en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2018 
Tom 26 
Numer 3

How Do External Interdependencies Work? The Example of Geopolitics and Democracy in Poland

Witold Morawski
Kozminski University

2018 26 (3) Central European Management Journal

DOI 10.7206/jmba.ce.2450-7814.237

Abstrakt

There is no alternative to the development of external interdependencies in the era of globalization. An alternative was even less conceivable when Poland switched from Communism to Western-style capitalism in the course of political transformation that began in 1989. Globalization projects may differ in terms of their institutional and ideological context, but they share common foundations, namely the objectively increasing interdependencies caused by the scientific and technical revolution; particularly apparent in the field of information and communication technologies, the growing openness of economic markets, soaring social expectations of mobility – especially the mobility of human resources – as well as the readiness to coexist with fellow humans that represent diverse cultures. Even in conditions of partial de-globalization – resulting from the protectionist economic policy of governments like the Trump administration – nobody really regards the idea of reversing the globalization trend as realistic or rational. Only those who hoped that globalization – albeit exclusively neoliberal! – would imminently diminish the importance of the nation-state are bitterly disappointed, given that the process merely redefined our understanding of the latter notion.

Powiązania

 1. Beck, U. and Grande, E. (2009). Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [Google Scholar]
 2. Crick, B. (2002). Democracy. A Very Short Introduction. Oxford University Press. Czapliński, P. (2016). Poruszona mapa. Wyobraźnia geograficzno-kulturowa polskiej literatury przełomu XX i XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Google Scholar]
 3. Czekaj, J. (2018). Obcy kapitał – fakty i mity. Rzeczpospolita, 13 March. [Google Scholar]
 4. Dahrendorf, R. (1991). Rozważania nad rewolucją w Europie. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza. [Google Scholar]
 5. Domański, H. (2009). Postawy wyższości i niższości w życiu codziennym. In: M. Bogunia-Borowska (ed.), Barwy codzienności. Analiza socjologiczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [Google Scholar]
 6. Doods, K. (2014). Geopolitics. A Very Short Introduction. Oxford University Press. [Google Scholar]
 7. A golden opportunity (2014). A golden opportunity. The Second Jagiellonian Age. Special Report Poland, The Economist, 28 June: 1–10. [Google Scholar]
 8. Ferguson, N. (2011). Civilization. The West and the Rest. New York: The Penguin Press. Huntington, S.P. (1997). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York, Simon & Schuster. [Google Scholar]
 9. Inglehart, R. (2018). The Age of Insecurity. Can Democracy Save Itself? Foreign Affairs, May/June. [Google Scholar]
 10. Jones, E. (2003). The European Miracle. Environments, Economies and Geopolitics in the History of Europe and Asia. Cambridge University Press. [Google Scholar]
 11. Judt, T. (2012). Wielkie złudzenie. Esej o Europie. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. [Google Scholar]
 12. Lubbe, A. (2010). Transformacja, modernizacja czy po prostu normalizacja. Wybory modelu gospodarki polskiej po 1989 roku. In: W. Morawski (ed.), Modernizacja Polski. Struktury – Agencje – Instytucje. Warszawa: WAiP. [Google Scholar]
 13. Kamiński, A.Z. (2014). Dezercja elit. Konsolidacja elit w pokomunistycznej Polsce. Warszawa: ISP PAN. [Google Scholar]
 14. Krastev, I. (2018). Eastern Europe’s Illiberal Revolution. The Long Road to Democratic Decline. Foreign Affairs, May/June. [Google Scholar]
 15. Krasnodębski, Z. (2003). Demokracja peryferii. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria. Lund, S. and Tyson, L. (2018). Globalization Is Not in Retreat. Digital Technology and the Future of Trade. Foreign Affairs, May/June. [Google Scholar]
 16. Czyżewski, K. (2018). Małe centrum świata w Sejnach (interview of Michał Nogaś with Krzysztof Czyżewski). Gazeta Wyborcza, 5–6 May (28–29). [Google Scholar]
