en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 6/2019 
Numer 31

Nieistotne alternatywy wyboru mają znaczenie. Przegląd wiedzy o efekcie asymetrycznej dominacji

Maciej Kościelniak
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Tadeusz Tyszka
Kozminski University

6/2019 (31) Decyzje

DOI 10.7206/DEC.1733-0092.123

Abstrakt

W niniejszym arty kule podejmujemy próbę przeglądu badań nad efektem asymetrycznej dominacji. Zjawisko to wyraża się we wzroście popularności jednej z opcji wyboru w sytuacji, kiedy towarzyszy jej alternatywa podobna – ale zauważalnie gorsza (zdominowana). Liczne badania oraz obserwacje pokazują, że efekt ten występuje w tak różnych dziedzinach jak ekonomia, polityka, sądownictwo czy medycyna. W literaturze naukowej wiąże się z nim wiele niejasności oraz sprzecznych teorii, dotyczących np. jego uwarunkowań w świetle teorii dwóch systemów. Nie jest do końca jasne, czy zjawisko asymetrycznej dominacji jest efektem refl eksyjnego, deliberatywnego sposobu przetwarzania informacji, czy też myślenia szybkiego i intuicyjnego. Niejednoznaczna
jest też odpowiedź na pytanie o to, czy efekt ten jest przejawem ludzkiej nieracjonalności,
czy też stanowi adaptacyjną i efektywną strategię podejmowania decyzji w warunkach niepewności oraz szumu informacyjnego. Niniejszy artykuł zawiera przegląd badań nad efektem asymetrycznej dominacji wśród ludzi i w świecie zwierząt. Omówiono w nim teksty poświęcone zmianom w uległości wobec efektu asymetrycznej dominacji na kolejnych etapach życia. Wreszcie, dyskusji poddano wykorzystanie tego mechanizmu do osiągania celów społecznie pożądanych w ramach tzw. libertariańskiego paternalizmu

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Nieistotne alternatywy wyboru mają znaczenie. Przegląd wiedzy o efekcie asymetrycznej dominacji. (2019). Nieistotne alternatywy wyboru mają znaczenie. Przegląd wiedzy o efekcie asymetrycznej dominacji. Decyzje, (31), 91-114. https://doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.123 (Original work published 6/2019n.e.)

MLA style

„Nieistotne Alternatywy Wyboru Mają Znaczenie. Przegląd Wiedzy O Efekcie Asymetrycznej Dominacji”. 6/2019n.e. Decyzje, nr 31, 2019, ss. 91-114.

Chicago style

„Nieistotne Alternatywy Wyboru Mają Znaczenie. Przegląd Wiedzy O Efekcie Asymetrycznej Dominacji”. Decyzje, Decyzje, nr 31 (2019): 91-114. doi:10.7206/DEC.1733-0092.123.