en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2018 
Tom 26 
Numer 2

Innovative Models of Supply Chain Management

Mirosław Antonowicz
Kozminski University

Sebastian Jarzębowski
Kozminski University

2018 26 (2) Central European Management Journal

DOI 10.7206/jmba.ce.2450-7814.225

Abstrakt

Purpose: The paper scientifically analyzes sustainable development in the context of economic entities and their integration in supply chains that reflect the various business models between parties involved in value creation.

Methodology: The authors seek the relationship between three aspects of sustainability and limitation of the functional weaknesses of the market through the integration of supply chains that reflect various business models. The paper bases on a survey conducted to identify interests of the companies in integrating innovations for greater sustainability.

Findings: The integration of supply chain is one of the reasons for using or limiting the functional weaknesses of the market related to the three sustainability aspects pictured by the concept of sustainability as environmental, social, and economic resources. Different forms of integration may contribute to the maintenance and enhancement of these resources.

Limitations: To clarify the influence of the supply chain integration on sustainable development, scholars need to conduct further research. The main point of the future research should be the development of a measure for the extent of influence of the supply chain integration on sustainable development.

Originality: The connecting of the integration of supply chain and sustainability is a new direction of scientific research that has previous studies. Thus, the research outcomes will impact the scientific field and community in both the area of supply chain management and sustainability studies. Keywords: innovation, business model, sustainable supply chain, integration