 17. Mead, W.R. (2018). The Big Shift. How American Democracy Fails Its Way to Success. Foreign Affairs, May/June. [Google Scholar]
 18. Mirowski, Ph. (2018). What is Neoliberalism? American Affairs, Spring, Vol. II, Number I. Mishra Pankaj (2017). Age of Anger. A History of the Present. Farrar, Strauss and Giroux. [Google Scholar]
 19. Morawski, W. (2011). Geopolityczne uwarunkowania i impulsy dla polskiej modernizacji. In: K. Czekaj, J. Sztumski i Z.A. Żechowski (eds.), Myśli społecznych splątanie. Księga jubileuszowa z okazji 60–lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Władysława Markiewicza. Katowice: GWSzH. [Google Scholar]
 20. Mounk, Y. and Foa, R.S. (2018). The End of Democratic Century. Autocracy’s Global Ascendence, Foreign Affairs, May/June. [Google Scholar]
 21. Mudde, C. and Kaltwasser, C.R. (2017). Populism. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. [Google Scholar]
 22. North, D.C. (1997). Institutions, Economic Growth and Freedom. An Historical Introduction. In: S. Pejovich (ed.), The Economic sanctified of Property Rights. Selected Readings. Elgar. [Google Scholar]
 23. North, D.C. (2014). Zrozumieć przemiany gospodarcze. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 24. Schlesinger, A., Jr. (1997). Has Democracy a Future. Foreign Affairs, 76(5). [Google Scholar]
 25. Sławek, T. (2018). Kuria mać. Śmiech to ostatnia broń nadziei. Gazeta Wyborcza, 31 March–2 April: 7–8. [Google Scholar]
 26. Wenzel, M. (2010). Doświadczenia z okresu stanu wojennego i podziemnej Solidarności. In: M. Grabowska (ed.), Solidarność” – doświadczenie i dziedzictwo. Warszawa: CBOS. Opinie i Diagnozy. [Google Scholar]
 27. Zarycki, T. (ed.) (2016). Polska jako peryferie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Z czego są dumni i czego się wstydzą czytelnicy „Wyborczej”, Gazeta Wyborcza 16 May: 15. [Google Scholar]
 28. Beck, U. and Grande, E. (2009). Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [Google Scholar]
 29. Crick, B. (2002). Democracy. A Very Short Introduction. Oxford University Press. Czapliński, P. (2016). Poruszona mapa. Wyobraźnia geograficzno-kulturowa polskiej literatury przełomu XX i XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Google Scholar]
 30. Czekaj, J. (2018). Obcy kapitał – fakty i mity. Rzeczpospolita, 13 March. [Google Scholar]
 31. Dahrendorf, R. (1991). Rozważania nad rewolucją w Europie. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza. [Google Scholar]
 32. Domański, H. (2009). Postawy wyższości i niższości w życiu codziennym. In: M. Bogunia-Borowska (ed.), Barwy codzienności. Analiza socjologiczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [Google Scholar]
 33. Doods, K. (2014). Geopolitics. A Very Short Introduction. Oxford University Press. [Google Scholar]
 34. A golden opportunity (2014). A golden opportunity. The Second Jagiellonian Age. Special Report Poland, The Economist, 28 June: 1–10. [Google Scholar]
 35. Ferguson, N. (2011). Civilization. The West and the Rest. New York: The Penguin Press. Huntington, S.P. (1997). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York, Simon & Schuster. [Google Scholar]
 36. Inglehart, R. (2018). The Age of Insecurity. Can Democracy Save Itself? Foreign Affairs, May/June. [Google Scholar]
 37. Jones, E. (2003). The European Miracle. Environments, Economies and Geopolitics in the History of Europe and Asia. Cambridge University Press. [Google Scholar]
 38. Judt, T. (2012). Wielkie złudzenie. Esej o Europie. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. [Google Scholar]
 39. Lubbe, A. (2010). Transformacja, modernizacja czy po prostu normalizacja. Wybory modelu gospodarki polskiej po 1989 roku. In: W. Morawski (ed.), Modernizacja Polski. Struktury – Agencje – Instytucje. Warszawa: WAiP. [Google Scholar]
 40. Kamiński, A.Z. (2014). Dezercja elit. Konsolidacja elit w pokomunistycznej Polsce. Warszawa: ISP PAN. [Google Scholar]
 41. Krastev, I. (2018). Eastern Europe’s Illiberal Revolution. The Long Road to Democratic Decline. Foreign Affairs, May/June. [Google Scholar]
 42. Krasnodębski, Z. (2003). Demokracja peryferii. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria. Lund, S. and Tyson, L. (2018). Globalization Is Not in Retreat. Digital Technology and the Future of Trade. Foreign Affairs, May/June. [Google Scholar]
