en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2017 
Tom 25 
Numer 3

Business History in Poland: Current State and Future Potential

Anna Pikos
Kozminski University

Tomasz Olejniczak
Kozminski University

2017 25 (3) Central European Management Journal

DOI 10.7206/jmba.ce.2450-7814.199

Abstrakt

Purpose: This article explores the gap in the business history literature devoted to Central and Eastern Europe and discusses the potential of conducting business history research in Poland.

Methodology: This is an explorative and tentative study based on a recently developed database of 387 Polish companies which are more than 100 years old.

Findings: The article explores the reasons behind the lack of business history debate in the Polish academia and discusses its future potential. We argue that given the size of population and a unique historical context, the Polish sample is worth studying as it can provide valuable contributions to well established debates in the feld of business history debates covering issues such as continuity, longevity, and survival strategies.

Research limitations and implications: This is an explorative and tentative study and therefore has several limitations, including a limited scope of companies included in the database, sources of data, and poor quality of corporate archives.

Originality and value: This is the frst article explicitly discussing the potential of conducting business history studies in the context of empirical data concerning Polish long-lived companies.

Powiązania

 1. Ajdukiewicz, K. (2006). Język i poznanie Wybór pism. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 2. Aldrich, Howard, E. and Ruef, M. (2006). Organizations evolving. London: Sage Publications. [Google Scholar]
 3. Amatori, F. and Jones, G. (eds.) (2003). Business history around the world. Cambridge University Press, https://doi.org/10.1017/CBO9780511512100 [Google Scholar]
 4. Anteby, M. and Molnar, V. (2012). Collective memory meets organizational identity: Remembering to forget in a frm’s rhetorical history. Academy of Management Journal, 55(3): 515–540, https://doi.org/10.5465/amj.2010.0245 [Google Scholar]
 5. Badziak, K. (1991). Wielkość i upadek fortuny Poznańskich. In: W. Puś and S. Liszewski (eds.), Dzieje Żydów w Łodzi 1820–1944. Wybrane problemy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Google Scholar]
 6. Bartczak, M. (1999). Scheiblerowie. Łódź: Wydawnictwo Literatura. [Google Scholar]
 7. Bucheli, M. and Wadhwani, R.D. (2014). Organizations in Time. History, Theory, Methods. Oxford. [Google Scholar]
 8. Bussière, E. and Cassis, Y. (eds.) (2005). London and Paris as international fnancial centres in the twentieth century. Oxford: Oxford University Press. [Google Scholar]
 9. Chandler, A.D. (1990). Strategy and structure: Chapters in the history of the industrial enterprise (Vol. 120). MIT Press. [Google Scholar]
 10. Chumiński, J. and Zawadka, M. (eds.) (2012). Z dziejów przemysłu przed 1945 rokiem. Wrocław: Gajt. [Google Scholar]
 11. Clark, P. and Rowlinson, M. (2004). The treatment of history in organisation studies: towards an ‘historic turn’? Business History, 46(3): 331–352, https://doi.org/10.1080/0007679042000219175 [Google Scholar]
 12. Drozdow, N. (1998). What Is Continuity? Family Business Review, XI(4), https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.1998.00337.x [Google Scholar]
 13. Friedman, W.A. and Jones, G. (eds.) (2014). Business History. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing. [Google Scholar]
 14. Fridenson, P. (2008). Business history and history. In: G. Jones and J. Zeitlin (eds.), The Oxford Handbook of Business History. Oxford: Oxford University Press, https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199263684.003.0002 [Google Scholar]
 15. George, J.M. and Jones, G.R. (2000). The role of time in theory and theory building. Journal of Management, 26(4): 657–684, https://doi.org/10.1177/014920630002600404 [Google Scholar]
 16. Głowiński, T. and Klementowski, R. (eds.) (1991). “Mkną po szynach...” : z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków. Wrocław: Wydawnictwo Gajt. [Google Scholar]
 17. Goto, T. (2006). Longevity of Japanese family frms. In: P. Poutziouris, K. Smyrnios and S. Klein (eds.), Handbook of Research on Family Business. Edward Elgar. [Google Scholar]
 18. Górski, P. (2007). Perspektywa historyczna w teorii i badaniach w dziedzinie organizacji i zarządzania. Współczesne Zarządzanie, 4. [Google Scholar]