Powiązania

 1. Antonowicz, M. (2014). Wymiary innowacyjności łańcucha dostaw. In: M. Ilnicki and Z. Nowakowski (eds.), Bezpieczeństwo, gospodarka, geopolityka. Wybrane problemy. Warszawa: TNP S.A. [Google Scholar]
 2. Bezat, A. and Jarzębowski, S. (2008). The effective traceability on the example of Polish supply chain. In: T. Glauben, J. Hanf, M. Kopsidis, A. Pieniadz and K. Reinsberg (eds.), Agri-food business: global challenges – innovative solutions. Halle: IAMO. [Google Scholar]
 3. Bezat, A. and Jarzębowski, S. (2011). Traceability w łańcuchu dostaw przetwórstwa spożywczego. Logistyka, 2: 75–84. [Google Scholar]
 4. Christopher, M. (1992). Logistics and Supply Chain Management – Strategies for Reducing Costs and Improving Services. London: Pitman Publishing. [Google Scholar]
 5. Czyżewski, A., Poczta, A. and Wawrzyniak, Ł. (2006). Interesy europejskiego rolnictwa w świetle globalnych uwarunkowań polityki gospodarczej. Ekonomista, 3: 350–351. [Google Scholar]
 6. Jabłonski, M. (2013). Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw. Warszawa: Difin. [Google Scholar]
 7. Jarzębowski, S. (2013). Integracja łańcucha dostaw jako element kształtowania efektywności sektora przetwórstwa rolno-spożywczego. Warszawa: Wydawnictwo SGGW. [Google Scholar]
 8. Jarzębowski, S. and Klepacki, B. (2013). Łańcuchy dostaw w gospodarce żywnościowej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomiki i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 102: 107–117. [Google Scholar]
 9. Kowalski, A. and Rembisz, W. (2005). Rynek rolny i interwencjonizm a efektywność i sprawiedliwość społeczna. Warszawa: Wyd. IERiGŻ-PIB. [Google Scholar]
 10. Małachowski, K. (2007). Gospodarka a środowisko i ekologia. Warszawa: CeDeWu Wydawnictwa Fachowe. [Google Scholar]
 11. Lazzarini, S., Chaddad, F. and Cook, M. (2001). Integrating supply chain and network analysis: the study of net chains. Journal on Chain and Network Science, 1(1): 7–22, https://doi.org/10.3920/JCNS2001.x002 [Google Scholar]
 12. Makarski, S., (1998). Funkcjonowanie rynku rolno-żywnościowego. Lublin: Wydawnictwo UMCS. [Google Scholar]
 13. Naylor, J.B., Naim, M.M. and Berry, D. (1999). Legality: Integrating the lean and agile manufacturing paradigms in the total supply chain. International Journal of Production Economics, 62(1–2): 107–118, https://doi.org/10.1016/S0925-5273(98)00223-0 [Google Scholar]
 14. Obłój, K. (2002). Tworzywo skutecznych strategii. Warszawa: PWE. [Google Scholar]
 15. Ondersteijn, Ch., Wijnands, J., Hurine, R. and Kooten, O. (2006). Quantifying the agri-food supply chain. Dordrecht: Springer. [Google Scholar]
 16. Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety, 2002, available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:031:0001:0024:en:PDF. [Google Scholar]
 17. Rutkowski, K. (2004). Zarządzanie łańcuchem dostaw – próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką. GMiL, 12. [Google Scholar]
 18. Rutkowski, K. (2008). Najlepsze praktyki w biznesie – miedzy młotem wymagań ekonomicznych a kowadłem społecznej odpowiedzialności biznesu. In: K. Rutkowski (ed.), Najlepsze praktyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. [Google Scholar]
 19. Steffen, G. and Born, D. (1995). Prowadzenie gospodarstw i przedsiębiorstw w rolnictwie (Betriebs – und Unternehmensführung in der Landwirtschaft). Warszawa: Książka i Wiedza. [Google Scholar]
 20. Sudit, E.F. (1995). Productivity management in industrial operations. European Journal of Operational Research, 85(3): 435–543, https://doi.org/10.1016/0377-2217(94)00312-Z [Google Scholar]
 21. Symonides, E. (2008). Ochrona przyrody. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. [Google Scholar]
 22. Tomczak, F. (2004). Od rolnictwa do Agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolniczo-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. [Google Scholar]
 23. Woś, A. (1998). Gospodarka żywnościowa. Kompleks gospodarki żywnościowej. In: Encyklopedia agrobiznesu. Warszawa: Fundacja Innowacja. [Google Scholar]
 24. Zalewski, A. (1989). Problemy gospodarki żywnościowej w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 25. Antonowicz, M. (2014). Wymiary innowacyjności łańcucha dostaw. In: M. Ilnicki and Z. Nowakowski (eds.), Bezpieczeństwo, gospodarka, geopolityka. Wybrane problemy. Warszawa: TNP S.A. [Google Scholar]