 43. Czyżewski, K. (2018). Małe centrum świata w Sejnach (interview of Michał Nogaś with Krzysztof Czyżewski). Gazeta Wyborcza, 5–6 May (28–29). [Google Scholar]
 44. Mead, W.R. (2018). The Big Shift. How American Democracy Fails Its Way to Success. Foreign Affairs, May/June. [Google Scholar]
 45. Mirowski, Ph. (2018). What is Neoliberalism? American Affairs, Spring, Vol. II, Number I. Mishra Pankaj (2017). Age of Anger. A History of the Present. Farrar, Strauss and Giroux. [Google Scholar]
 46. Morawski, W. (2011). Geopolityczne uwarunkowania i impulsy dla polskiej modernizacji. In: K. Czekaj, J. Sztumski i Z.A. Żechowski (eds.), Myśli społecznych splątanie. Księga jubileuszowa z okazji 60–lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Władysława Markiewicza. Katowice: GWSzH. [Google Scholar]
 47. Mounk, Y. and Foa, R.S. (2018). The End of Democratic Century. Autocracy’s Global Ascendence, Foreign Affairs, May/June. [Google Scholar]
 48. Mudde, C. and Kaltwasser, C.R. (2017). Populism. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. [Google Scholar]
 49. North, D.C. (1997). Institutions, Economic Growth and Freedom. An Historical Introduction. In: S. Pejovich (ed.), The Economic sanctified of Property Rights. Selected Readings. Elgar. [Google Scholar]
 50. North, D.C. (2014). Zrozumieć przemiany gospodarcze. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 51. Schlesinger, A., Jr. (1997). Has Democracy a Future. Foreign Affairs, 76(5). [Google Scholar]
 52. Sławek, T. (2018). Kuria mać. Śmiech to ostatnia broń nadziei. Gazeta Wyborcza, 31 March–2 April: 7–8. [Google Scholar]
 53. Wenzel, M. (2010). Doświadczenia z okresu stanu wojennego i podziemnej Solidarności. In: M. Grabowska (ed.), Solidarność” – doświadczenie i dziedzictwo. Warszawa: CBOS. Opinie i Diagnozy. [Google Scholar]
 54. Zarycki, T. (ed.) (2016). Polska jako peryferie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Z czego są dumni i czego się wstydzą czytelnicy „Wyborczej”, Gazeta Wyborcza 16 May: 15. [Google Scholar]
 55. Beck, U. and Grande, E. (2009). Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [Google Scholar]
 56. Crick, B. (2002). Democracy. A Very Short Introduction. Oxford University Press. Czapliński, P. (2016). Poruszona mapa. Wyobraźnia geograficzno-kulturowa polskiej literatury przełomu XX i XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Google Scholar]
 57. Czekaj, J. (2018). Obcy kapitał – fakty i mity. Rzeczpospolita, 13 March. [Google Scholar]
 58. Dahrendorf, R. (1991). Rozważania nad rewolucją w Europie. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza. [Google Scholar]
 59. Domański, H. (2009). Postawy wyższości i niższości w życiu codziennym. In: M. Bogunia-Borowska (ed.), Barwy codzienności. Analiza socjologiczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [Google Scholar]
 60. Doods, K. (2014). Geopolitics. A Very Short Introduction. Oxford University Press. [Google Scholar]
 61. A golden opportunity (2014). A golden opportunity. The Second Jagiellonian Age. Special Report Poland, The Economist, 28 June: 1–10. [Google Scholar]
 62. Ferguson, N. (2011). Civilization. The West and the Rest. New York: The Penguin Press. Huntington, S.P. (1997). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York, Simon & Schuster. [Google Scholar]
 63. Inglehart, R. (2018). The Age of Insecurity. Can Democracy Save Itself? Foreign Affairs, May/June. [Google Scholar]
 64. Jones, E. (2003). The European Miracle. Environments, Economies and Geopolitics in the History of Europe and Asia. Cambridge University Press. [Google Scholar]
 65. Judt, T. (2012). Wielkie złudzenie. Esej o Europie. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. [Google Scholar]
 66. Lubbe, A. (2010). Transformacja, modernizacja czy po prostu normalizacja. Wybory modelu gospodarki polskiej po 1989 roku. In: W. Morawski (ed.), Modernizacja Polski. Struktury – Agencje – Instytucje. Warszawa: WAiP. [Google Scholar]
 67. Kamiński, A.Z. (2014). Dezercja elit. Konsolidacja elit w pokomunistycznej Polsce. Warszawa: ISP PAN. [Google Scholar]
 68. Krastev, I. (2018). Eastern Europe’s Illiberal Revolution. The Long Road to Democratic Decline. Foreign Affairs, May/June. [Google Scholar]
