en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 12/2014 
Numer 22

Koncepcja siły blokowania jako klucz do zrozumienia historii projektowania systemów głosowania dla Rady UE

Tadeusz Sozański
Pedagogical University of Cracow

12/2014 (22) Decyzje

DOI 10.7206/DEC.1733-0092.32

Abstrakt

Przedstawione przez autora teoretyczne ujęcie siły głosu uczestnika zgromadzenia podejmującego decyzje przez głosowanie, odmienne od ujęcia klasycznego, opiera się na odróżnieniu „siły wygrywania” od „siły blokowania”, przy czym tę ostatnią dla każdego decydenta określa się jako zależną od liczby minimalnych koalicji blokujących małych rozmiarów z jego udziałem. W artykule pokazano, że koncepcja siły blokowania rzuca światło na historię projektowania systemów głosowania dla Rady Ministrów UE, od początków do traktatu lizbońskiego.

Powiązania

 1. Banzhaf, J.F. (1965). Weighted Voting Doesn’t Work: a Mathematical Analysis. Rutgers Law Review, 19, 317–343. [Google Scholar]
 2. Coleman, J.S. (1971). Control of Collectivities and the Power of a Collectivity to Act. In B. Lieberman (Ed.), Social Choice (pp. 269–300). New York: Gordon and Breach. [Google Scholar]
 3. Dahl, R. (1957). The Concept of Power. Behavioral Science, 2, 201–215. [Google Scholar]
 4. Deegan, J. Jr & Packel, E.W. (1979). A New Index of Power for Simple N-Person Games. International Journal of Game Theory, 7, 113–123. [Google Scholar]
 5. Dubey, P. & Shapley, L.S. (1979). Mathematical Properties of the Banzhaf Power Index. Mathematics of Operations Research, 4, 99–131. [Google Scholar]
 6. Felsenthal, D.S. & Machover, M. (1998). The Measurement of Voting Power. Theory and Practice, Problems and Paradoxes. Cheltenham, UK–Northampton, MA, USA: Edward Elgar. [Google Scholar]
 7. Felsenthal, D.S. & Machover, M. (2001). The Treaty of Nice and Qualifi ed Majority Voting. Social Choice and Welfare, 18, 431–464. [Google Scholar]
 8. Felsenthal, D.S. & Machover, M. (2009). The QM rule in the Nice and Lisbon Treaties: Future Projections. Homo Oeconomicus, 26, 317–340. [Google Scholar]
 9. Holler, M.J. & Nurmi, H. (2013). Refl ections on Power, Voting, and Voting Power. In Holler, M.J. & Nurmi, H. (Eds.), Power, Voting, and Voting Power: 30 Years After (pp. 1–24). Heidelberg-New York-Dordrecht-London: Springer. [Google Scholar]
 10. Moberg, A. (2007). Is the Double Majority Really Double? The Second Round in the Debate of the Voting Rules in the EU Constitutional Treaty. Working paper Nº290 (pp. 64–89). Madrid: Real Instituto Elcano. [Google Scholar]
 11. Moberg, A. (2014). The Weight of Nations. Four papers on the institutional negotiations in the EU 1996–2007. Malmö: Tryck. [Google Scholar]
 12. Penrose, L.S. (1946). The Elementary Statistics of Majority Voting. Journal of the Royal Statistical Society, 109, 53–57. [Google Scholar]
 13. Shapley, L.S. (1962). Simple Games: an Outline of the Descriptive Theory. Behavioral Science, 7, 59–66. [Google Scholar]
 14. Shapley, L.S. & Shubik, M. (1954). A Method for Evaluating the Distribution of Power in a Committee System. American Political Science Review, 48, 787–792. [Google Scholar]
 15. Słomczyński, W. & Życzkowski, K. (2006). Penrose Voting System and Optimal Quota. Acta Physica Polonica, B 37, 3133–3143. [Google Scholar]
 16. Słomczyński, W. & Życzkowski, K. (2007). From a Toy Model to the Double Square Root Voting System. Homo Oeconomicus, 24, 381–399. [Google Scholar]
 17. Sozański, T. (2007a). Nowa analiza systemów głosowania w Radzie UE [A New Analysis of Voting Systems for the EU Council]. Międzynarodowy Przegląd Polityczny, 18, 34–32. [Google Scholar]
 18. Sozański, T. (2007b). Mniejszości blokujące w systemach głosowania w Radzie UE. [Blocking Minorities in Voting Systems for the EU Council]. Międzynarodowy Przegląd Polityczny, 19, 230–248. [Google Scholar]
 19. Sozański, T. (2010). The Blocking Power in Voting Systems. In Cichocki, M.A. & Życzkowski, K. (Eds.), Institutional Design and Voting Power in the European Union (pp. 75–92). Farnham, Surrey, UK: Ashgate. [Google Scholar]
 20. Straffi n, P.D. (1993). Game Theory and Strategy. Washington, DC: The Mathematical Association of America. [Google Scholar]
 21. Trzaskowski, R. (2005). Dynamika reformy systemu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej [Dynamics of Reforming the System of Decision-Making in the European Union]. Warszawa: Prawo i Praktyka Gospodarcza [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Tadeusz Sozański (2014). Koncepcja siły blokowania jako klucz do zrozumienia historii projektowania systemów głosowania dla Rady UE. (2014). Koncepcja siły blokowania jako klucz do zrozumienia historii projektowania systemów głosowania dla Rady UE. Decyzje, (22), 5-46. https://doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.32 (Original work published 12/2014n.e.)

MLA style

Tadeusz Sozański. „Koncepcja Siły Blokowania Jako Klucz Do Zrozumienia Historii Projektowania Systemów Głosowania Dla Rady Ue”. 12/2014n.e. Decyzje, nr 22, 2014, ss. 5-46.

Chicago style

Tadeusz Sozański. „Koncepcja Siły Blokowania Jako Klucz Do Zrozumienia Historii Projektowania Systemów Głosowania Dla Rady Ue”. Decyzje, Decyzje, nr 22 (2014): 5-46. doi:10.7206/DEC.1733-0092.32.