 19. Górski, J. (2014). O potrzebie badań koncepcji zarządzania w Polsce w perspektywie historycznej. Marketing i Rynek, 5: 259–264. [Google Scholar]
 20. Januszkiewicz, B. and Wejchan-Kozielewska, H. (1996). 150 lat frmy H. Cegielski-Poznań S.A. Czarnków: H. Cegielski-Poznań S.A. [Google Scholar]
 21. Jastrząb, M. (2011). Historia biznesu: czego uczy i czy pomaga zrozumieć światowy kryzys? Master of Business Administration, 19(6): 36–47. [Google Scholar]
 22. Jastrząb, M. (2013). Problematyka społecznej odpowiedzialności w nauczaniu historii biznesu w Harvard Business School. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, tom 16. [Google Scholar]
 23. Jones, G. and Zeitlin, J. (2008). The Oxford handbook of business history. Oxford: Oxford University Press, https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199263684.001.0001 [Google Scholar]
 24. Kieser, A. (1994). Why organization theory needs historical analyses – and how this should be performed. Organization Science, 5(4): 608–620, https://doi.org/10.1287/orsc.5.4.608 [Google Scholar]
 25. Kołodko, G.W. (2000). From shock to therapy: the political economy of postsocialist transformation. OUP Oxford, https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198297437.001.0001 [Google Scholar]
 26. Kołodziejczyk, R. (1962). Bohaterowie nieromantyczni. O pionierach kapitalizmu w Królestwie Polskim. Warszawa: Wiedza Powszechna. [Google Scholar]
 27. Kołodziejczyk, R. (1993). Image przedsiębiorcy gospodarczego w Polsce. Próba nakreślenia problematyki badawczej oraz miejsce tematu w naszej historiografi. W: Image przedsiębiorcy gospodarczego w Polsce w XIX i XX wieku. Warszawa: IH PAN. [Google Scholar]
 28. Konopaski, M., Jack, S. and Hamilton, E. (2015). How family business members learn about continuity. Academy of Management Learning & Education, 14(3): 347–364, https://doi.org/10.5465/amle.2014.0244 [Google Scholar]
 29. Kostera, M. and Sławecki, B. (2014). Opowieści o tworzeniu organizacji: historiografa przedsiębiorczości jako program badawczy i praktyczny. Problemy Zarządzania, 12(3): 47–63, https://doi.org/10.7172/1644-9584.47.3 [Google Scholar]
 30. Kościk, E. and Głowiński, T. (eds.) (2009). Między zacofaniem a modernizacją: społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków: Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą, spotkanie IV. Wrocław: Gajt. [Google Scholar]
 31. Koźmiński, A.K. (2008). How it all happened: essays in political economy of transition. Warszawa: Difn. [Google Scholar]
 32. Kula, W. (1963). Problemy i metody historii gospodarczej. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 33. Lamoreaux, N.R., Raff, D.M. and Temin, P. (2008). Economic theory and business history. W: G. Jones and J. Zeitlin, The Oxford Handbook of Business History. Oxford: Oxford University Press. [Google Scholar]
 34. Matera, R. and Pieczewski, A. (2011). Przegląd badań nad historią gospodarczą w XXI wieku. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Google Scholar]
 35. Mączak, A. (1956). Business History, Kwartalnik Historyczny LXIII, 1(269). [Google Scholar]
 36. McKinlay, A. and Starkey, K. (1994). After Henry: Continuity and Change in Ford Motor Company. Business History, 36(1): 184–205, https://doi.org/10.1080/00076799400000008 [Google Scholar]
 37. Meardi, G., Gardawski, J. and Molina, O. (2015). The dynamics of tripartism in post-democratic transitions: comparative lessons from Spain and Poland. Business History, 57(3): 398–417, https://doi.org/10.1080/00076791.2015.1044516 [Google Scholar]
 38. Mikołajewska, K. (2014). Alienation and rush towards change: introducing capitalism to a state-owned Polish enterprise. Oral History: 69–80. [Google Scholar]
 39. Morawski, W. (2010). Dzieje gospodarcze Polski. Warszawa: Difin. [Google Scholar]
 40. Ochinowski, T. and Szukała, M. (2015). W kierunku „prowincjalizacji” historii biznesu. Amerykańskie źródła a polskie doświadczenia na przykładzie propozycji interpretacyjnych prac Ryszarda Kołodziejczyka. Studia i materiały z dziejów historiografi polskiej po II wojnie światowej, tom 7. Warszawa: Klio Polska IH PAN. [Google Scholar]
 41. Pietrzak-Pawłowska, I. (1967). Zakłady przemysłowe w Polsce XIX i XX wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. [Google Scholar]
