en pl
en pl

Zeszyty Programu TOP 15

Zobacz wydanie
Rok 2/2021 
Tom 11 

Podmiot urządzający gry na automatach poza kasynem gry

Aleksandra Kisionek
Akademia Leona Koźmińskiego

2/2021 11 () Zeszyty Programu TOP 15

Abstrakt

Obowiązująca ustawa o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. przewiduje sankcje administracyjne dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych urządzanych bez zezwolenia lub koncesji oraz dla ich uczestników. Zgodnie z ustawą karze pieniężnej podlega m.in. urządzający gry na automatach poza kasynem gry.
Wspomniana ustawa nie definiuje jednak pojęcia urządzającego, a pomimo to ustawodawca wielokrotnie używa pojęcia urządzania gier, również przy określeniu zasad odpowiedzialności. Pojawia się więc szereg wątpliwości dotyczących tego, na jakie podmioty może zostać nałożona kara pieniężna, w szczególności biorąc pod uwagę niejednolitość orzecznictwa sądów administracyjnych oraz niejednoznaczną wykładnię stosowaną przez organy celno-skarbowe w decyzjach dotyczących nałożenia finansowych kar administracyjnych.
Za pomocą formalno-dogmatycznej analizy prawa autorka pracy przedstawia najczęściej przywoływane kryteria uznania określonego podmiotu za urządzającego gry na automatach poza kasynem gry, aby ustalić, wobec jakiego typu podmiotu może być egzekwowana odpowiedzialność administracyjna i karna. W ocenie autorki problematyka podjęta w pracy jest niezwykle istotna. Kwestia dotycząca odpowiedzialności powinna być jasna, zrozumiała i nie powodować rozszerzenia sankcji wynikających z przepisów na podmioty niezaangażowane w prowadzenie działalności hazardowej.

Powiązania

  1. Babiarz, S. i Aromiński, K. (2018). Ustawa o grach hazardowych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
  2. Bogucka, K. (2019). TK: ustawa hazardowa zgodna z Konstytucją. Publikacje Elektroniczne ABC. [Google Scholar]
  3. Duszka-Jakimko, H. i Kozicka, B. (2019). Jasność prawa a (nie)przejrzystość języka prawnego. Przegląd Prawa Publicznego, 1, –20. [Google Scholar]
  4. Filipczyk, H. (2013). Normatywne źródła postulatu pewności (stosowania) prawa podatkowego. W: Postulat pewności prawa w wykładni operatywnej prawa podatkowego. [Google Scholar]
  5. Majer, T. (2017). Urządzający gry na automatach poza kasynem gry – kwalifikacja podmiotów podlegających karze na podstawie przepisów ustawy o grach hazardowych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych. Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje, 26, 198–211. [Google Scholar]
  6. Musolf, G. (2013). Kontrole Służby Celnej w podmiotach branży hazardowej od 31 października 2009 roku W: P. Malinowski i T. Nowak, A. Sędkowska (red.), Kontrola podatkowa, skarbowa i celna. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
  7. Wilk, L. (2019). O zakazach w sferze hazardu. W: Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, tom II. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
  8. Wincenciak, M. (2008). Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kisionek, Aleksandra (2019). Podmiot urządzający gry na automatach poza kasynem gry. (2019). Podmiot urządzający gry na automatach poza kasynem gry. Zeszyty Programu Top 15, 11. (Original work published 2/2021n.e.)

MLA style

Kisionek, Aleksandra. „Podmiot Urządzający Gry Na Automatach Poza Kasynem Gry”. 2/2021n.e. Zeszyty Programu Top 15, t. 11, 2019.

Chicago style

Kisionek, Aleksandra. „Podmiot Urządzający Gry Na Automatach Poza Kasynem Gry”. Zeszyty Programu Top 15, Zeszyty Programu TOP 15, 11 (2019).