 69. Krasnodębski, Z. (2003). Demokracja peryferii. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria. Lund, S. and Tyson, L. (2018). Globalization Is Not in Retreat. Digital Technology and the Future of Trade. Foreign Affairs, May/June. [Google Scholar]
 70. Czyżewski, K. (2018). Małe centrum świata w Sejnach (interview of Michał Nogaś with Krzysztof Czyżewski). Gazeta Wyborcza, 5–6 May (28–29). [Google Scholar]
 71. Mead, W.R. (2018). The Big Shift. How American Democracy Fails Its Way to Success. Foreign Affairs, May/June. [Google Scholar]
 72. Mirowski, Ph. (2018). What is Neoliberalism? American Affairs, Spring, Vol. II, Number I. Mishra Pankaj (2017). Age of Anger. A History of the Present. Farrar, Strauss and Giroux. [Google Scholar]
 73. Morawski, W. (2011). Geopolityczne uwarunkowania i impulsy dla polskiej modernizacji. In: K. Czekaj, J. Sztumski i Z.A. Żechowski (eds.), Myśli społecznych splątanie. Księga jubileuszowa z okazji 60–lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Władysława Markiewicza. Katowice: GWSzH. [Google Scholar]
 74. Mounk, Y. and Foa, R.S. (2018). The End of Democratic Century. Autocracy’s Global Ascendence, Foreign Affairs, May/June. [Google Scholar]
 75. Mudde, C. and Kaltwasser, C.R. (2017). Populism. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. [Google Scholar]
 76. North, D.C. (1997). Institutions, Economic Growth and Freedom. An Historical Introduction. In: S. Pejovich (ed.), The Economic sanctified of Property Rights. Selected Readings. Elgar. [Google Scholar]
 77. North, D.C. (2014). Zrozumieć przemiany gospodarcze. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 78. Schlesinger, A., Jr. (1997). Has Democracy a Future. Foreign Affairs, 76(5). [Google Scholar]
 79. Sławek, T. (2018). Kuria mać. Śmiech to ostatnia broń nadziei. Gazeta Wyborcza, 31 March–2 April: 7–8. [Google Scholar]
 80. Wenzel, M. (2010). Doświadczenia z okresu stanu wojennego i podziemnej Solidarności. In: M. Grabowska (ed.), Solidarność” – doświadczenie i dziedzictwo. Warszawa: CBOS. Opinie i Diagnozy. [Google Scholar]
 81. Zarycki, T. (ed.) (2016). Polska jako peryferie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Z czego są dumni i czego się wstydzą czytelnicy „Wyborczej”, Gazeta Wyborcza 16 May: 15. [Google Scholar]
 82. Beck, U. and Grande, E. (2009). Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [Google Scholar]
 83. Crick, B. (2002). Democracy. A Very Short Introduction. Oxford University Press. Czapliński, P. (2016). Poruszona mapa. Wyobraźnia geograficzno-kulturowa polskiej literatury przełomu XX i XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Google Scholar]
 84. Czekaj, J. (2018). Obcy kapitał – fakty i mity. Rzeczpospolita, 13 March. [Google Scholar]
 85. Dahrendorf, R. (1991). Rozważania nad rewolucją w Europie. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza. [Google Scholar]
 86. Domański, H. (2009). Postawy wyższości i niższości w życiu codziennym. In: M. Bogunia-Borowska (ed.), Barwy codzienności. Analiza socjologiczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [Google Scholar]
 87. Doods, K. (2014). Geopolitics. A Very Short Introduction. Oxford University Press. [Google Scholar]
 88. A golden opportunity (2014). A golden opportunity. The Second Jagiellonian Age. Special Report Poland, The Economist, 28 June: 1–10. [Google Scholar]
 89. Ferguson, N. (2011). Civilization. The West and the Rest. New York: The Penguin Press. Huntington, S.P. (1997). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York, Simon & Schuster. [Google Scholar]
 90. Inglehart, R. (2018). The Age of Insecurity. Can Democracy Save Itself? Foreign Affairs, May/June. [Google Scholar]
 91. Jones, E. (2003). The European Miracle. Environments, Economies and Geopolitics in the History of Europe and Asia. Cambridge University Press. [Google Scholar]
 92. Judt, T. (2012). Wielkie złudzenie. Esej o Europie. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. [Google Scholar]
 93. Lubbe, A. (2010). Transformacja, modernizacja czy po prostu normalizacja. Wybory modelu gospodarki polskiej po 1989 roku. In: W. Morawski (ed.), Modernizacja Polski. Struktury – Agencje – Instytucje. Warszawa: WAiP. [Google Scholar]
