en pl
en pl

Zeszyty Programu TOP 15

Zobacz wydanie
Rok 2/2021 
Tom 11 

Przedsiębiorczość społeczna dla zrównoważonych innowacji: studium przypadku firmy Fairphone

Agata Bruzi
Akademia Leona Koźmińskiego

2/2021 11 () Zeszyty Programu TOP 15

Abstrakt

Na przestrzeni ostatnich kilku lat przedsiębiorczość społeczna została rozpoznana jako jedno z najpotężniejszych narzędzi służących osiągnięciu zrównoważonego rozwoju. Jako że zależność ta jest względnie nowa w literaturze naukowej, istnieje potrzeba na przeprowadzenie głębszej analizy jej wielu wymiarów. Artykuł ten skupia się na analizie obecnego stanu zjawiska jakim jest przedsiębiorczość społeczna dla zrównoważonych innowacji, w aspektach takich jak: innowacje, czynniki motywujące oraz pomiar wpływu społecznego. Badanie zostało przeprowadzone przy użyciu studium przypadku na jednej firmie - Fairphone, i dowiodło istnienia pozytywnego związku pomiędzy przedsiębiorstwem społecznym tworzącym zrównoważone innowacje, a osiąganiem wpływu zarówno społecznego, jak i środowiskowego. Ponadto, badanie to pozwoliło na kategoryzację zrównoważonych innowacji istniejących w danym przedsiębiorstwie, w odniesieniu do istniejącej literatury, utworzenie adekwatnych zestawów czynników motywujących zrównoważone przedsięwzięcia w badanym przedsiębiorstwie (wraz z nowymi odkryciami w kategoriach zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych czynników motywujących), oraz obszerną analizę wpływu społecznego wraz ze sposobami jego pomiaru.