 42. Puś, W. and Pytlas, S. (1979). Dzieje Łódzkich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju „Uniontex” (d. Zjednoczonych Zakładów K. Scheiblera i L. Grohmana) w latach 1827–1977. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 43. Scranton, P. and Fridenson, P. (2013). Reimagining Business History. JHU Press. Sobczak, T. (2010). Polskie doświadczenia w badaniach organizacji i zarządzania w perspektywie historycznej. Współczesne Zarządzanie, 3. [Google Scholar]
 44. Ajdukiewicz, K. (2006). Język i poznanie Wybór pism. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 45. Aldrich, Howard, E. and Ruef, M. (2006). Organizations evolving. London: Sage Publications. [Google Scholar]
 46. Amatori, F. and Jones, G. (eds.) (2003). Business history around the world. Cambridge University Press, https://doi.org/10.1017/CBO9780511512100 [Google Scholar]
 47. Anteby, M. and Molnar, V. (2012). Collective memory meets organizational identity: Remembering to forget in a frm’s rhetorical history. Academy of Management Journal, 55(3): 515–540, https://doi.org/10.5465/amj.2010.0245 [Google Scholar]
 48. Badziak, K. (1991). Wielkość i upadek fortuny Poznańskich. In: W. Puś and S. Liszewski (eds.), Dzieje Żydów w Łodzi 1820–1944. Wybrane problemy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Google Scholar]
 49. Bartczak, M. (1999). Scheiblerowie. Łódź: Wydawnictwo Literatura. [Google Scholar]
 50. Bucheli, M. and Wadhwani, R.D. (2014). Organizations in Time. History, Theory, Methods. Oxford. [Google Scholar]
 51. Bussière, E. and Cassis, Y. (eds.) (2005). London and Paris as international fnancial centres in the twentieth century. Oxford: Oxford University Press. [Google Scholar]
 52. Chandler, A.D. (1990). Strategy and structure: Chapters in the history of the industrial enterprise (Vol. 120). MIT Press. [Google Scholar]
 53. Chumiński, J. and Zawadka, M. (eds.) (2012). Z dziejów przemysłu przed 1945 rokiem. Wrocław: Gajt. [Google Scholar]
 54. Clark, P. and Rowlinson, M. (2004). The treatment of history in organisation studies: towards an ‘historic turn’? Business History, 46(3): 331–352, https://doi.org/10.1080/0007679042000219175 [Google Scholar]
 55. Drozdow, N. (1998). What Is Continuity? Family Business Review, XI(4), https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.1998.00337.x [Google Scholar]
 56. Friedman, W.A. and Jones, G. (eds.) (2014). Business History. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing. [Google Scholar]
 57. Fridenson, P. (2008). Business history and history. In: G. Jones and J. Zeitlin (eds.), The Oxford Handbook of Business History. Oxford: Oxford University Press, https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199263684.003.0002 [Google Scholar]
 58. George, J.M. and Jones, G.R. (2000). The role of time in theory and theory building. Journal of Management, 26(4): 657–684, https://doi.org/10.1177/014920630002600404 [Google Scholar]
 59. Głowiński, T. and Klementowski, R. (eds.) (1991). “Mkną po szynach...” : z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków. Wrocław: Wydawnictwo Gajt. [Google Scholar]
 60. Goto, T. (2006). Longevity of Japanese family frms. In: P. Poutziouris, K. Smyrnios and S. Klein (eds.), Handbook of Research on Family Business. Edward Elgar. [Google Scholar]
 61. Górski, P. (2007). Perspektywa historyczna w teorii i badaniach w dziedzinie organizacji i zarządzania. Współczesne Zarządzanie, 4. [Google Scholar]
 62. Górski, J. (2014). O potrzebie badań koncepcji zarządzania w Polsce w perspektywie historycznej. Marketing i Rynek, 5: 259–264. [Google Scholar]
 63. Januszkiewicz, B. and Wejchan-Kozielewska, H. (1996). 150 lat frmy H. Cegielski-Poznań S.A. Czarnków: H. Cegielski-Poznań S.A. [Google Scholar]
 64. Jastrząb, M. (2011). Historia biznesu: czego uczy i czy pomaga zrozumieć światowy kryzys? Master of Business Administration, 19(6): 36–47. [Google Scholar]
 65. Jastrząb, M. (2013). Problematyka społecznej odpowiedzialności w nauczaniu historii biznesu w Harvard Business School. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, tom 16. [Google Scholar]
 66. Jones, G. and Zeitlin, J. (2008). The Oxford handbook of business history. Oxford: Oxford University Press, https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199263684.001.0001 [Google Scholar]
 67. Kieser, A. (1994). Why organization theory needs historical analyses – and how this should be performed. Organization Science, 5(4): 608–620, https://doi.org/10.1287/orsc.5.4.608 [Google Scholar]
 68. Kołodko, G.W. (2000). From shock to therapy: the political economy of postsocialist transformation. OUP Oxford, https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198297437.001.0001 [Google Scholar]