 26. Bezat, A. and Jarzębowski, S. (2008). The effective traceability on the example of Polish supply chain. In: T. Glauben, J. Hanf, M. Kopsidis, A. Pieniadz and K. Reinsberg (eds.), Agri-food business: global challenges – innovative solutions. Halle: IAMO. [Google Scholar]
 27. Bezat, A. and Jarzębowski, S. (2011). Traceability w łańcuchu dostaw przetwórstwa spożywczego. Logistyka, 2: 75–84. [Google Scholar]
 28. Christopher, M. (1992). Logistics and Supply Chain Management – Strategies for Reducing Costs and Improving Services. London: Pitman Publishing. [Google Scholar]
 29. Czyżewski, A., Poczta, A. and Wawrzyniak, Ł. (2006). Interesy europejskiego rolnictwa w świetle globalnych uwarunkowań polityki gospodarczej. Ekonomista, 3: 350–351. [Google Scholar]
 30. Jabłonski, M. (2013). Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw. Warszawa: Difin. [Google Scholar]
 31. Jarzębowski, S. (2013). Integracja łańcucha dostaw jako element kształtowania efektywności sektora przetwórstwa rolno-spożywczego. Warszawa: Wydawnictwo SGGW. [Google Scholar]
 32. Jarzębowski, S. and Klepacki, B. (2013). Łańcuchy dostaw w gospodarce żywnościowej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomiki i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 102: 107–117. [Google Scholar]
 33. Kowalski, A. and Rembisz, W. (2005). Rynek rolny i interwencjonizm a efektywność i sprawiedliwość społeczna. Warszawa: Wyd. IERiGŻ-PIB. [Google Scholar]
 34. Małachowski, K. (2007). Gospodarka a środowisko i ekologia. Warszawa: CeDeWu Wydawnictwa Fachowe. [Google Scholar]
 35. Lazzarini, S., Chaddad, F. and Cook, M. (2001). Integrating supply chain and network analysis: the study of net chains. Journal on Chain and Network Science, 1(1): 7–22, https://doi.org/10.3920/JCNS2001.x002 [Google Scholar]
 36. Makarski, S., (1998). Funkcjonowanie rynku rolno-żywnościowego. Lublin: Wydawnictwo UMCS. [Google Scholar]
 37. Naylor, J.B., Naim, M.M. and Berry, D. (1999). Legality: Integrating the lean and agile manufacturing paradigms in the total supply chain. International Journal of Production Economics, 62(1–2): 107–118, https://doi.org/10.1016/S0925-5273(98)00223-0 [Google Scholar]
 38. Obłój, K. (2002). Tworzywo skutecznych strategii. Warszawa: PWE. [Google Scholar]
 39. Ondersteijn, Ch., Wijnands, J., Hurine, R. and Kooten, O. (2006). Quantifying the agri-food supply chain. Dordrecht: Springer. [Google Scholar]
 40. Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety, 2002, available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:031:0001:0024:en:PDF. [Google Scholar]
 41. Rutkowski, K. (2004). Zarządzanie łańcuchem dostaw – próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką. GMiL, 12. [Google Scholar]
 42. Rutkowski, K. (2008). Najlepsze praktyki w biznesie – miedzy młotem wymagań ekonomicznych a kowadłem społecznej odpowiedzialności biznesu. In: K. Rutkowski (ed.), Najlepsze praktyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. [Google Scholar]
 43. Steffen, G. and Born, D. (1995). Prowadzenie gospodarstw i przedsiębiorstw w rolnictwie (Betriebs – und Unternehmensführung in der Landwirtschaft). Warszawa: Książka i Wiedza. [Google Scholar]
 44. Sudit, E.F. (1995). Productivity management in industrial operations. European Journal of Operational Research, 85(3): 435–543, https://doi.org/10.1016/0377-2217(94)00312-Z [Google Scholar]
 45. Symonides, E. (2008). Ochrona przyrody. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. [Google Scholar]
 46. Tomczak, F. (2004). Od rolnictwa do Agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolniczo-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. [Google Scholar]
 47. Woś, A. (1998). Gospodarka żywnościowa. Kompleks gospodarki żywnościowej. In: Encyklopedia agrobiznesu. Warszawa: Fundacja Innowacja. [Google Scholar]
 48. Zalewski, A. (1989). Problemy gospodarki żywnościowej w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 49. Antonowicz, M. (2014). Wymiary innowacyjności łańcucha dostaw. In: M. Ilnicki and Z. Nowakowski (eds.), Bezpieczeństwo, gospodarka, geopolityka. Wybrane problemy. Warszawa: TNP S.A. [Google Scholar]