Powiązania

 1. Abdullah, M., Mokhtar, S.A., and Tong, D.Y.K. (2014). A Conceptual Framework for Social Entrepreneurship in Malaysia. International Journal of Contemporary Business Management, 1(1), 52–62. [Google Scholar]
 2. Aggarwal, P. (2013). Sustainability Reporting and its Impact on Corporate Financial Performance: a Literature Review. Indian Journal on Commerce and & Management Studies, September, 51–59. [Google Scholar]
 3. Alvord, S.H., Brown, L.D., and Letts, C.W. (2004). Social entrepreneurship and social transformation: An exploratory study. The Journal of Applied Behavioral Science, 40(3), 260–282. [Google Scholar]
 4. Anderson, A. R., and Gaddefors, J. (2017). Entrepreneurship and context: when entrepreneurship is greater than entrepreneurs. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 23(2), 267–278. [Google Scholar]
 5. Annupreeti, and Ghanshyan (2014). Social Entrepreneurship: A step towards Sustainability. International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies. 2(9), 210–216. [Google Scholar]
 6. Austin, J., Stevenson, H., and Wei-Skillern, J. (2006). Social and commercial entrepreneurship: same, different, or both? Entrepreneurship: Theory and Practice Journal, 30(1), 370–384. [Google Scholar]
 7. Bacq, S., and Janssen, F. (2011). The multiple faces of social entrepreneurship: A review of definitional issues based on geographical and thematic criteria. Entrepreneurship & Regional Development, 23(5–6), 373–403. [Google Scholar]
 8. Bahena-Álvarez, I. L., Cordón-Pozo, E., and Delgado-Cruz, A. (2019). Social Entrepreneurship in the Conduct of Responsible Innovation: Analysis Cluster in Mexican SMEs. Sustainability, 11, 3714. [Google Scholar]
 9. Bansal, S., Garg, I., and Sharma, G.D. (2019). Social Entrepreneurship as a Path for Social Change and Driver of Sustainable Development: A Systematic Review and Research Agenda. Sustainability, 11(4), 1091. [Google Scholar]
 10. Barton, M., Canavati, S., and Schaefer, R. (2018). To Be or Not to Be a Social Entrepreneur: Motivational Drivers amongst American Business Students. Entrepreneurial Business and Economics Review, 6(1), 9–35. [Google Scholar]
 11. Baumol, W.J. (2002). The Free-Market Innovation Machine: Analyzing the Growth Miracle of Capitalism. New Jersey: Princeton University Press. [Google Scholar]
 12. Belz, F.M. (2013). Shaping the future: Sustainable innovation and entrepreneurship. Social Business, 3(4), 311–324. [Google Scholar]
 13. Bessant, J., Tidd, J. (2009). Managing innovation: Integrating technological, market and organizational change. 4th ed. Hoboken: John Wiley & Sons. [Google Scholar]
 14. Bornstein, D., and Davis, S. (2010). Social entrepreneurship: What Everyone Needs to Know. New York: Oxford University Press. [Google Scholar]
 15. Bossink, B.A.G. (2011). Managing Environmentally Sustainable Innovation. New York: Routledge. [Google Scholar]
 16. Braga, J.C., Ferreira, M.R., and Proenca, T. (2014). Motivations for social entrepreneurship from Portugal. Tékhne: Review of Applied Management Studies, 12(1), 11–21. [Google Scholar]
 17. Braunerhjelm, P., and Hamilton, S. (2012). Social entrepreneurship – a survey of current research. Working Paper Series from Swedish Entrepreneurship Forum, working paper 2012:09. [Google Scholar]
 18. Brouard, F., and Larivet. S. (2010). Brouard, F., and Larivet. S. (2010). Essay of clarifications and definitions of the related concepts of social enterprise, social entrepreneur, and social entrepreneurship. In: A. Fayolle and H. Matlay, Handbook of Research on Social Entrepreneurship, Cheltenham: Edward Elgar. [Google Scholar]
 19. Bruyat, C., and Julien, P.A. (2000). Defining the Field of Research in Entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 16(2), 165–180. [Google Scholar]
 20. Cheney, G., and Roper, J. (2005). The meanings of social entrepreneurship today. Corporate Governance International Journal of Business in Society, 5(3), 95–104. [Google Scholar]