 69. Kołodziejczyk, R. (1962). Bohaterowie nieromantyczni. O pionierach kapitalizmu w Królestwie Polskim. Warszawa: Wiedza Powszechna. [Google Scholar]
 70. Kołodziejczyk, R. (1993). Image przedsiębiorcy gospodarczego w Polsce. Próba nakreślenia problematyki badawczej oraz miejsce tematu w naszej historiografi. W: Image przedsiębiorcy gospodarczego w Polsce w XIX i XX wieku. Warszawa: IH PAN. [Google Scholar]
 71. Konopaski, M., Jack, S. and Hamilton, E. (2015). How family business members learn about continuity. Academy of Management Learning & Education, 14(3): 347–364, https://doi.org/10.5465/amle.2014.0244 [Google Scholar]
 72. Kostera, M. and Sławecki, B. (2014). Opowieści o tworzeniu organizacji: historiografa przedsiębiorczości jako program badawczy i praktyczny. Problemy Zarządzania, 12(3): 47–63, https://doi.org/10.7172/1644-9584.47.3 [Google Scholar]
 73. Kościk, E. and Głowiński, T. (eds.) (2009). Między zacofaniem a modernizacją: społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków: Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą, spotkanie IV. Wrocław: Gajt. [Google Scholar]
 74. Koźmiński, A.K. (2008). How it all happened: essays in political economy of transition. Warszawa: Difn. [Google Scholar]
 75. Kula, W. (1963). Problemy i metody historii gospodarczej. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 76. Lamoreaux, N.R., Raff, D.M. and Temin, P. (2008). Economic theory and business history. W: G. Jones and J. Zeitlin, The Oxford Handbook of Business History. Oxford: Oxford University Press. [Google Scholar]
 77. Matera, R. and Pieczewski, A. (2011). Przegląd badań nad historią gospodarczą w XXI wieku. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Google Scholar]
 78. Mączak, A. (1956). Business History, Kwartalnik Historyczny LXIII, 1(269). [Google Scholar]
 79. McKinlay, A. and Starkey, K. (1994). After Henry: Continuity and Change in Ford Motor Company. Business History, 36(1): 184–205, https://doi.org/10.1080/00076799400000008 [Google Scholar]
 80. Meardi, G., Gardawski, J. and Molina, O. (2015). The dynamics of tripartism in post-democratic transitions: comparative lessons from Spain and Poland. Business History, 57(3): 398–417, https://doi.org/10.1080/00076791.2015.1044516 [Google Scholar]
 81. Mikołajewska, K. (2014). Alienation and rush towards change: introducing capitalism to a state-owned Polish enterprise. Oral History: 69–80. [Google Scholar]
 82. Morawski, W. (2010). Dzieje gospodarcze Polski. Warszawa: Difin. [Google Scholar]
 83. Ochinowski, T. and Szukała, M. (2015). W kierunku „prowincjalizacji” historii biznesu. Amerykańskie źródła a polskie doświadczenia na przykładzie propozycji interpretacyjnych prac Ryszarda Kołodziejczyka. Studia i materiały z dziejów historiografi polskiej po II wojnie światowej, tom 7. Warszawa: Klio Polska IH PAN. [Google Scholar]
 84. Pietrzak-Pawłowska, I. (1967). Zakłady przemysłowe w Polsce XIX i XX wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. [Google Scholar]
 85. Puś, W. and Pytlas, S. (1979). Dzieje Łódzkich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju „Uniontex” (d. Zjednoczonych Zakładów K. Scheiblera i L. Grohmana) w latach 1827–1977. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 86. Scranton, P. and Fridenson, P. (2013). Reimagining Business History. JHU Press. Sobczak, T. (2010). Polskie doświadczenia w badaniach organizacji i zarządzania w perspektywie historycznej. Współczesne Zarządzanie, 3. [Google Scholar]
 87. Ajdukiewicz, K. (2006). Język i poznanie Wybór pism. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 88. Aldrich, Howard, E. and Ruef, M. (2006). Organizations evolving. London: Sage Publications. [Google Scholar]
 89. Amatori, F. and Jones, G. (eds.) (2003). Business history around the world. Cambridge University Press, https://doi.org/10.1017/CBO9780511512100 [Google Scholar]
 90. Anteby, M. and Molnar, V. (2012). Collective memory meets organizational identity: Remembering to forget in a frm’s rhetorical history. Academy of Management Journal, 55(3): 515–540, https://doi.org/10.5465/amj.2010.0245 [Google Scholar]
 91. Badziak, K. (1991). Wielkość i upadek fortuny Poznańskich. In: W. Puś and S. Liszewski (eds.), Dzieje Żydów w Łodzi 1820–1944. Wybrane problemy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Google Scholar]
 92. Bartczak, M. (1999). Scheiblerowie. Łódź: Wydawnictwo Literatura. [Google Scholar]
 93. Bucheli, M. and Wadhwani, R.D. (2014). Organizations in Time. History, Theory, Methods. Oxford. [Google Scholar]