 50. Bezat, A. and Jarzębowski, S. (2008). The effective traceability on the example of Polish supply chain. In: T. Glauben, J. Hanf, M. Kopsidis, A. Pieniadz and K. Reinsberg (eds.), Agri-food business: global challenges – innovative solutions. Halle: IAMO. [Google Scholar]
 51. Bezat, A. and Jarzębowski, S. (2011). Traceability w łańcuchu dostaw przetwórstwa spożywczego. Logistyka, 2: 75–84. [Google Scholar]
 52. Christopher, M. (1992). Logistics and Supply Chain Management – Strategies for Reducing Costs and Improving Services. London: Pitman Publishing. [Google Scholar]
 53. Czyżewski, A., Poczta, A. and Wawrzyniak, Ł. (2006). Interesy europejskiego rolnictwa w świetle globalnych uwarunkowań polityki gospodarczej. Ekonomista, 3: 350–351. [Google Scholar]
 54. Jabłonski, M. (2013). Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw. Warszawa: Difin. [Google Scholar]
 55. Jarzębowski, S. (2013). Integracja łańcucha dostaw jako element kształtowania efektywności sektora przetwórstwa rolno-spożywczego. Warszawa: Wydawnictwo SGGW. [Google Scholar]
 56. Jarzębowski, S. and Klepacki, B. (2013). Łańcuchy dostaw w gospodarce żywnościowej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomiki i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 102: 107–117. [Google Scholar]
 57. Kowalski, A. and Rembisz, W. (2005). Rynek rolny i interwencjonizm a efektywność i sprawiedliwość społeczna. Warszawa: Wyd. IERiGŻ-PIB. [Google Scholar]
 58. Małachowski, K. (2007). Gospodarka a środowisko i ekologia. Warszawa: CeDeWu Wydawnictwa Fachowe. [Google Scholar]
 59. Lazzarini, S., Chaddad, F. and Cook, M. (2001). Integrating supply chain and network analysis: the study of net chains. Journal on Chain and Network Science, 1(1): 7–22, https://doi.org/10.3920/JCNS2001.x002 [Google Scholar]
 60. Makarski, S., (1998). Funkcjonowanie rynku rolno-żywnościowego. Lublin: Wydawnictwo UMCS. [Google Scholar]
 61. Naylor, J.B., Naim, M.M. and Berry, D. (1999). Legality: Integrating the lean and agile manufacturing paradigms in the total supply chain. International Journal of Production Economics, 62(1–2): 107–118, https://doi.org/10.1016/S0925-5273(98)00223-0 [Google Scholar]
 62. Obłój, K. (2002). Tworzywo skutecznych strategii. Warszawa: PWE. [Google Scholar]
 63. Ondersteijn, Ch., Wijnands, J., Hurine, R. and Kooten, O. (2006). Quantifying the agri-food supply chain. Dordrecht: Springer. [Google Scholar]
 64. Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety, 2002, available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:031:0001:0024:en:PDF. [Google Scholar]
 65. Rutkowski, K. (2004). Zarządzanie łańcuchem dostaw – próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką. GMiL, 12. [Google Scholar]
 66. Rutkowski, K. (2008). Najlepsze praktyki w biznesie – miedzy młotem wymagań ekonomicznych a kowadłem społecznej odpowiedzialności biznesu. In: K. Rutkowski (ed.), Najlepsze praktyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. [Google Scholar]
 67. Steffen, G. and Born, D. (1995). Prowadzenie gospodarstw i przedsiębiorstw w rolnictwie (Betriebs – und Unternehmensführung in der Landwirtschaft). Warszawa: Książka i Wiedza. [Google Scholar]
 68. Sudit, E.F. (1995). Productivity management in industrial operations. European Journal of Operational Research, 85(3): 435–543, https://doi.org/10.1016/0377-2217(94)00312-Z [Google Scholar]
 69. Symonides, E. (2008). Ochrona przyrody. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. [Google Scholar]
 70. Tomczak, F. (2004). Od rolnictwa do Agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolniczo-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. [Google Scholar]
 71. Woś, A. (1998). Gospodarka żywnościowa. Kompleks gospodarki żywnościowej. In: Encyklopedia agrobiznesu. Warszawa: Fundacja Innowacja. [Google Scholar]
 72. Zalewski, A. (1989). Problemy gospodarki żywnościowej w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 73. Antonowicz, M. (2014). Wymiary innowacyjności łańcucha dostaw. In: M. Ilnicki and Z. Nowakowski (eds.), Bezpieczeństwo, gospodarka, geopolityka. Wybrane problemy. Warszawa: TNP S.A. [Google Scholar]
 74. Bezat, A. and Jarzębowski, S. (2008). The effective traceability on the example of Polish supply chain. In: T. Glauben, J. Hanf, M. Kopsidis, A. Pieniadz and K. Reinsberg (eds.), Agri-food business: global challenges – innovative solutions. Halle: IAMO. [Google Scholar]
