en pl
en pl

Coaching - nowe perspektywy i wyzwania

Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska
Kozminski University

()

DOI 10.7206/978-83-66502-03-1

Abstrakt

Coaching rozwija się w Polsce i na świecie niezwykle dynamicznie i na wielu różnych poziomach. Ma coraz więcej zastosowań i ukonstytuował się już jako odrębna, społecznie
rozpoznawana profesja. Pojawiają się nowe coachingowe koncepcje, podejścia, narzędzia oraz obszary specjalizacji. Jednocześnie rozwój coachingu uwarunkowany jest dynamicznymi zmianami zachodzącymi w przestrzeni ekonomicznej, politycznej, społecznej i kulturowej. Z jednej strony mamy do czynienia ze zmianami paradygmatów zarządzania we współczesnych organizacjach. W rezultacie obserwujemy transformację oczekiwań i wyzwań, z jakimi będą mierzyć się „liderzy przyszłości”. Z drugiej strony naukowcy nieustannie zgłębiają neuropsychologiczne podstawy ludzkiego zachowania. Wiemy zatem coraz więcej o tym, jak szybkie tempo rozwoju cywilizacji oraz intensywne korzystanie z nowych technologii wpływają na biopsychospołeczne funkcjonowanie człowieka. Niniejsza książka ukazuje wielowymiarowość zastosowań coachingu i różnorodność obszarów, w których może być stosowany. Zawiera przegląd koncepcji teoretycznych, a także opis metod badawczych i praktycznych narzędzi oraz modeli coachingowych. Zaprezentowane zostały również wyniki badań zrealizowanych przez autorów.

Słowa kluczowe

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Coaching - nowe perspektywy i wyzwania. (2020). Coaching - nowe perspektywy i wyzwania (s. 234). Kozminski University. https://doi.org/10.7206/978-83-66502-03-1

MLA style

Coaching - Nowe Perspektywy I Wyzwania. Kozminski University, 2020, s. 234.

Chicago style

Coaching - Nowe Perspektywy I Wyzwania. Kozminski University, 2020. doi:10.7206/978-83-66502-03-1.