 94. Bussière, E. and Cassis, Y. (eds.) (2005). London and Paris as international fnancial centres in the twentieth century. Oxford: Oxford University Press. [Google Scholar]
 95. Chandler, A.D. (1990). Strategy and structure: Chapters in the history of the industrial enterprise (Vol. 120). MIT Press. [Google Scholar]
 96. Chumiński, J. and Zawadka, M. (eds.) (2012). Z dziejów przemysłu przed 1945 rokiem. Wrocław: Gajt. [Google Scholar]
 97. Clark, P. and Rowlinson, M. (2004). The treatment of history in organisation studies: towards an ‘historic turn’? Business History, 46(3): 331–352, https://doi.org/10.1080/0007679042000219175 [Google Scholar]
 98. Drozdow, N. (1998). What Is Continuity? Family Business Review, XI(4), https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.1998.00337.x [Google Scholar]
 99. Friedman, W.A. and Jones, G. (eds.) (2014). Business History. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing. [Google Scholar]
 100. Fridenson, P. (2008). Business history and history. In: G. Jones and J. Zeitlin (eds.), The Oxford Handbook of Business History. Oxford: Oxford University Press, https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199263684.003.0002 [Google Scholar]
 101. George, J.M. and Jones, G.R. (2000). The role of time in theory and theory building. Journal of Management, 26(4): 657–684, https://doi.org/10.1177/014920630002600404 [Google Scholar]
 102. Głowiński, T. and Klementowski, R. (eds.) (1991). “Mkną po szynach...” : z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków. Wrocław: Wydawnictwo Gajt. [Google Scholar]
 103. Goto, T. (2006). Longevity of Japanese family frms. In: P. Poutziouris, K. Smyrnios and S. Klein (eds.), Handbook of Research on Family Business. Edward Elgar. [Google Scholar]
 104. Górski, P. (2007). Perspektywa historyczna w teorii i badaniach w dziedzinie organizacji i zarządzania. Współczesne Zarządzanie, 4. [Google Scholar]
 105. Górski, J. (2014). O potrzebie badań koncepcji zarządzania w Polsce w perspektywie historycznej. Marketing i Rynek, 5: 259–264. [Google Scholar]
 106. Januszkiewicz, B. and Wejchan-Kozielewska, H. (1996). 150 lat frmy H. Cegielski-Poznań S.A. Czarnków: H. Cegielski-Poznań S.A. [Google Scholar]
 107. Jastrząb, M. (2011). Historia biznesu: czego uczy i czy pomaga zrozumieć światowy kryzys? Master of Business Administration, 19(6): 36–47. [Google Scholar]
 108. Jastrząb, M. (2013). Problematyka społecznej odpowiedzialności w nauczaniu historii biznesu w Harvard Business School. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, tom 16. [Google Scholar]
 109. Jones, G. and Zeitlin, J. (2008). The Oxford handbook of business history. Oxford: Oxford University Press, https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199263684.001.0001 [Google Scholar]
 110. Kieser, A. (1994). Why organization theory needs historical analyses – and how this should be performed. Organization Science, 5(4): 608–620, https://doi.org/10.1287/orsc.5.4.608 [Google Scholar]
 111. Kołodko, G.W. (2000). From shock to therapy: the political economy of postsocialist transformation. OUP Oxford, https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198297437.001.0001 [Google Scholar]
 112. Kołodziejczyk, R. (1962). Bohaterowie nieromantyczni. O pionierach kapitalizmu w Królestwie Polskim. Warszawa: Wiedza Powszechna. [Google Scholar]
 113. Kołodziejczyk, R. (1993). Image przedsiębiorcy gospodarczego w Polsce. Próba nakreślenia problematyki badawczej oraz miejsce tematu w naszej historiografi. W: Image przedsiębiorcy gospodarczego w Polsce w XIX i XX wieku. Warszawa: IH PAN. [Google Scholar]
 114. Konopaski, M., Jack, S. and Hamilton, E. (2015). How family business members learn about continuity. Academy of Management Learning & Education, 14(3): 347–364, https://doi.org/10.5465/amle.2014.0244 [Google Scholar]
 115. Kostera, M. and Sławecki, B. (2014). Opowieści o tworzeniu organizacji: historiografa przedsiębiorczości jako program badawczy i praktyczny. Problemy Zarządzania, 12(3): 47–63, https://doi.org/10.7172/1644-9584.47.3 [Google Scholar]
 116. Kościk, E. and Głowiński, T. (eds.) (2009). Między zacofaniem a modernizacją: społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków: Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą, spotkanie IV. Wrocław: Gajt. [Google Scholar]
 117. Koźmiński, A.K. (2008). How it all happened: essays in political economy of transition. Warszawa: Difn. [Google Scholar]