 75. Bezat, A. and Jarzębowski, S. (2011). Traceability w łańcuchu dostaw przetwórstwa spożywczego. Logistyka, 2: 75–84. [Google Scholar]
 76. Christopher, M. (1992). Logistics and Supply Chain Management – Strategies for Reducing Costs and Improving Services. London: Pitman Publishing. [Google Scholar]
 77. Czyżewski, A., Poczta, A. and Wawrzyniak, Ł. (2006). Interesy europejskiego rolnictwa w świetle globalnych uwarunkowań polityki gospodarczej. Ekonomista, 3: 350–351. [Google Scholar]
 78. Jabłonski, M. (2013). Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw. Warszawa: Difin. [Google Scholar]
 79. Jarzębowski, S. (2013). Integracja łańcucha dostaw jako element kształtowania efektywności sektora przetwórstwa rolno-spożywczego. Warszawa: Wydawnictwo SGGW. [Google Scholar]
 80. Jarzębowski, S. and Klepacki, B. (2013). Łańcuchy dostaw w gospodarce żywnościowej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomiki i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 102: 107–117. [Google Scholar]
 81. Kowalski, A. and Rembisz, W. (2005). Rynek rolny i interwencjonizm a efektywność i sprawiedliwość społeczna. Warszawa: Wyd. IERiGŻ-PIB. [Google Scholar]
 82. Małachowski, K. (2007). Gospodarka a środowisko i ekologia. Warszawa: CeDeWu Wydawnictwa Fachowe. [Google Scholar]
 83. Lazzarini, S., Chaddad, F. and Cook, M. (2001). Integrating supply chain and network analysis: the study of net chains. Journal on Chain and Network Science, 1(1): 7–22, https://doi.org/10.3920/JCNS2001.x002 [Google Scholar]
 84. Makarski, S., (1998). Funkcjonowanie rynku rolno-żywnościowego. Lublin: Wydawnictwo UMCS. [Google Scholar]
 85. Naylor, J.B., Naim, M.M. and Berry, D. (1999). Legality: Integrating the lean and agile manufacturing paradigms in the total supply chain. International Journal of Production Economics, 62(1–2): 107–118, https://doi.org/10.1016/S0925-5273(98)00223-0 [Google Scholar]
 86. Obłój, K. (2002). Tworzywo skutecznych strategii. Warszawa: PWE. [Google Scholar]
 87. Ondersteijn, Ch., Wijnands, J., Hurine, R. and Kooten, O. (2006). Quantifying the agri-food supply chain. Dordrecht: Springer. [Google Scholar]
 88. Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety, 2002, available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:031:0001:0024:en:PDF. [Google Scholar]
 89. Rutkowski, K. (2004). Zarządzanie łańcuchem dostaw – próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką. GMiL, 12. [Google Scholar]
 90. Rutkowski, K. (2008). Najlepsze praktyki w biznesie – miedzy młotem wymagań ekonomicznych a kowadłem społecznej odpowiedzialności biznesu. In: K. Rutkowski (ed.), Najlepsze praktyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. [Google Scholar]
 91. Steffen, G. and Born, D. (1995). Prowadzenie gospodarstw i przedsiębiorstw w rolnictwie (Betriebs – und Unternehmensführung in der Landwirtschaft). Warszawa: Książka i Wiedza. [Google Scholar]
 92. Sudit, E.F. (1995). Productivity management in industrial operations. European Journal of Operational Research, 85(3): 435–543, https://doi.org/10.1016/0377-2217(94)00312-Z [Google Scholar]
 93. Symonides, E. (2008). Ochrona przyrody. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. [Google Scholar]
 94. Tomczak, F. (2004). Od rolnictwa do Agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolniczo-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. [Google Scholar]
 95. Woś, A. (1998). Gospodarka żywnościowa. Kompleks gospodarki żywnościowej. In: Encyklopedia agrobiznesu. Warszawa: Fundacja Innowacja. [Google Scholar]
 96. Zalewski, A. (1989). Problemy gospodarki żywnościowej w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 97. Antonowicz, M. (2014). Wymiary innowacyjności łańcucha dostaw. In: M. Ilnicki and Z. Nowakowski (eds.), Bezpieczeństwo, gospodarka, geopolityka. Wybrane problemy. Warszawa: TNP S.A. [Google Scholar]
 98. Bezat, A. and Jarzębowski, S. (2008). The effective traceability on the example of Polish supply chain. In: T. Glauben, J. Hanf, M. Kopsidis, A. Pieniadz and K. Reinsberg (eds.), Agri-food business: global challenges – innovative solutions. Halle: IAMO. [Google Scholar]
