esmaeilzadeh, P., Sambasivan, M., Kumar, N., & Nezakati, H. (2015). Adoption of clinical decision support systems in a developing country: Antecedents and outcomes of physician’s threat to perceived professional autonomy. International Journal of Medical Informatics, 84(8), 548–560. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2015.03.007 [Google Scholar]
 16. Estrada-Mejia, C., Peters, E., Dieckmann, N.F., Zeelenberg, M., De Vries, M., & Baker, D.P. (2020). Schooling, numeracy, and wealth accumulation: A study involving an agrarian population. Journal of Consumer Affairs, 54(2), 648-674. [Google Scholar]
 17. Estrada-Mejia, C., de Vries, M., & Zeelenberg, M. (2016). Numeracy and wealth. Journal of Economic Psychology, 54, 53–63. https://doi.org/10.1016/j.joep.2016.02.011 [Google Scholar]
 18. Fagerlin, A., Zikmund-Fisher, B.J., Ubel, P.A., Jankovic, A., Derry, H.A., & Smith, D.M. (2007). Measuring numeracy without a math test: development of the Subjective Numeracy Scale. Medical Decision Making, 27(5), 672–680. https://doi.org/10.1177/0272989X07304449 [Google Scholar]
 19. Fildes, R., Goodwin, P., Lawrence, M., & Nikolopoulos, K. (2009). Effective forecasting and judgmental adjustments: an empirical evaluation and strategies for improvement in supply chain planning. International Journal of Forecasting, 25(1), 3–23. https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2008.11.010 [Google Scholar]
 20. Fry, H. (2018). Hello World: How to be Human in the Age of the Machine. Random House. [Google Scholar]
 21. Garcia-Retamero, R., Sobkow, A., Petrova, D., Garrido, D., & Traczyk, J. (2019). Numeracy and Risk Literacy: What Have We Learned so Far? The Spanish Journal of Psychology, 22, E10. https://doi.org/10.1017/sjp.2019.16 [Google Scholar]
 22. Ghazal, S., Cokely, E.T., & Garcia-Retamero, R. (2014). Predicting biases in very highly educated samples: Numeracy and metacognition. Judgment and Decision Making, 9(1), 15–34. [Google Scholar]
 23. Green, G.I., & Hughes, C.T. (1986). Effects of Decision Support Systems Training and Cognitive Style on Decision Process Attributes. Journal of Management Information Systems, 3(2), 83–93. https://doi.org/10.1080/07421222.1986.11517764 [Google Scholar]
 24. Grove, W.M., Zald, D.H., Lebow, B.S., Snitz, B.E., & Nelson, C. (2000). Clinical versus mechanical prediction: A meta-analysis. Psychological Assessment, 12(1), 19–30. https://doi.org/10.1037/1040-12.1.19 [Google Scholar]
 25. Highhouse, S. (2008). Stubborn Reliance on Intuition and Subjectivity in Employee Selection. Industrial and Organizational Psychology, 1(3), 333–342. 2008.00058.x https://doi.org/10.1111/j.1754- [Google Scholar]
 26. Inthorn, J., Tabacchi, M. E., & Seising, R. (2015). Having the Final Say: Machine Support of Ethical Decisions of Doctors. In S.P. van Rysewyk & M. Pontier (Eds.), Machine Medical Ethics (pp. 181–206). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-08108-3_12 [Google Scholar]
 27. Jasper, J.D., Bhattacharya, C., & Corser, R. (2017). Numeracy Predicts More Effortful and Elaborative Search Strategies in a Complex Risky Choice Context: A Process-Tracing Approach. Journal of Behavioral Decision Making, 30(2), 224–235. https://doi.org/10.1002/bdm.1934 [Google Scholar]
 28. Jasper, J.D., Bhattacharya, C., Levin, I.P., Jones, L., & Bossard, E. (2013). Numeracy as a Predictor of Adaptive Risky Decision Making. Journal of Behavioral Decision Making, 26(2), 164–173. https://doi.org/10.1002/bdm.1748 [Google Scholar]
 29. Logg, J.M., Minson, J.A., & Moore, D.A. (2019). Algorithm appreciation : People prefer algorithmic to human judgment. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 151, 90–103. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2018.12.005 [Google Scholar]
 30. Longoni, C., Bonezzi, A., & Morewedge, C.K. (2019). Resistance to Medical Artifi cial Intelligence. Journal of Consumer Research, 46(4), 629–650. https://doi.org/10.1093/jcr/ucz013 [Google Scholar]
 31. Meehl, P. (1954). Clinical versus statistical prediction: A theoretical analysis and a review of the evidence. University of Minnesota Press. https://doi.org/10.1037/11281-000 [Google Scholar]