 118. Kula, W. (1963). Problemy i metody historii gospodarczej. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 119. Lamoreaux, N.R., Raff, D.M. and Temin, P. (2008). Economic theory and business history. W: G. Jones and J. Zeitlin, The Oxford Handbook of Business History. Oxford: Oxford University Press. [Google Scholar]
 120. Matera, R. and Pieczewski, A. (2011). Przegląd badań nad historią gospodarczą w XXI wieku. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Google Scholar]
 121. Mączak, A. (1956). Business History, Kwartalnik Historyczny LXIII, 1(269). [Google Scholar]
 122. McKinlay, A. and Starkey, K. (1994). After Henry: Continuity and Change in Ford Motor Company. Business History, 36(1): 184–205, https://doi.org/10.1080/00076799400000008 [Google Scholar]
 123. Meardi, G., Gardawski, J. and Molina, O. (2015). The dynamics of tripartism in post-democratic transitions: comparative lessons from Spain and Poland. Business History, 57(3): 398–417, https://doi.org/10.1080/00076791.2015.1044516 [Google Scholar]
 124. Mikołajewska, K. (2014). Alienation and rush towards change: introducing capitalism to a state-owned Polish enterprise. Oral History: 69–80. [Google Scholar]
 125. Morawski, W. (2010). Dzieje gospodarcze Polski. Warszawa: Difin. [Google Scholar]
 126. Ochinowski, T. and Szukała, M. (2015). W kierunku „prowincjalizacji” historii biznesu. Amerykańskie źródła a polskie doświadczenia na przykładzie propozycji interpretacyjnych prac Ryszarda Kołodziejczyka. Studia i materiały z dziejów historiografi polskiej po II wojnie światowej, tom 7. Warszawa: Klio Polska IH PAN. [Google Scholar]
 127. Pietrzak-Pawłowska, I. (1967). Zakłady przemysłowe w Polsce XIX i XX wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. [Google Scholar]
 128. Puś, W. and Pytlas, S. (1979). Dzieje Łódzkich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju „Uniontex” (d. Zjednoczonych Zakładów K. Scheiblera i L. Grohmana) w latach 1827–1977. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 129. Scranton, P. and Fridenson, P. (2013). Reimagining Business History. JHU Press. Sobczak, T. (2010). Polskie doświadczenia w badaniach organizacji i zarządzania w perspektywie historycznej. Współczesne Zarządzanie, 3. [Google Scholar]
 130. Ajdukiewicz, K. (2006). Język i poznanie Wybór pism. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 131. Aldrich, Howard, E. and Ruef, M. (2006). Organizations evolving. London: Sage Publications. [Google Scholar]
 132. Amatori, F. and Jones, G. (eds.) (2003). Business history around the world. Cambridge University Press, https://doi.org/10.1017/CBO9780511512100 [Google Scholar]
 133. Anteby, M. and Molnar, V. (2012). Collective memory meets organizational identity: Remembering to forget in a frm’s rhetorical history. Academy of Management Journal, 55(3): 515–540, https://doi.org/10.5465/amj.2010.0245 [Google Scholar]
 134. Badziak, K. (1991). Wielkość i upadek fortuny Poznańskich. In: W. Puś and S. Liszewski (eds.), Dzieje Żydów w Łodzi 1820–1944. Wybrane problemy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Google Scholar]
 135. Bartczak, M. (1999). Scheiblerowie. Łódź: Wydawnictwo Literatura. [Google Scholar]
 136. Bucheli, M. and Wadhwani, R.D. (2014). Organizations in Time. History, Theory, Methods. Oxford. [Google Scholar]
 137. Bussière, E. and Cassis, Y. (eds.) (2005). London and Paris as international fnancial centres in the twentieth century. Oxford: Oxford University Press. [Google Scholar]
 138. Chandler, A.D. (1990). Strategy and structure: Chapters in the history of the industrial enterprise (Vol. 120). MIT Press. [Google Scholar]
 139. Chumiński, J. and Zawadka, M. (eds.) (2012). Z dziejów przemysłu przed 1945 rokiem. Wrocław: Gajt. [Google Scholar]
 140. Clark, P. and Rowlinson, M. (2004). The treatment of history in organisation studies: towards an ‘historic turn’? Business History, 46(3): 331–352, https://doi.org/10.1080/0007679042000219175 [Google Scholar]
 141. Drozdow, N. (1998). What Is Continuity? Family Business Review, XI(4), https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.1998.00337.x [Google Scholar]
 142. Friedman, W.A. and Jones, G. (eds.) (2014). Business History. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing. [Google Scholar]
 143. Fridenson, P. (2008). Business history and history. In: G. Jones and J. Zeitlin (eds.), The Oxford Handbook of Business History. Oxford: Oxford University Press, https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199263684.003.0002 [Google Scholar]
