en pl
en pl

Zeszyty Programu TOP 15

Zobacz wydanie
Rok 2019 
Tom 10 

Ryzyko operacyjne w sektorze bankowym w świetle najnowszych ustaleń Komitetu Bazylejskiego (Bazylea IV)

2019 10 () Zeszyty Programu TOP 15

Abstrakt

W ostatnim czasie sektor bankowy został bardzo mocno uregulowany. Jednym z obszarów poddanych
gruntownym reformom jest procedura wyliczania wymogu z tytułu ryzyka operacyjnego, będąca
integralną częścią regulacji zewnętrznych, którym podlegają wszystkie banki. Głównym celem artykułu
jest ocena wpływu nowych postanowień Komitetu Bazylejskiego na konkretny bank stosujący
dotychczas obowiązującą metodę standardową (TSA) przy wyliczaniu wymogu kapitałowego z tytułu
ryzyka operacyjnego. Przedstawiono tu porównanie tej metody z nowo opracowaną przez Komitet
Bazylejski metodą standardową (SA), która ma zastąpić dotychczasowe trzy metody pomiaru ryzyka
operacyjnego (BIA, TSA i AMA). Dane wykorzystane w analizie przypadku zostały pozyskane z ogólnodostępnych
raportów publikowanych przez Alior Bank SA. Wyniki uzyskane w części empirycznej
potwierdzają założenia teoretyczne, że nowa metoda standardowa może być korzystna dla banków,
które dotychczas stosowały metodę TSA, a odpowiednie zarządzanie ryzykiem operacyjnym może
prowadzić do możliwości otrzymania dodatkowych ulg kapitałowych.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Ryzyko operacyjne w sektorze bankowym w świetle najnowszych ustaleń Komitetu Bazylejskiego (Bazylea IV). (2018). Ryzyko operacyjne w sektorze bankowym w świetle najnowszych ustaleń Komitetu Bazylejskiego (Bazylea IV). Zeszyty Programu Top 15, 10, 39-60. (Original work published 2019)

MLA style

„Ryzyko Operacyjne W Sektorze Bankowym W Świetle Najnowszych Ustaleń Komitetu Bazylejskiego (Bazylea Iv)”. 2019. Zeszyty Programu Top 15, t. 10, 2018, ss. 39-60.

Chicago style

„Ryzyko Operacyjne W Sektorze Bankowym W Świetle Najnowszych Ustaleń Komitetu Bazylejskiego (Bazylea Iv)”. Zeszyty Programu Top 15, Zeszyty Programu TOP 15, 10 (2018): 39-60.