 99. Bezat, A. and Jarzębowski, S. (2011). Traceability w łańcuchu dostaw przetwórstwa spożywczego. Logistyka, 2: 75–84. [Google Scholar]
 100. Christopher, M. (1992). Logistics and Supply Chain Management – Strategies for Reducing Costs and Improving Services. London: Pitman Publishing. [Google Scholar]
 101. Czyżewski, A., Poczta, A. and Wawrzyniak, Ł. (2006). Interesy europejskiego rolnictwa w świetle globalnych uwarunkowań polityki gospodarczej. Ekonomista, 3: 350–351. [Google Scholar]
 102. Jabłonski, M. (2013). Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw. Warszawa: Difin. [Google Scholar]
 103. Jarzębowski, S. (2013). Integracja łańcucha dostaw jako element kształtowania efektywności sektora przetwórstwa rolno-spożywczego. Warszawa: Wydawnictwo SGGW. [Google Scholar]
 104. Jarzębowski, S. and Klepacki, B. (2013). Łańcuchy dostaw w gospodarce żywnościowej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomiki i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 102: 107–117. [Google Scholar]
 105. Kowalski, A. and Rembisz, W. (2005). Rynek rolny i interwencjonizm a efektywność i sprawiedliwość społeczna. Warszawa: Wyd. IERiGŻ-PIB. [Google Scholar]
 106. Małachowski, K. (2007). Gospodarka a środowisko i ekologia. Warszawa: CeDeWu Wydawnictwa Fachowe. [Google Scholar]
 107. Lazzarini, S., Chaddad, F. and Cook, M. (2001). Integrating supply chain and network analysis: the study of net chains. Journal on Chain and Network Science, 1(1): 7–22, https://doi.org/10.3920/JCNS2001.x002 [Google Scholar]
 108. Makarski, S., (1998). Funkcjonowanie rynku rolno-żywnościowego. Lublin: Wydawnictwo UMCS. [Google Scholar]
 109. Naylor, J.B., Naim, M.M. and Berry, D. (1999). Legality: Integrating the lean and agile manufacturing paradigms in the total supply chain. International Journal of Production Economics, 62(1–2): 107–118, https://doi.org/10.1016/S0925-5273(98)00223-0 [Google Scholar]
 110. Obłój, K. (2002). Tworzywo skutecznych strategii. Warszawa: PWE. [Google Scholar]
 111. Ondersteijn, Ch., Wijnands, J., Hurine, R. and Kooten, O. (2006). Quantifying the agri-food supply chain. Dordrecht: Springer. [Google Scholar]
 112. Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety, 2002, available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:031:0001:0024:en:PDF. [Google Scholar]
 113. Rutkowski, K. (2004). Zarządzanie łańcuchem dostaw – próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką. GMiL, 12. [Google Scholar]
 114. Rutkowski, K. (2008). Najlepsze praktyki w biznesie – miedzy młotem wymagań ekonomicznych a kowadłem społecznej odpowiedzialności biznesu. In: K. Rutkowski (ed.), Najlepsze praktyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. [Google Scholar]
 115. Steffen, G. and Born, D. (1995). Prowadzenie gospodarstw i przedsiębiorstw w rolnictwie (Betriebs – und Unternehmensführung in der Landwirtschaft). Warszawa: Książka i Wiedza. [Google Scholar]
 116. Sudit, E.F. (1995). Productivity management in industrial operations. European Journal of Operational Research, 85(3): 435–543, https://doi.org/10.1016/0377-2217(94)00312-Z [Google Scholar]
 117. Symonides, E. (2008). Ochrona przyrody. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. [Google Scholar]
 118. Tomczak, F. (2004). Od rolnictwa do Agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolniczo-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. [Google Scholar]
 119. Woś, A. (1998). Gospodarka żywnościowa. Kompleks gospodarki żywnościowej. In: Encyklopedia agrobiznesu. Warszawa: Fundacja Innowacja. [Google Scholar]
 120. Zalewski, A. (1989). Problemy gospodarki żywnościowej w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 121. Antonowicz, M. (2014). Wymiary innowacyjności łańcucha dostaw. In: M. Ilnicki and Z. Nowakowski (eds.), Bezpieczeństwo, gospodarka, geopolityka. Wybrane problemy. Warszawa: TNP S.A. [Google Scholar]
 122. Bezat, A. and Jarzębowski, S. (2008). The effective traceability on the example of Polish supply chain. In: T. Glauben, J. Hanf, M. Kopsidis, A. Pieniadz and K. Reinsberg (eds.), Agri-food business: global challenges – innovative solutions. Halle: IAMO. [Google Scholar]
 123. Bezat, A. and Jarzębowski, S. (2011). Traceability w łańcuchu dostaw przetwórstwa spożywczego. Logistyka, 2: 75–84. [Google Scholar]
