en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 6/2019 
Numer 31

Ocenianie strategiczne

Daria Boratyn
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

6/2019 (31) Decyzje

DOI 10.7206/DEC.1733-0092.119

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest problemowi oceniania strategicznego w systemach sędziowskich, który polega na uzyskaniu przez pewnego sędziego preferowanego przez niego wyniku wskutek podania nieszczerej oceny lub opinii. Wychodzimy od możliwości uzupełnienia reguł ustalania werdyktu przez szkocką ławę przysięgłych w sposób uniemożliwiający ławnikom manipulowanie tym werdyktem. Badamy też odporność na manipulację
werdyktem przez ławników w systemie większości sztucznej stosowanym w polskim sądownictwie. Na tej podstawie zbudowany zostaje matematyczny model systemów sędziowskich, będący uogólnieniem modelu sformułowanego przez Balinskiego i Larakiego, bliski także klasycznemu modelowi Moulina. Nowy model opiera się na założeniu, że dla dowolnych ocen lub opinii da się określić, jak bardzo są sobie bliskie. Artykuł proponuje nową defi nicję oceniania strategicznego, uzasadniając jednocześnie,
dlaczego jest ona potrzebna. Głównym zagadnieniem pracy jest charakteryzacja tych funkcji wyboru społecznego, które są w tym nowym modelu odporne na to zjawisko. Bazując na dowodzie Balinskiego i Larakiego, wykazano, że takimi funkcjami są statystyki pozycyjne, których szczególnym rodzajem jest wspomniana większość sztuczna. Artykuł zawiera również dowód twierdzenia mówiącego, że pod pewnymi dodatkowymi założeniami są to jedyne takie funkcje.

Powiązania

  1. Balinski, M., Laraki, R. (2007). A theory of measuring, electing, and ranking. Proceedings of the National Academy of Sciences of the U.S.A., 104, 8720–8725. [Google Scholar]
  2. Balinski, M., Laraki, R. (2010). Majority Judgment. Measuring, Ranking, and Electing. The MIT Press. Cambridge. [Google Scholar]
  3. Bray, S. (2005). Not Proven: Introducing a Third Verdict. The University of Chicago Law Review, 72, 1299–1329. [Google Scholar]
  4. Gane, C. (2001). The Scottish jury. International Review of Penal Law, 72, 259–272. [Google Scholar]
  5. Garde, P. (2001). The Danish jury. International Review of Penal Law, 72, 87–120. [Google Scholar]
  6. Gibbard, A. (1973). Manipulation of Voting Schemes: A General Result. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 41, 587–601. [Google Scholar]
  7. Moulin, H. (1980). On strategy-proofness and single peakedness. Public Choice, 35, 437–455. [Google Scholar]
  8. Satterthwaite, M.A. (1975). Strategy-Proofness and Arrow’s Conditions: Existence and Correspondence Theorems for Voting Procedures and Social Welfare Functions. Journal of Economic Theory, 10, 187–217. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Ocenianie strategiczne. (2019). Ocenianie strategiczne. Decyzje, (31), 5-28. https://doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.119 (Original work published 6/2019n.e.)

MLA style

„Ocenianie Strategiczne”. 6/2019n.e. Decyzje, nr 31, 2019, ss. 5-28.

Chicago style

„Ocenianie Strategiczne”. Decyzje, Decyzje, nr 31 (2019): 5-28. doi:10.7206/DEC.1733-0092.119.