en pl
en pl

Wpływ oczekiwań rynku bukmacherskiego na realizację stóp zwrotu z akcji przedsiębiorstw piłkarskich – przypadek Borussii Dortmund

Sebastian Majewski
Uniwersytet Szczeciński

()

DOI 10.7206/DEC.1733-0092.35

Abstrakt

W artykule przedstawiono studium przypadku poruszające tematykę zawiązków zachodzących między wydarzeniami niemającymi charakteru ekonomicznego a stopami zwrotu spółek giełdowych. Podjęty problem naukowy dotyczy związków między sportem a giełdą papierów wartościowych. W badaniu posłużono się wynikami sportowymi oraz przewidywaniami rynku bukmacherskiego (kursy bukmacherskie) dla meczów
rozgrywanych przez Borussię Dortmund, której akcje są przedmiotem obrotu giełdowego na Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Założono, że związek ten wynika z emocji towarzyszących kibicom piłkarskim, którzy prawdopodobnie mogą być inwestorami giełdowymi. Założenie to uzasadnia najwyższa oglądalność meczów BVB zarówno „na żywo”, jak i przed ekranami telewizyjnymi, a także wysoka atrakcyjność papierów wartościowych wyemitowanych przez spółkę BVB.

Dane wykorzystane do badania pochodziły z serwisu giełdowego transfermarkt.de oraz z rynku Xetra z lat 2011–2014. Metodami badawczymi były modele ekonometryczne, w tym modele typu (G)ARCH oraz statystyczne testy istotności.

Powiązania

 1. Ayton, P. (1997). How to Be Incoherent and Seductive: Bookmakers’ Odds and Support Theory. [Google Scholar]
 2. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 72(1), 99–115. [Google Scholar]
 3. Bernstein, P. L. (1997). Przeciw Bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka. Warszawa: WIG Press. [Google Scholar]
 4. Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31. [Google Scholar]
 5. Deloitte (2014). Football Money League 2014. Sport Business Group. [Google Scholar]
 6. Engle, R. (1982). Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of the variance of UK inflation. Econometrica, 50. [Google Scholar]
 7. Jędraszka, A., Zatoń, M. (2011). Giełdy zakładów sportowych jako alternatywne źródło inwestycji. Warszawa: SGH, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 106, s. 159–170. [Google Scholar]
 8. Majewski, S. (2014). Wpływ informacji nieekonomicznych na kształtowanie się kursów akcji spółek prowadzących działalność sportową, [w:] Nowak, A.Z., Czerwińska, T. (red.), Rynek kapitałowy wobec wyzwań dekoniunktury. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego. [Google Scholar]
 9. Saraç, M., Zeren, F. (2013). The Effect of Soccer Performance on Stock Return: Empirical Evidence From ‘The Big Three Clubs’ of Turkish Soccer League. Journal of Applied Finance & Banking 3( 5). [Google Scholar]
 10. Sloane, P. (1971). The economics of professional football. Scottish Journal of Political Economy, 18(2). [Google Scholar]
 11. Stadtmann, G. (2004). An Empirical Examination of the News Model: The Case of Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA. Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 74 (2), s. 165–185. [Google Scholar]
 12. Sznajder, J. (2007). Charakterystyka rynku sportu profesjonalnego. Gospodarka Narodowa 10, s. 45–65. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Wpływ oczekiwań rynku bukmacherskiego na realizację stóp zwrotu z akcji przedsiębiorstw piłkarskich – przypadek Borussii Dortmund. Wpływ oczekiwań rynku bukmacherskiego na realizację stóp zwrotu z akcji przedsiębiorstw piłkarskich – przypadek Borussii Dortmund. https://doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.35

MLA style

Wpływ Oczekiwań Rynku Bukmacherskiego Na Realizację Stóp Zwrotu Z Akcji Przedsiębiorstw Piłkarskich – Przypadek Borussii Dortmund.

Chicago style

„Wpływ Oczekiwań Rynku Bukmacherskiego Na Realizację Stóp Zwrotu Z Akcji Przedsiębiorstw Piłkarskich – Przypadek Borussii Dortmund”, b.d. doi:10.7206/DEC.1733-0092.35.