 124. Christopher, M. (1992). Logistics and Supply Chain Management – Strategies for Reducing Costs and Improving Services. London: Pitman Publishing. [Google Scholar]
 125. Czyżewski, A., Poczta, A. and Wawrzyniak, Ł. (2006). Interesy europejskiego rolnictwa w świetle globalnych uwarunkowań polityki gospodarczej. Ekonomista, 3: 350–351. [Google Scholar]
 126. Jabłonski, M. (2013). Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw. Warszawa: Difin. [Google Scholar]
 127. Jarzębowski, S. (2013). Integracja łańcucha dostaw jako element kształtowania efektywności sektora przetwórstwa rolno-spożywczego. Warszawa: Wydawnictwo SGGW. [Google Scholar]
 128. Jarzębowski, S. and Klepacki, B. (2013). Łańcuchy dostaw w gospodarce żywnościowej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomiki i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 102: 107–117. [Google Scholar]
 129. Kowalski, A. and Rembisz, W. (2005). Rynek rolny i interwencjonizm a efektywność i sprawiedliwość społeczna. Warszawa: Wyd. IERiGŻ-PIB. [Google Scholar]
 130. Małachowski, K. (2007). Gospodarka a środowisko i ekologia. Warszawa: CeDeWu Wydawnictwa Fachowe. [Google Scholar]
 131. Lazzarini, S., Chaddad, F. and Cook, M. (2001). Integrating supply chain and network analysis: the study of net chains. Journal on Chain and Network Science, 1(1): 7–22, https://doi.org/10.3920/JCNS2001.x002 [Google Scholar]
 132. Makarski, S., (1998). Funkcjonowanie rynku rolno-żywnościowego. Lublin: Wydawnictwo UMCS. [Google Scholar]
 133. Naylor, J.B., Naim, M.M. and Berry, D. (1999). Legality: Integrating the lean and agile manufacturing paradigms in the total supply chain. International Journal of Production Economics, 62(1–2): 107–118, https://doi.org/10.1016/S0925-5273(98)00223-0 [Google Scholar]
 134. Obłój, K. (2002). Tworzywo skutecznych strategii. Warszawa: PWE. [Google Scholar]
 135. Ondersteijn, Ch., Wijnands, J., Hurine, R. and Kooten, O. (2006). Quantifying the agri-food supply chain. Dordrecht: Springer. [Google Scholar]
 136. Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety, 2002, available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:031:0001:0024:en:PDF. [Google Scholar]
 137. Rutkowski, K. (2004). Zarządzanie łańcuchem dostaw – próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką. GMiL, 12. [Google Scholar]
 138. Rutkowski, K. (2008). Najlepsze praktyki w biznesie – miedzy młotem wymagań ekonomicznych a kowadłem społecznej odpowiedzialności biznesu. In: K. Rutkowski (ed.), Najlepsze praktyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. [Google Scholar]
 139. Steffen, G. and Born, D. (1995). Prowadzenie gospodarstw i przedsiębiorstw w rolnictwie (Betriebs – und Unternehmensführung in der Landwirtschaft). Warszawa: Książka i Wiedza. [Google Scholar]
 140. Sudit, E.F. (1995). Productivity management in industrial operations. European Journal of Operational Research, 85(3): 435–543, https://doi.org/10.1016/0377-2217(94)00312-Z [Google Scholar]
 141. Symonides, E. (2008). Ochrona przyrody. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. [Google Scholar]
 142. Tomczak, F. (2004). Od rolnictwa do Agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolniczo-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. [Google Scholar]
 143. Woś, A. (1998). Gospodarka żywnościowa. Kompleks gospodarki żywnościowej. In: Encyklopedia agrobiznesu. Warszawa: Fundacja Innowacja. [Google Scholar]
 144. Zalewski, A. (1989). Problemy gospodarki żywnościowej w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 145. Antonowicz, M. (2014). Wymiary innowacyjności łańcucha dostaw. In: M. Ilnicki and Z. Nowakowski (eds.), Bezpieczeństwo, gospodarka, geopolityka. Wybrane problemy. Warszawa: TNP S.A. [Google Scholar]
 146. Bezat, A. and Jarzębowski, S. (2008). The effective traceability on the example of Polish supply chain. In: T. Glauben, J. Hanf, M. Kopsidis, A. Pieniadz and K. Reinsberg (eds.), Agri-food business: global challenges – innovative solutions. Halle: IAMO. [Google Scholar]
 147. Bezat, A. and Jarzębowski, S. (2011). Traceability w łańcuchu dostaw przetwórstwa spożywczego. Logistyka, 2: 75–84. [Google Scholar]