 94. Kamiński, A.Z. (2014). Dezercja elit. Konsolidacja elit w pokomunistycznej Polsce. Warszawa: ISP PAN. [Google Scholar]
 95. Krastev, I. (2018). Eastern Europe’s Illiberal Revolution. The Long Road to Democratic Decline. Foreign Affairs, May/June. [Google Scholar]
 96. Krasnodębski, Z. (2003). Demokracja peryferii. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria. Lund, S. and Tyson, L. (2018). Globalization Is Not in Retreat. Digital Technology and the Future of Trade. Foreign Affairs, May/June. [Google Scholar]
 97. Czyżewski, K. (2018). Małe centrum świata w Sejnach (interview of Michał Nogaś with Krzysztof Czyżewski). Gazeta Wyborcza, 5–6 May (28–29). [Google Scholar]
 98. Mead, W.R. (2018). The Big Shift. How American Democracy Fails Its Way to Success. Foreign Affairs, May/June. [Google Scholar]
 99. Mirowski, Ph. (2018). What is Neoliberalism? American Affairs, Spring, Vol. II, Number I. Mishra Pankaj (2017). Age of Anger. A History of the Present. Farrar, Strauss and Giroux. [Google Scholar]
 100. Morawski, W. (2011). Geopolityczne uwarunkowania i impulsy dla polskiej modernizacji. In: K. Czekaj, J. Sztumski i Z.A. Żechowski (eds.), Myśli społecznych splątanie. Księga jubileuszowa z okazji 60–lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Władysława Markiewicza. Katowice: GWSzH. [Google Scholar]
 101. Mounk, Y. and Foa, R.S. (2018). The End of Democratic Century. Autocracy’s Global Ascendence, Foreign Affairs, May/June. [Google Scholar]
 102. Mudde, C. and Kaltwasser, C.R. (2017). Populism. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. [Google Scholar]
 103. North, D.C. (1997). Institutions, Economic Growth and Freedom. An Historical Introduction. In: S. Pejovich (ed.), The Economic sanctified of Property Rights. Selected Readings. Elgar. [Google Scholar]
 104. North, D.C. (2014). Zrozumieć przemiany gospodarcze. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 105. Schlesinger, A., Jr. (1997). Has Democracy a Future. Foreign Affairs, 76(5). [Google Scholar]
 106. Sławek, T. (2018). Kuria mać. Śmiech to ostatnia broń nadziei. Gazeta Wyborcza, 31 March–2 April: 7–8. [Google Scholar]
 107. Wenzel, M. (2010). Doświadczenia z okresu stanu wojennego i podziemnej Solidarności. In: M. Grabowska (ed.), Solidarność” – doświadczenie i dziedzictwo. Warszawa: CBOS. Opinie i Diagnozy. [Google Scholar]
 108. Zarycki, T. (ed.) (2016). Polska jako peryferie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Z czego są dumni i czego się wstydzą czytelnicy „Wyborczej”, Gazeta Wyborcza 16 May: 15. [Google Scholar]
 109. Beck, U. and Grande, E. (2009). Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [Google Scholar]
 110. Crick, B. (2002). Democracy. A Very Short Introduction. Oxford University Press. Czapliński, P. (2016). Poruszona mapa. Wyobraźnia geograficzno-kulturowa polskiej literatury przełomu XX i XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Google Scholar]
 111. Czekaj, J. (2018). Obcy kapitał – fakty i mity. Rzeczpospolita, 13 March. [Google Scholar]
 112. Dahrendorf, R. (1991). Rozważania nad rewolucją w Europie. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza. [Google Scholar]
 113. Domański, H. (2009). Postawy wyższości i niższości w życiu codziennym. In: M. Bogunia-Borowska (ed.), Barwy codzienności. Analiza socjologiczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [Google Scholar]
 114. Doods, K. (2014). Geopolitics. A Very Short Introduction. Oxford University Press. [Google Scholar]
 115. A golden opportunity (2014). A golden opportunity. The Second Jagiellonian Age. Special Report Poland, The Economist, 28 June: 1–10. [Google Scholar]
 116. Ferguson, N. (2011). Civilization. The West and the Rest. New York: The Penguin Press. Huntington, S.P. (1997). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York, Simon & Schuster. [Google Scholar]
 117. Inglehart, R. (2018). The Age of Insecurity. Can Democracy Save Itself? Foreign Affairs, May/June. [Google Scholar]
 118. Jones, E. (2003). The European Miracle. Environments, Economies and Geopolitics in the History of Europe and Asia. Cambridge University Press. [Google Scholar]