 21. Clausen, H., and Hafkesbrink, J. (2005). Water Management Towards Sustainability – An Indicator System to Assess Innovations. In: J. Horbach, Indicator Systems for Sustainable Innovation. Heidelberg: Physica-Verlag. [Google Scholar]
 22. Daneke, G.A., Hall, J.K., and Lenox, M.J. (2010). Sustainable development and entrepreneurship: Past contributions and Future Directions. Journal of Business Venturing, 25(5), 439–448. [Google Scholar]
 23. Dearing, A. (2000). Sustainable Innovation: Drivers and Barriers. Geneva: OECD TIP workshop. [Google Scholar]
 24. Dees, J. G., and Anderson, B. B. (2006). Framing a Theory of Social Entrepreneurship: Building on Two Schools of Practice and Thought. In: R. Mosher-Williams (ed.), Research on Social Entrepreneurship: Understanding and Contributing to Emerging Field. Washington: ARNOVA Occasional Paper Series, 1(3), 39–68. [Google Scholar]
 25. Defourny, J., and Nyssens, M. (ed.) (2008). Social Enterprise in Europe: Recent Trends and Developments. EMES Working Papers Series, WP no. 08/01, EMES European Research Network. [Google Scholar]
 26. Defourny, J., and Nyssens, M. (2012). The EMES Approach of Social Enterprise in a Comparative Perspective. EMES Working Papers Series, WP no. 12/03, EMES European Research Network. [Google Scholar]
 27. Dev, A., and Singhal, N.S. (2016). Global Reporting Initiative, Sustainability Reporting. Proceedings of the 6th International Conference on Operation and Technology Offshore Support Vessels, At Singapore. [Google Scholar]
 28. Di Zhang, D., and Swanson, L.A. (2014). Linking Social Entrepreneurship and Sustainability. Journal of Social Entrepreneurship, 5(2), 175-191. [Google Scholar]
 29. Dooley, L., and O’Sullivan D. (2009). Applying Innovation. Thousand Oaks: SAGE Publications. [Google Scholar]
 30. European Commission (2014). Proposed Approaches to Social Impact Measurement. Luxembourg: Publication Office of European Union. [Google Scholar]
 31. European Commission (2016). Social Enterprises and their Eco-systems: Development in Europe. Brussels: European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion. [Google Scholar]
 32. Fairphone (2015). What to do with your old phones across Europe. https://www.fairphone.com/wp-content/uploads/2015/03/Fairphone_LocalRecyclingList.pdf (Accessed 18 December 2019). [Google Scholar]
 33. Fairphone (2015a). Cost breakdown of the Fairphone 2. https://www.fairphone.com/wp-content/uploads/2015/09/Fairphone2-Cost-Breakdown.pdf (Accessed 17 December 2019). [Google Scholar]
 34. Fairphone (2016). Fairphone fact sheet. https://www.fairphone.com/wp-content/uploads/2016/08/Fairphone-factsheet_EN.pdf (Accessed 3 March 2019). [Google Scholar]
 35. Fairphone (2016a). Fairphone Urban Mining Manual: Leader’s Guide: A workshop to explore the story behind your phone. https://www.fairphone.com/wp-content/uploads/2016/09/Fairphone-Urban-Mining-Leaders-Guide.pdf (Accessed 18 December 2019). [Google Scholar]
 36. Fairphone (2016b). Fairphone Urban Mining Manual: Miner’s Guide: A workshop to explore the story behind your phone. https://www.fairphone.com/wp-content/uploads/2016/09/Fairphone-Urban-Mining-Manual.-Miners-Guide.pdf (Accessed 18 December 2019). [Google Scholar]
 37. Fairphone (2017). Ways of Working Together. https://www.fairphone.com/wp-content/uploads/2017/09/Ways_of_Working_Together_Fairphone-1.pdf (Accessed 18 December 2019). [Google Scholar]
 38. Fairphone (2018). We’re here and we’re here to stay. Impact Report No. 1. https://www.fairphone.com/wp-content/uploads/2018/11/Fairphone_Report_DEF_WEB.pdf (Accessed 19 December 2019). [Google Scholar]
 39. Fayolle, A., and Matlay, H. (2010). Social entrepreneurship: a multicultural and multidimensional perspective. In: A. Fayolle and H. Matlay, Handbook of Research on Social Entrepreneurship, Cheltenham: Edward Elgar. [Google Scholar]