 144. George, J.M. and Jones, G.R. (2000). The role of time in theory and theory building. Journal of Management, 26(4): 657–684, https://doi.org/10.1177/014920630002600404 [Google Scholar]
 145. Głowiński, T. and Klementowski, R. (eds.) (1991). “Mkną po szynach...” : z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków. Wrocław: Wydawnictwo Gajt. [Google Scholar]
 146. Goto, T. (2006). Longevity of Japanese family frms. In: P. Poutziouris, K. Smyrnios and S. Klein (eds.), Handbook of Research on Family Business. Edward Elgar. [Google Scholar]
 147. Górski, P. (2007). Perspektywa historyczna w teorii i badaniach w dziedzinie organizacji i zarządzania. Współczesne Zarządzanie, 4. [Google Scholar]
 148. Górski, J. (2014). O potrzebie badań koncepcji zarządzania w Polsce w perspektywie historycznej. Marketing i Rynek, 5: 259–264. [Google Scholar]
 149. Januszkiewicz, B. and Wejchan-Kozielewska, H. (1996). 150 lat frmy H. Cegielski-Poznań S.A. Czarnków: H. Cegielski-Poznań S.A. [Google Scholar]
 150. Jastrząb, M. (2011). Historia biznesu: czego uczy i czy pomaga zrozumieć światowy kryzys? Master of Business Administration, 19(6): 36–47. [Google Scholar]
 151. Jastrząb, M. (2013). Problematyka społecznej odpowiedzialności w nauczaniu historii biznesu w Harvard Business School. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, tom 16. [Google Scholar]
 152. Jones, G. and Zeitlin, J. (2008). The Oxford handbook of business history. Oxford: Oxford University Press, https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199263684.001.0001 [Google Scholar]
 153. Kieser, A. (1994). Why organization theory needs historical analyses – and how this should be performed. Organization Science, 5(4): 608–620, https://doi.org/10.1287/orsc.5.4.608 [Google Scholar]
 154. Kołodko, G.W. (2000). From shock to therapy: the political economy of postsocialist transformation. OUP Oxford, https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198297437.001.0001 [Google Scholar]
 155. Kołodziejczyk, R. (1962). Bohaterowie nieromantyczni. O pionierach kapitalizmu w Królestwie Polskim. Warszawa: Wiedza Powszechna. [Google Scholar]
 156. Kołodziejczyk, R. (1993). Image przedsiębiorcy gospodarczego w Polsce. Próba nakreślenia problematyki badawczej oraz miejsce tematu w naszej historiografi. W: Image przedsiębiorcy gospodarczego w Polsce w XIX i XX wieku. Warszawa: IH PAN. [Google Scholar]
 157. Konopaski, M., Jack, S. and Hamilton, E. (2015). How family business members learn about continuity. Academy of Management Learning & Education, 14(3): 347–364, https://doi.org/10.5465/amle.2014.0244 [Google Scholar]
 158. Kostera, M. and Sławecki, B. (2014). Opowieści o tworzeniu organizacji: historiografa przedsiębiorczości jako program badawczy i praktyczny. Problemy Zarządzania, 12(3): 47–63, https://doi.org/10.7172/1644-9584.47.3 [Google Scholar]
 159. Kościk, E. and Głowiński, T. (eds.) (2009). Między zacofaniem a modernizacją: społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków: Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą, spotkanie IV. Wrocław: Gajt. [Google Scholar]
 160. Koźmiński, A.K. (2008). How it all happened: essays in political economy of transition. Warszawa: Difn. [Google Scholar]
 161. Kula, W. (1963). Problemy i metody historii gospodarczej. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 162. Lamoreaux, N.R., Raff, D.M. and Temin, P. (2008). Economic theory and business history. W: G. Jones and J. Zeitlin, The Oxford Handbook of Business History. Oxford: Oxford University Press. [Google Scholar]
 163. Matera, R. and Pieczewski, A. (2011). Przegląd badań nad historią gospodarczą w XXI wieku. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Google Scholar]
 164. Mączak, A. (1956). Business History, Kwartalnik Historyczny LXIII, 1(269). [Google Scholar]
 165. McKinlay, A. and Starkey, K. (1994). After Henry: Continuity and Change in Ford Motor Company. Business History, 36(1): 184–205, https://doi.org/10.1080/00076799400000008 [Google Scholar]
 166. Meardi, G., Gardawski, J. and Molina, O. (2015). The dynamics of tripartism in post-democratic transitions: comparative lessons from Spain and Poland. Business History, 57(3): 398–417, https://doi.org/10.1080/00076791.2015.1044516 [Google Scholar]
 167. Mikołajewska, K. (2014). Alienation and rush towards change: introducing capitalism to a state-owned Polish enterprise. Oral History: 69–80. [Google Scholar]
 168. Morawski, W. (2010). Dzieje gospodarcze Polski. Warszawa: Difin. [Google Scholar]