 119. Judt, T. (2012). Wielkie złudzenie. Esej o Europie. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. [Google Scholar]
 120. Lubbe, A. (2010). Transformacja, modernizacja czy po prostu normalizacja. Wybory modelu gospodarki polskiej po 1989 roku. In: W. Morawski (ed.), Modernizacja Polski. Struktury – Agencje – Instytucje. Warszawa: WAiP. [Google Scholar]
 121. Kamiński, A.Z. (2014). Dezercja elit. Konsolidacja elit w pokomunistycznej Polsce. Warszawa: ISP PAN. [Google Scholar]
 122. Krastev, I. (2018). Eastern Europe’s Illiberal Revolution. The Long Road to Democratic Decline. Foreign Affairs, May/June. [Google Scholar]
 123. Krasnodębski, Z. (2003). Demokracja peryferii. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria. Lund, S. and Tyson, L. (2018). Globalization Is Not in Retreat. Digital Technology and the Future of Trade. Foreign Affairs, May/June. [Google Scholar]
 124. Czyżewski, K. (2018). Małe centrum świata w Sejnach (interview of Michał Nogaś with Krzysztof Czyżewski). Gazeta Wyborcza, 5–6 May (28–29). [Google Scholar]
 125. Mead, W.R. (2018). The Big Shift. How American Democracy Fails Its Way to Success. Foreign Affairs, May/June. [Google Scholar]
 126. Mirowski, Ph. (2018). What is Neoliberalism? American Affairs, Spring, Vol. II, Number I. Mishra Pankaj (2017). Age of Anger. A History of the Present. Farrar, Strauss and Giroux. [Google Scholar]
 127. Morawski, W. (2011). Geopolityczne uwarunkowania i impulsy dla polskiej modernizacji. In: K. Czekaj, J. Sztumski i Z.A. Żechowski (eds.), Myśli społecznych splątanie. Księga jubileuszowa z okazji 60–lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Władysława Markiewicza. Katowice: GWSzH. [Google Scholar]
 128. Mounk, Y. and Foa, R.S. (2018). The End of Democratic Century. Autocracy’s Global Ascendence, Foreign Affairs, May/June. [Google Scholar]
 129. Mudde, C. and Kaltwasser, C.R. (2017). Populism. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. [Google Scholar]
 130. North, D.C. (1997). Institutions, Economic Growth and Freedom. An Historical Introduction. In: S. Pejovich (ed.), The Economic sanctified of Property Rights. Selected Readings. Elgar. [Google Scholar]
 131. North, D.C. (2014). Zrozumieć przemiany gospodarcze. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 132. Schlesinger, A., Jr. (1997). Has Democracy a Future. Foreign Affairs, 76(5). [Google Scholar]
 133. Sławek, T. (2018). Kuria mać. Śmiech to ostatnia broń nadziei. Gazeta Wyborcza, 31 March–2 April: 7–8. [Google Scholar]
 134. Wenzel, M. (2010). Doświadczenia z okresu stanu wojennego i podziemnej Solidarności. In: M. Grabowska (ed.), Solidarność” – doświadczenie i dziedzictwo. Warszawa: CBOS. Opinie i Diagnozy. [Google Scholar]
 135. Zarycki, T. (ed.) (2016). Polska jako peryferie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Z czego są dumni i czego się wstydzą czytelnicy „Wyborczej”, Gazeta Wyborcza 16 May: 15. [Google Scholar]
 136. Beck, U. and Grande, E. (2009). Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [Google Scholar]
 137. Crick, B. (2002). Democracy. A Very Short Introduction. Oxford University Press. Czapliński, P. (2016). Poruszona mapa. Wyobraźnia geograficzno-kulturowa polskiej literatury przełomu XX i XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Google Scholar]
 138. Czekaj, J. (2018). Obcy kapitał – fakty i mity. Rzeczpospolita, 13 March. [Google Scholar]
 139. Dahrendorf, R. (1991). Rozważania nad rewolucją w Europie. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza. [Google Scholar]
 140. Domański, H. (2009). Postawy wyższości i niższości w życiu codziennym. In: M. Bogunia-Borowska (ed.), Barwy codzienności. Analiza socjologiczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [Google Scholar]
 141. Doods, K. (2014). Geopolitics. A Very Short Introduction. Oxford University Press. [Google Scholar]
 142. A golden opportunity (2014). A golden opportunity. The Second Jagiellonian Age. Special Report Poland, The Economist, 28 June: 1–10. [Google Scholar]
 143. Ferguson, N. (2011). Civilization. The West and the Rest. New York: The Penguin Press. Huntington, S.P. (1997). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York, Simon & Schuster. [Google Scholar]