 148. Christopher, M. (1992). Logistics and Supply Chain Management – Strategies for Reducing Costs and Improving Services. London: Pitman Publishing. [Google Scholar]
 149. Czyżewski, A., Poczta, A. and Wawrzyniak, Ł. (2006). Interesy europejskiego rolnictwa w świetle globalnych uwarunkowań polityki gospodarczej. Ekonomista, 3: 350–351. [Google Scholar]
 150. Jabłonski, M. (2013). Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw. Warszawa: Difin. [Google Scholar]
 151. Jarzębowski, S. (2013). Integracja łańcucha dostaw jako element kształtowania efektywności sektora przetwórstwa rolno-spożywczego. Warszawa: Wydawnictwo SGGW. [Google Scholar]
 152. Jarzębowski, S. and Klepacki, B. (2013). Łańcuchy dostaw w gospodarce żywnościowej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomiki i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 102: 107–117. [Google Scholar]
 153. Kowalski, A. and Rembisz, W. (2005). Rynek rolny i interwencjonizm a efektywność i sprawiedliwość społeczna. Warszawa: Wyd. IERiGŻ-PIB. [Google Scholar]
 154. Małachowski, K. (2007). Gospodarka a środowisko i ekologia. Warszawa: CeDeWu Wydawnictwa Fachowe. [Google Scholar]
 155. Lazzarini, S., Chaddad, F. and Cook, M. (2001). Integrating supply chain and network analysis: the study of net chains. Journal on Chain and Network Science, 1(1): 7–22, https://doi.org/10.3920/JCNS2001.x002 [Google Scholar]
 156. Makarski, S., (1998). Funkcjonowanie rynku rolno-żywnościowego. Lublin: Wydawnictwo UMCS. [Google Scholar]
 157. Naylor, J.B., Naim, M.M. and Berry, D. (1999). Legality: Integrating the lean and agile manufacturing paradigms in the total supply chain. International Journal of Production Economics, 62(1–2): 107–118, https://doi.org/10.1016/S0925-5273(98)00223-0 [Google Scholar]
 158. Obłój, K. (2002). Tworzywo skutecznych strategii. Warszawa: PWE. [Google Scholar]
 159. Ondersteijn, Ch., Wijnands, J., Hurine, R. and Kooten, O. (2006). Quantifying the agri-food supply chain. Dordrecht: Springer. [Google Scholar]
 160. Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety, 2002, available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:031:0001:0024:en:PDF. [Google Scholar]
 161. Rutkowski, K. (2004). Zarządzanie łańcuchem dostaw – próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką. GMiL, 12. [Google Scholar]
 162. Rutkowski, K. (2008). Najlepsze praktyki w biznesie – miedzy młotem wymagań ekonomicznych a kowadłem społecznej odpowiedzialności biznesu. In: K. Rutkowski (ed.), Najlepsze praktyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. [Google Scholar]
 163. Steffen, G. and Born, D. (1995). Prowadzenie gospodarstw i przedsiębiorstw w rolnictwie (Betriebs – und Unternehmensführung in der Landwirtschaft). Warszawa: Książka i Wiedza. [Google Scholar]
 164. Sudit, E.F. (1995). Productivity management in industrial operations. European Journal of Operational Research, 85(3): 435–543, https://doi.org/10.1016/0377-2217(94)00312-Z [Google Scholar]
 165. Symonides, E. (2008). Ochrona przyrody. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. [Google Scholar]
 166. Tomczak, F. (2004). Od rolnictwa do Agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolniczo-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. [Google Scholar]
 167. Woś, A. (1998). Gospodarka żywnościowa. Kompleks gospodarki żywnościowej. In: Encyklopedia agrobiznesu. Warszawa: Fundacja Innowacja. [Google Scholar]
 168. Zalewski, A. (1989). Problemy gospodarki żywnościowej w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Antonowicz, Mirosław & Jarzębowski, Sebastian (2018). Antonowicz, M. , & Jarzębowski, S.. (2018). Innovative Models of Supply Chain Management. Central European Management Journal, 26(2), 2-15. https://doi.org/10.7206/jmba.ce.2450-7814.225 (Original work published 2018)

MLA style

Antonowicz, Mirosław and Jarzębowski, Sebastian. Antonowicz, M. , i S. Jarzębowski. „Innovative Models Of Supply Chain Management”. 2018. Central European Management Journal, t. 26, nr 2, 2018, ss. 2-15.

Chicago style

Antonowicz, Mirosław and Jarzębowski, Sebastian. Antonowicz, Mirosław , i Sebastian Jarzębowski. „Innovative Models Of Supply Chain Management”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 26, nr 2 (2018): 2-15. doi:10.7206/jmba.ce.2450-7814.225.