 32. Millroth, P., & Juslin, P. (2015). Prospect evaluation as a function of numeracy and probability denominator. Cognition, 138, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2015.01.014 [Google Scholar]
 33. Nalborczyk, L., Batailler, C., Loevenbruck, H., Vilain, A., & Bürkner, P.-C. (2019). An Introduction to Bayesian Multilevel Models Using brms: A Case Study of Gender Effects on Vowel Variability in Standard Indonesian. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 62(5), 1225–1242. https://doi.org/10.1044/2018_JSLHR-S-18-0006 [Google Scholar]
 34. Önkal, D., Goodwin, P., Thomson, M., Gönül, S., & Pollock, A. (2009). The relative infl uence of advice from human experts and statistical methods on forecast adjustments. Journal of Behavioral Decision Making, 22(4), 390–409. https://doi.org/10.1002/bdm.637 [Google Scholar]
 35. Peters, E. (2012). Beyond Comprehension: The Role of Numeracy in Judgments and Decisions. Current Directions in Psychological Science, 21(1), 31–35. https://doi.org/10.1177/0963721411429960 [Google Scholar]
 36. Peters, E., & Bjalkebring, P. (2015). Multiple numeric competencies: When a number is not just a number. Journal of Personality and Social Psychology, 108(5), 802–822. https://doi.org/10.1037/pspp0000019 [Google Scholar]
 37. Peters, E., Kate, M., Simon, A., Tompkins, M.K., Knoll, M.A.Z., Ardoin, S.P., Shoots-Reinhard, B., & Meara, A.S. (2019). Despite high objective numeracy, lower numeric confi dence relates to worse fi nancial and medical outcomes. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(39), 19386–19391. https://doi.org/10.1073/pnas.1903126116 [Google Scholar]
 38. Peters, E., Västfjäll, D., Slovic, P., Mertz, C.K., Mazzocco, K., & Dickert, S. (2006). Numeracy and Decision Making. Psychological Science, 17(5), 407–413. https://doi.org/10.1111/j.1467-2006.01720.x [Google Scholar]
 39. Petrova, D., Garcia-Retamero, R., Catena, A., Cokely, E.T., Heredia Carrasco, A., Arrebola Moreno, a Retrospective Study of Acute Coronary Syndrome Survival. Annals of Behavioral Medicine, 51(2), 292–306. https://doi.org/10.1007/s12160-016-9853-1 [Google Scholar]
 40. Petrova, D., Garcia-Retamero, R., Catena, A., & van der Pligt, J. (2016). To screen or not to screen: What factors infl uence complex screening decisions? Journal of Experimental Psychology: [Google Scholar]
 41. Petrova, D., Traczyk, J., & Garcia-Retamero, R. (2019). What shapes the probability weighting function? Infl uence of affect, numeric competencies, and information formats. Journal of Behavioral Decision Making, 32(2), 124–139. https://doi.org/10.1002/bdm.2100 [Google Scholar]
 42. Petrova, D., van der Pligt, J., & Garcia-Retamero, R. (2014). Feeling the Numbers: On the Interplay Between Risk, Affect, and Numeracy. Journal of Behavioral Decision Making, 27(3), 191–199. https://doi.org/10.1002/bdm.1803 [Google Scholar]
 43. Prahl, A., Dexter, F., Braun, M.T., & Van Swol, L. (2013). Review of Experimental Studies in Social Psychology of Small Groups When an Optimal Choice Exists and Application to Operating Room Management Decision-Making. Anesthesia & Analgesia, 117(5), 1221–1229. https://doi.org/10.1213/ANE.0b013e3182a0eed1 [Google Scholar]
 44. Schley, D.R., & Peters, E. (2014). Assessing “Economic Value” Symbolic-Number Mappings Predict Risky and Riskless Valuations. Psychological Science, 25(3), 753–761. https://doi.org/10.1177/0956797613515485 [Google Scholar]
 45. Shaffer, V.A., Probst, C.A., Merkle, E.C., Arkes, H.R., & Medow, M.A. (2013). Why Do Patients Derogate Physicians Who Use a Computer-Based Diagnostic Support System? Medical Decision Making, 33(1), 108–118. https://doi.org/10.1177/0272989X12453501 [Google Scholar]
 46. Shoots-Reinhard, B., Erford, B., Romer, D., Evans, A.T., Shoben, A., Klein, E.G., & Peters, E. (2020). Numeracy and memory for risk probabilities and risk outcomes depicted on cigarette warning labels. Health Psychology. https://doi.org/10.1037/hea0000879 [Google Scholar]