 40. GECES Sub-group on Impact Measurement (2013). Proposed Approaches to Social Impact Measurement in European Commission legislation and in practice relating to: EuSEFs and the EaSI. The Group of Experts of the European Commission on Social Entrepreneurship. [Google Scholar]
 41. Glinka, B., and Gudkova, S. (2011). Przedsiębiorczość. Warszawa: Wolter Kluwer Polska. [Google Scholar]
 42. Goodstein, E. S. (2002). Economics and the environment. New York: John Wiley & Sons. [Google Scholar]
 43. Gouvens (2019). Fairphone 2 camera modeul out of stock. https://www.fairphone.com/en/2019/10/29/fairphone-2-camera-module-out-of-stock/ (Accessed: 17 December 2019). [Google Scholar]
 44. Gulati, R., and Nohria, N. (1996). Is slack good or bad for innovation? The Academy of Management Journal, 39, 1245–1264. [Google Scholar]
 45. Granados, M., Hlupic, V., Coakes, E. and Mohamed, S. (2011). Social enterprise and social entrepreneurship research and theory. Social Enterprise Journal, 7(3), 198–218. [Google Scholar]
 46. Green, M., Rabinowitz, G., and Rogerson, A. (2013). Mixing business and social: What is a social enterprise and how can we recognise one? Working paper, ODI, December 2013. [Google Scholar]
 47. Grenier, P. (2006). Social entrepreneurship: agency in a globalizing world. In: A. Nicholls (ed.), Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change, Oxford: Oxford University Press, 119–143. [Google Scholar]
 48. Grimes, M., McMullen, J.S., Miller, T. L., and Vogus, T.J. (2013). Studying the Origins of Social Entrepreneurship: Compassion and the Role of Embedded Agency. The Academy of Management Review, 38(3), 460–463. [Google Scholar]
 49. Halme, M., and Korpela, M. (2013). Responsible Innovation Toward Sustainable Development in Small and Medium-Sized Enterprises: a Resource Perspective. Business Strategy and the Environment, 23(8), 547–566. [Google Scholar]
 50. Harriss, J. (2013). Development Theories. In: B. Currie-Alder, R. Kanbur, D.M. Malone, and R. Medhora (eds.), International Development: Ideas, Experience, and Prospects. Oxford: Oxford University Press. [Google Scholar]
 51. Hautamäki, A. and Oksanen, K. (2015). Sustainable Innovation: A Competitive Advantage for Innovation Ecosystems. Technology Innovation Management Review, 5(10), 24–30. [Google Scholar]
 52. Hockerts, K., Morsing, M., Eder-Hansen, J., Krull, P., Midttun, A., Halme, M., Sweet, S., Davidsson, P., and Nurmi, P. (2008). CSR-driven innovation: Towards the Social Purpose Business. Frederiksberg: Center for Corporate Social Responsibility, CBS. [Google Scholar]
 53. Hockerts, K., and Kannampuzha, M.J. (2019). Organizational social entrepreneurship: social development and validation. Social Enterprise Journal, 15(3), 290–319. [Google Scholar]
 54. Hudon, M., and Huybrechts, B. (2017). From Distant Neighbours to Bedmates: Exploring the Synergies between the Social Economy and Sustainable Development. Annals of Public and Cooperative Economics, 88(2), 141–154. [Google Scholar]
 55. ILO International Labour Organization (2011). Introduction to Social Enterprise. Learners’ Guide. Pretoria: International Labour Organization. [Google Scholar]
 56. Iwu, C. G, Malunga, P., and Mugobo V. V. (2014). Social Entrepreneurs and Sustainable Development. A Literature Analysis. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(16), pp. 18-26. [Google Scholar]
 57. Jarillo, C.J. and Stevenson, H.H. (1990). A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management. Strategic Management Journal, 11 (Special Issue: Corporate Entrepreneurship), 17–27. [Google Scholar]
 58. Kahn, K.B. (2012). The PDMA handbook of new product development. Hoboken: John Wiley & Sons. [Google Scholar]
 59. Kerlin, J.A. (2006). Searching for Social Entrepreneurs: Who They Might Be, Where They Might Be Found, What They Do. In: R. Mosher-Williams (eds.), Research on Social Entrepreneurship: Understanding and Contributing to Emerging Field. Washington: ARNOVA Occasional Paper Series, 1(3), 105–126. [Google Scholar]
