en pl
en pl

Zeszyty Programu TOP 15

Zobacz wydanie
Rok 2018 
Tom 10 

Analiza prawnych i społecznych aspektów funkcjonowania e-recepty w Polsce na tle wybranych krajów

2018 10 () Zeszyty Programu TOP 15

Abstrakt

Rozwój i upowszechnienie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)
wpływają na funkcjonowanie wielu dziedzin życia, w tym tak istotnej jak sektor ochrony zdrowia.
Elektroniczna dokumentacja medyczna, e-recepty czy konsultacje lekarskie online, to tylko niektóre
z wielu zastosowań technologii teleinformatycznych w tym zakresie.
Autorka przedstawia między innymi proces wdrażania e-recepty w Polsce oraz jego prawne i społeczne
uwarunkowania. Podejmuje ponadto próbę analizy prawnych regulacji funkcjonowania e-re
cepty w Polsce na tle rozwiązań przyjętych w innych krajach (na przykładzie kraju z Unii Europejskiej
oraz kraju trzeciego).
Celem artykułu jest próba oceny, czy przyjęte w Polsce rozwiązania z zakresu wykorzystania ICT
w sektorze ochrony zdrowia są bardziej skuteczne i bezpieczne niż funkcjonujące w innych państwach,
czy też lepiej byłoby w większym stopniu wzorować się na rozwiązaniach funkcjonujących
od dłuższego już czasu w wybranych do analizy krajach.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Łukasiak, Konstancja (2018). Analiza prawnych i społecznych aspektów funkcjonowania e-recepty w Polsce na tle wybranych krajów. (2018). Analiza prawnych i społecznych aspektów funkcjonowania e-recepty w Polsce na tle wybranych krajów. Zeszyty Programu Top 15, 10, 137-152. (Original work published 2018)

MLA style

Łukasiak, Konstancja. „Analiza Prawnych I Społecznych Aspektów Funkcjonowania E-Recepty W Polsce Na Tle Wybranych Krajów”. 2018. Zeszyty Programu Top 15, t. 10, 2018, ss. 137-152.

Chicago style

Łukasiak, Konstancja. „Analiza Prawnych I Społecznych Aspektów Funkcjonowania E-Recepty W Polsce Na Tle Wybranych Krajów”. Zeszyty Programu Top 15, Zeszyty Programu TOP 15, 10 (2018): 137-152.