en pl
en pl

Zeszyty Programu TOP 15

Zobacz wydanie
Rok 2018 
Tom 10 

Hejt na Facebooku a ochrona cywilnoprawna

2018 10 () Zeszyty Programu TOP 15

Abstrakt

Niniejsze opracowanie stanowi próbę zwięzłego przedstawienia zjawiska hejtu i jego cywilnopraw
nej chrony na przykładzie portalu społecznościowego – Facebook. Analizie poddano najważniej
sze prawa i wolności przysługujące osobie fizycznej, które zostały określone przez ustawodawcę
w prawie powszechnie obowiązującym zgodnie z art. 87 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r.1. Ponadto przeanalizowano sposób dochodzenia odpowiedzialności cywilnoprawnej
przez poszkodowanego na gruncie przepisów cywilnoprawnych w odniesieniu do zmian wprowadzonych
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r.2. Celem niniejszego opracowania jest zatem ukazanie ochrony przysługującej osobie fizycznej
na gruncie przepisów cywilnoprawnych, której dobra osobiste zostały naruszone lub zagrożone
w związku z zastosowaniem hejtu na portalu społecznościowym – Facebook

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Saganowska, Agnieszka (2018). Hejt na Facebooku a ochrona cywilnoprawna. (2018). Hejt na Facebooku a ochrona cywilnoprawna. Zeszyty Programu Top 15, 10, 153-174. (Original work published 2018)

MLA style

Saganowska, Agnieszka. „Hejt Na Facebooku A Ochrona Cywilnoprawna”. 2018. Zeszyty Programu Top 15, t. 10, 2018, ss. 153-174.

Chicago style

Saganowska, Agnieszka. „Hejt Na Facebooku A Ochrona Cywilnoprawna”. Zeszyty Programu Top 15, Zeszyty Programu TOP 15, 10 (2018): 153-174.