 60. Kickul, J. and Lyons, T. S. (2012). Understanding Social Entrepreneurship: The Relentless Pursuit of Mission in an Ever Changing World. New York: Routledge. [Google Scholar]
 61. Kim D., and Lim, U. (2017). Social Enterprise as a Catalyst for Sustainable Local and Regional Development. Sustainability 2017, 9(8), 14–27. [Google Scholar]
 62. Lamy, E. (2019). How to make Social Entrepreneurship Sustainable? A Diagnosis and a Few Elements of a Response. Journal of Business Ethics, 155(3), 645–662. [Google Scholar]
 63. Light, P.C. (2006). Searching for Social Entrepreneurs: Who They Might Be, Where They Might Be Found, What They Do. In: R. Mosher-Williams (ed.), Research on Social Entrepreneurship: Understanding and Contributing to Emerging Field. Washington: ARNOVA Occasional Paper Series, 1(3), 13–38. [Google Scholar]
 64. Lombardo, G., Mazzocchetti, A., Rapallo, I., Tayser, N., and Cincotti, S. (2019). Assessment of the Economic and Social Impact Using SROI: An Application to Sport Companies. Sustainability, 11(13). [Google Scholar]
 65. Lozano, R. (2015). A holistic perspective on corporate sustainability drivers. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 22, 32–44. [Google Scholar]
 66. Madan, R. (2007). Demystifying outcome measurement in community development. Joint Center for Housing Studies of Harvard University, NeighborWorks America. [Google Scholar]
 67. Mair, J. and Martí, I. (2006). Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight. Journal of World Business, 41(2006), 36–44. [Google Scholar]
 68. Mair, J., and Noboa, E. (2006). Social entrepreneurship: How intentions to create a social venture are formed. In: J. Robinson and K. Hockerts (eds.), Social entrepreneurship, New York: Palgrave Macmillan. [Google Scholar]
 69. Mair, J., and Seelos, C. (2004). Social entrepreneurship. The contribution of individual entrepreneurs to sustainable development. Working Paper No. 553, IESE Business School. [Google Scholar]
 70. Mariados, B.J., Mouri N., and Tansuhaj P.S. (2011). Marketing capabilities and innovation-based strategies for environmental sustainability: an exploratory investigation of B2B firms. Industrial Marketing Management, 40(8), 1305–1318. [Google Scholar]
 71. Martin, R.L., and Osberg, S. (2007). Social Entrepreneurship: The Case for Definition. Stanford Social Innovation Review, 2007, 29–39. [Google Scholar]
 72. Merrett S. (2014). Introduction to the economics of water resources: an international perspective. New York: Routledge. [Google Scholar]
 73. Moradi, M., Rahdari, A. and Sepasi, S. (2016). Achieving sustainability through Schumpeterian social entrepreneurship: The role of social enterprises. Journal of Cleaner Production, 137(2016), 347–360. [Google Scholar]
 74. OECD (2015). Policy Brief on Social Impact Measurement for Social Enterprises: Policies for Social Entrepreneurship. Luxembourg: Publication Office of the European Union. [Google Scholar]
 75. Öztürk, F. (2013). Understanding Social Entrepreneurship and Features of it. Studia i Materiały, 16, 43–55. [Google Scholar]
 76. Pärenson, T., (2011). The criteria for a solid impact evaluation in social entrepreneurship, Society and Business Review, 6(1), 39–48. [Google Scholar]
 77. Parkinson, A. (2014). Framing Social Impact Measurement. Research Report R-1567-14-RR. New York: The Conference Board. [Google Scholar]
 78. Picciotti, A. (2017). Towards Sustainability: the Innovation Paths of Social Enterprise. Special Issue: Social Economy and Sustainable Development, 88(2), 233–256. [Google Scholar]
 79. Pöyhönen, P. and Simola, E. (2007). Connecting Components, Dividing Communities: Tin Production for Consumers Electronics in the DR Congo and Indonesia. Helsinki: FinnWatch. [Google Scholar]