 47. Sobków, A., Figol, J., & Traczyk, J. (2020). Zdolności numeryczne jako kluczowe zdolności poznawcze w procesie podejmowania decyzji. Decyzje, 33, 25–53. https://doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.139 [Google Scholar]
 48. Sobkow, A., Fulawka, K., Tomczak, P., Zjawiony, P., & Traczyk, J. (2019). Does mental number line training work? The effects of cognitive training on real-life mathematics, numeracy, and decision making. Journal of Experimental Psychology: Applied, 25(3), 372–385. https://doi.org/10.1037/xap0000207 [Google Scholar]
 49. Sobkow, A., Garrido, D., & Garcia-Retamero, R. (2020). Psychological Perspectives on Financial Decision Making. In T. Zaleskiewicz & J. Traczyk (Eds.), Psychological Perspectives on Financial Decision Making. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45500-2 [Google Scholar]
 50. Sobkow, A., Olszewska, A., & Traczyk, J. (2020). Multiple numeric competencies predict decision outcomes beyond fl uid intelligence and cognitive refl ection. Intelligence, 80, 101452. https://doi.org/10.1016/j.intell.2020.101452 [Google Scholar]
 51. Sobkow, A., Traczyk, J., Kaufman, S.B., & Nosal, C. (2018). The structure of intuitive abilities and their relationships with intelligence and Openness to Experience. Intelligence, 67, 1–10. https://doi.org/10.1016/j.intell.2017.12.001 [Google Scholar]
 52. Traczyk, J., & Fulawka, K. (2016). Numeracy moderates the infl uence of task-irrelevant affect on probability weighting. Cognition, 151, 37–41. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2016.03.002 [Google Scholar]
 53. Traczyk, J., Fulawka, K., Lenda, D., & Zaleskiewicz, T. (2021). Consistency in probability processing as a function of affective context and numeracy. Journal of Behavioral Decision Making, 34(2), 228–246. https://doi.org/10.1002/bdm.2206 [Google Scholar]
 54. Traczyk, J., Lenda, D., Serek, J., Fulawka, K., Tomczak, P., Strizyk, K., Polec, A., Zjawiony, P., & Sobkow, A. (2018). Does Fear Increase Search Effort in More Numerate People? An Experimental Study Investigating Information Acquisition in a Decision From Experience Task. Frontiers in Psychology, 9(1203). https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01203 [Google Scholar]
 55. Traczyk, J., Sobkow, A., Fulawka, K., Kus, J., Petrova, D., & Garcia-Retamero, R. (2018). Numerate decision makers don’t use more effortful strategies unless it pays: A process tracing investigation of skilled and adaptive strategy selection in risky decision making. Judgment and Decision Making, 13(4), 372–381. http://www.sjdm.org/journal/17/17208/jdm17208.pdf [Google Scholar]
 56. Traczyk, J., Sobkow, A., Matukiewicz, A., Petrova, D., & Garcia-Retamero, R. (2020). The experience-based format of probability improves probability estimates: The moderating role of individual differences in numeracy. International Journal of Psychology, 55(2), 273–281. https://doi.org/10.1002/ijop.12566 [Google Scholar]
 57. Weller, J.A., Dieckmann, N.F., Tusler, M., Mertz, C.K., Burns, W.J., & Peters, E. (2013). Development and Testing of an Abbreviated Numeracy Scale: A Rasch Analysis Approach. Journal of Behavioral Decision Making, 26(2), 198–212. https://doi.org/10.1002/bdm.1751 [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Dzieżyk, Michał & Hetmańczuk, Weronika & Traczyk, Jakub (2020). Awersja do algorytmów: wrażliwość na interwencje oraz związek z poziomem zdolności numerycznych. (2020). Awersja do algorytmów: wrażliwość na interwencje oraz związek z poziomem zdolności numerycznych. Decyzje, 2020(34), 67-90. https://doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.147 (Original work published 12//2020n.e.)

MLA style

Dzieżyk, Michał and Hetmańczuk, Weronika and Traczyk, Jakub. „Awersja Do Algorytmów: Wrażliwość Na Interwencje Oraz Związek Z Poziomem Zdolności Numerycznych”. 12//2020n.e. Decyzje, t. 2020, nr 34, 2020, ss. 67-90.

Chicago style

Dzieżyk, Michał and Hetmańczuk, Weronika and Traczyk, Jakub. „Awersja Do Algorytmów: Wrażliwość Na Interwencje Oraz Związek Z Poziomem Zdolności Numerycznych”. Decyzje, Decyzje, 2020, nr 34 (2020): 67-90. doi:10.7206/DEC.1733-0092.147.