 144. Inglehart, R. (2018). The Age of Insecurity. Can Democracy Save Itself? Foreign Affairs, May/June. [Google Scholar]
 145. Jones, E. (2003). The European Miracle. Environments, Economies and Geopolitics in the History of Europe and Asia. Cambridge University Press. [Google Scholar]
 146. Judt, T. (2012). Wielkie złudzenie. Esej o Europie. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. [Google Scholar]
 147. Lubbe, A. (2010). Transformacja, modernizacja czy po prostu normalizacja. Wybory modelu gospodarki polskiej po 1989 roku. In: W. Morawski (ed.), Modernizacja Polski. Struktury – Agencje – Instytucje. Warszawa: WAiP. [Google Scholar]
 148. Kamiński, A.Z. (2014). Dezercja elit. Konsolidacja elit w pokomunistycznej Polsce. Warszawa: ISP PAN. [Google Scholar]
 149. Krastev, I. (2018). Eastern Europe’s Illiberal Revolution. The Long Road to Democratic Decline. Foreign Affairs, May/June. [Google Scholar]
 150. Krasnodębski, Z. (2003). Demokracja peryferii. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria. Lund, S. and Tyson, L. (2018). Globalization Is Not in Retreat. Digital Technology and the Future of Trade. Foreign Affairs, May/June. [Google Scholar]
 151. Czyżewski, K. (2018). Małe centrum świata w Sejnach (interview of Michał Nogaś with Krzysztof Czyżewski). Gazeta Wyborcza, 5–6 May (28–29). [Google Scholar]
 152. Mead, W.R. (2018). The Big Shift. How American Democracy Fails Its Way to Success. Foreign Affairs, May/June. [Google Scholar]
 153. Mirowski, Ph. (2018). What is Neoliberalism? American Affairs, Spring, Vol. II, Number I. Mishra Pankaj (2017). Age of Anger. A History of the Present. Farrar, Strauss and Giroux. [Google Scholar]
 154. Morawski, W. (2011). Geopolityczne uwarunkowania i impulsy dla polskiej modernizacji. In: K. Czekaj, J. Sztumski i Z.A. Żechowski (eds.), Myśli społecznych splątanie. Księga jubileuszowa z okazji 60–lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Władysława Markiewicza. Katowice: GWSzH. [Google Scholar]
 155. Mounk, Y. and Foa, R.S. (2018). The End of Democratic Century. Autocracy’s Global Ascendence, Foreign Affairs, May/June. [Google Scholar]
 156. Mudde, C. and Kaltwasser, C.R. (2017). Populism. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. [Google Scholar]
 157. North, D.C. (1997). Institutions, Economic Growth and Freedom. An Historical Introduction. In: S. Pejovich (ed.), The Economic sanctified of Property Rights. Selected Readings. Elgar. [Google Scholar]
 158. North, D.C. (2014). Zrozumieć przemiany gospodarcze. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 159. Schlesinger, A., Jr. (1997). Has Democracy a Future. Foreign Affairs, 76(5). [Google Scholar]
 160. Sławek, T. (2018). Kuria mać. Śmiech to ostatnia broń nadziei. Gazeta Wyborcza, 31 March–2 April: 7–8. [Google Scholar]
 161. Wenzel, M. (2010). Doświadczenia z okresu stanu wojennego i podziemnej Solidarności. In: M. Grabowska (ed.), Solidarność” – doświadczenie i dziedzictwo. Warszawa: CBOS. Opinie i Diagnozy. [Google Scholar]
 162. Zarycki, T. (ed.) (2016). Polska jako peryferie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Z czego są dumni i czego się wstydzą czytelnicy „Wyborczej”, Gazeta Wyborcza 16 May: 15. [Google Scholar]
 163. Beck, U. and Grande, E. (2009). Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [Google Scholar]
 164. Crick, B. (2002). Democracy. A Very Short Introduction. Oxford University Press. Czapliński, P. (2016). Poruszona mapa. Wyobraźnia geograficzno-kulturowa polskiej literatury przełomu XX i XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Google Scholar]
 165. Czekaj, J. (2018). Obcy kapitał – fakty i mity. Rzeczpospolita, 13 March. [Google Scholar]
 166. Dahrendorf, R. (1991). Rozważania nad rewolucją w Europie. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza. [Google Scholar]
 167. Domański, H. (2009). Postawy wyższości i niższości w życiu codziennym. In: M. Bogunia-Borowska (ed.), Barwy codzienności. Analiza socjologiczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [Google Scholar]
 168. Doods, K. (2014). Geopolitics. A Very Short Introduction. Oxford University Press. [Google Scholar]
 169. A golden opportunity (2014). A golden opportunity. The Second Jagiellonian Age. Special Report Poland, The Economist, 28 June: 1–10. [Google Scholar]