 80. Rai, S.K. (2008). Indian entrepreneurs: An empirical investigation of entrepreneur’s age and firm entry, type of ownership and risk behavior. Journal of Services Research, 8(1), 213–228. [Google Scholar]
 81. Robinson, J. (2006). Navigating Social and Institutional Barriers to Markets: How Social Entrepreneurs Identify and Evaluate Opportunities. In: J. Mair, K. Hockerts, and J. Robinson (eds.), Social Entrepreneurship. New York: Palgrave Macmillan. [Google Scholar]
 82. Santos, F.M. (2012). A Positive Theory of Social Entrepreneurship. Working Paper, 2009/23/EFE/ISIC, INSEAD The Business School for The World. [Google Scholar]
 83. Schumpeter, J.A. (1942). Capitalism, Socialism, and Democracy. New York: Harper and Row. [Google Scholar]
 84. Starnawska, M. (2016). Social Entrepreneurship and its hybridity in determining resource challenges and chances. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4(5), 38–53. [Google Scholar]
 85. Stokols, D., and Trivedi, C. (2011). Social Enterprises and Corporate Enterprises: Fundamental Differences and Defining Features. The Journal of Entrepreneurship, 20(1), 1–32. [Google Scholar]
 86. Tan, T., Tan. W., and Williams, J. (2005). Defining the ‘Social’ in ‘Social Entrepreneurship’: Altruism and Entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal, 1(3), 353–365. [Google Scholar]
 87. Tello S., and Yoon E. (2009). Drivers of Sustainable Innovation: Exploratory Views and Corporate Strategies. Seoul Journal of Business, 15(2), 85–115. [Google Scholar]
 88. Tyrrell, H. (2018). The Potential of Social Enterprise for Social Care: Literature Review. Cardiff: Wales School for Social Care Research. [Google Scholar]
 89. UCLA Sustainability Committee. (2016). UCLA Sustainability Charter. Los Angeles: University of California in Los Angeles. [Google Scholar]
 90. United Nations Conference on Trade and Development. (2017). New innovation approaches to support the implementation of sustainable development goals. Geneva: United Nations (UNCTAD/DTL/STICT/2017/4). [Google Scholar]
 91. Urry, J. (2010). Consuming the Planet to Excess. Theory, Culture and Society, 27(2–3), 191–212. [Google Scholar]
 92. Varadajaran, R. (2017). Innovating for sustainability: a framework for sustainable innovations and a model of sustainable innovations orientation. Journal of the Academy of Marketing Science, 45(1), 14–36. [Google Scholar]
 93. Verner, J. M., Sampson, J., Tosic, V., Bakar, N. A., and Kitchenham, B. A. (2009). Guidelines for industrially-based multiple case studies in software engineering. 2009 Third International Conference on Research Challenges in Information Science. [Google Scholar]
 94. Weis, B.X. (2015). From idea to innovation: A Handbook for Investors, Decision Makers and Organizations. Berlin: Springer-Verlag. [Google Scholar]
 95. Yin, R.K. (2014). Case Study Research: Design and Methods. 5th ed. London: Sage. [Google Scholar]
 96. Young, D.R., and Salamon, L.M. (2002). Commercialization, Social Ventures and For-Profit Competition. In: L.M. Salamon (ed.), The State of Nonprofit America, Washington: Brookings Institution Press. [Google Scholar]
 97. Zahra, S.A., Gedajlovic, E., Neubaum, D.O. and Shulman, J.M. (2009). A typology of social entrepreneurs: Motives, search processes and ethical challenges. Journal of Business Venturing, 24(5), 519–532. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Bruzi, Agata (2019). Przedsiębiorczość społeczna dla zrównoważonych innowacji: studium przypadku firmy Fairphone. (2019). Przedsiębiorczość społeczna dla zrównoważonych innowacji: studium przypadku firmy Fairphone. Zeszyty Programu Top 15, 11. (Original work published 2/2021n.e.)

MLA style

Bruzi, Agata. „Przedsiębiorczość Społeczna Dla Zrównoważonych Innowacji: Studium Przypadku Firmy Fairphone”. 2/2021n.e. Zeszyty Programu Top 15, t. 11, 2019.

Chicago style

Bruzi, Agata. „Przedsiębiorczość Społeczna Dla Zrównoważonych Innowacji: Studium Przypadku Firmy Fairphone”. Zeszyty Programu Top 15, Zeszyty Programu TOP 15, 11 (2019).