 170. Ferguson, N. (2011). Civilization. The West and the Rest. New York: The Penguin Press. Huntington, S.P. (1997). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York, Simon & Schuster. [Google Scholar]
 171. Inglehart, R. (2018). The Age of Insecurity. Can Democracy Save Itself? Foreign Affairs, May/June. [Google Scholar]
 172. Jones, E. (2003). The European Miracle. Environments, Economies and Geopolitics in the History of Europe and Asia. Cambridge University Press. [Google Scholar]
 173. Judt, T. (2012). Wielkie złudzenie. Esej o Europie. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. [Google Scholar]
 174. Lubbe, A. (2010). Transformacja, modernizacja czy po prostu normalizacja. Wybory modelu gospodarki polskiej po 1989 roku. In: W. Morawski (ed.), Modernizacja Polski. Struktury – Agencje – Instytucje. Warszawa: WAiP. [Google Scholar]
 175. Kamiński, A.Z. (2014). Dezercja elit. Konsolidacja elit w pokomunistycznej Polsce. Warszawa: ISP PAN. [Google Scholar]
 176. Krastev, I. (2018). Eastern Europe’s Illiberal Revolution. The Long Road to Democratic Decline. Foreign Affairs, May/June. [Google Scholar]
 177. Krasnodębski, Z. (2003). Demokracja peryferii. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria. Lund, S. and Tyson, L. (2018). Globalization Is Not in Retreat. Digital Technology and the Future of Trade. Foreign Affairs, May/June. [Google Scholar]
 178. Czyżewski, K. (2018). Małe centrum świata w Sejnach (interview of Michał Nogaś with Krzysztof Czyżewski). Gazeta Wyborcza, 5–6 May (28–29). [Google Scholar]
 179. Mead, W.R. (2018). The Big Shift. How American Democracy Fails Its Way to Success. Foreign Affairs, May/June. [Google Scholar]
 180. Mirowski, Ph. (2018). What is Neoliberalism? American Affairs, Spring, Vol. II, Number I. Mishra Pankaj (2017). Age of Anger. A History of the Present. Farrar, Strauss and Giroux. [Google Scholar]
 181. Morawski, W. (2011). Geopolityczne uwarunkowania i impulsy dla polskiej modernizacji. In: K. Czekaj, J. Sztumski i Z.A. Żechowski (eds.), Myśli społecznych splątanie. Księga jubileuszowa z okazji 60–lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Władysława Markiewicza. Katowice: GWSzH. [Google Scholar]
 182. Mounk, Y. and Foa, R.S. (2018). The End of Democratic Century. Autocracy’s Global Ascendence, Foreign Affairs, May/June. [Google Scholar]
 183. Mudde, C. and Kaltwasser, C.R. (2017). Populism. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. [Google Scholar]
 184. North, D.C. (1997). Institutions, Economic Growth and Freedom. An Historical Introduction. In: S. Pejovich (ed.), The Economic sanctified of Property Rights. Selected Readings. Elgar. [Google Scholar]
 185. North, D.C. (2014). Zrozumieć przemiany gospodarcze. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 186. Schlesinger, A., Jr. (1997). Has Democracy a Future. Foreign Affairs, 76(5). [Google Scholar]
 187. Sławek, T. (2018). Kuria mać. Śmiech to ostatnia broń nadziei. Gazeta Wyborcza, 31 March–2 April: 7–8. [Google Scholar]
 188. Wenzel, M. (2010). Doświadczenia z okresu stanu wojennego i podziemnej Solidarności. In: M. Grabowska (ed.), Solidarność” – doświadczenie i dziedzictwo. Warszawa: CBOS. Opinie i Diagnozy. [Google Scholar]
 189. Zarycki, T. (ed.) (2016). Polska jako peryferie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Z czego są dumni i czego się wstydzą czytelnicy „Wyborczej”, Gazeta Wyborcza 16 May: 15. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Morawski, Witold (2018). Morawski, W. . (2018). How Do External Interdependencies Work? The Example of Geopolitics and Democracy in Poland. Central European Management Journal, 26(3), 88-104. https://doi.org/10.7206/jmba.ce.2450-7814.237 (Original work published 2018)

MLA style

Morawski, Witold. Morawski, W. . „How Do External Interdependencies Work? The Example Of Geopolitics And Democracy In Poland”. 2018. Central European Management Journal, t. 26, nr 3, 2018, ss. 88-104.

Chicago style

Morawski, Witold. Morawski, Witold . „How Do External Interdependencies Work? The Example Of Geopolitics And Democracy In Poland”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 26, nr 3 (2018): 88-104. doi:10.7206/jmba.ce.2450-7814.237.