 169. Ochinowski, T. and Szukała, M. (2015). W kierunku „prowincjalizacji” historii biznesu. Amerykańskie źródła a polskie doświadczenia na przykładzie propozycji interpretacyjnych prac Ryszarda Kołodziejczyka. Studia i materiały z dziejów historiografi polskiej po II wojnie światowej, tom 7. Warszawa: Klio Polska IH PAN. [Google Scholar]
 170. Pietrzak-Pawłowska, I. (1967). Zakłady przemysłowe w Polsce XIX i XX wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. [Google Scholar]
 171. Puś, W. and Pytlas, S. (1979). Dzieje Łódzkich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju „Uniontex” (d. Zjednoczonych Zakładów K. Scheiblera i L. Grohmana) w latach 1827–1977. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 172. Scranton, P. and Fridenson, P. (2013). Reimagining Business History. JHU Press. Sobczak, T. (2010). Polskie doświadczenia w badaniach organizacji i zarządzania w perspektywie historycznej. Współczesne Zarządzanie, 3. [Google Scholar]
 173. Ajdukiewicz, K. (2006). Język i poznanie Wybór pism. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 174. Aldrich, Howard, E. and Ruef, M. (2006). Organizations evolving. London: Sage Publications. [Google Scholar]
 175. Amatori, F. and Jones, G. (eds.) (2003). Business history around the world. Cambridge University Press, https://doi.org/10.1017/CBO9780511512100 [Google Scholar]
 176. Anteby, M. and Molnar, V. (2012). Collective memory meets organizational identity: Remembering to forget in a frm’s rhetorical history. Academy of Management Journal, 55(3): 515–540, https://doi.org/10.5465/amj.2010.0245 [Google Scholar]
 177. Badziak, K. (1991). Wielkość i upadek fortuny Poznańskich. In: W. Puś and S. Liszewski (eds.), Dzieje Żydów w Łodzi 1820–1944. Wybrane problemy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Google Scholar]
 178. Bartczak, M. (1999). Scheiblerowie. Łódź: Wydawnictwo Literatura. [Google Scholar]
 179. Bucheli, M. and Wadhwani, R.D. (2014). Organizations in Time. History, Theory, Methods. Oxford. [Google Scholar]
 180. Bussière, E. and Cassis, Y. (eds.) (2005). London and Paris as international fnancial centres in the twentieth century. Oxford: Oxford University Press. [Google Scholar]
 181. Chandler, A.D. (1990). Strategy and structure: Chapters in the history of the industrial enterprise (Vol. 120). MIT Press. [Google Scholar]
 182. Chumiński, J. and Zawadka, M. (eds.) (2012). Z dziejów przemysłu przed 1945 rokiem. Wrocław: Gajt. [Google Scholar]
 183. Clark, P. and Rowlinson, M. (2004). The treatment of history in organisation studies: towards an ‘historic turn’? Business History, 46(3): 331–352, https://doi.org/10.1080/0007679042000219175 [Google Scholar]
 184. Drozdow, N. (1998). What Is Continuity? Family Business Review, XI(4), https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.1998.00337.x [Google Scholar]
 185. Friedman, W.A. and Jones, G. (eds.) (2014). Business History. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing. [Google Scholar]
 186. Fridenson, P. (2008). Business history and history. In: G. Jones and J. Zeitlin (eds.), The Oxford Handbook of Business History. Oxford: Oxford University Press, https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199263684.003.0002 [Google Scholar]
 187. George, J.M. and Jones, G.R. (2000). The role of time in theory and theory building. Journal of Management, 26(4): 657–684, https://doi.org/10.1177/014920630002600404 [Google Scholar]
 188. Głowiński, T. and Klementowski, R. (eds.) (1991). “Mkną po szynach...” : z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków. Wrocław: Wydawnictwo Gajt. [Google Scholar]
 189. Goto, T. (2006). Longevity of Japanese family frms. In: P. Poutziouris, K. Smyrnios and S. Klein (eds.), Handbook of Research on Family Business. Edward Elgar. [Google Scholar]
 190. Górski, P. (2007). Perspektywa historyczna w teorii i badaniach w dziedzinie organizacji i zarządzania. Współczesne Zarządzanie, 4. [Google Scholar]
 191. Górski, J. (2014). O potrzebie badań koncepcji zarządzania w Polsce w perspektywie historycznej. Marketing i Rynek, 5: 259–264. [Google Scholar]
 192. Januszkiewicz, B. and Wejchan-Kozielewska, H. (1996). 150 lat frmy H. Cegielski-Poznań S.A. Czarnków: H. Cegielski-Poznań S.A. [Google Scholar]
 193. Jastrząb, M. (2011). Historia biznesu: czego uczy i czy pomaga zrozumieć światowy kryzys? Master of Business Administration, 19(6): 36–47. [Google Scholar]
 194. Jastrząb, M. (2013). Problematyka społecznej odpowiedzialności w nauczaniu historii biznesu w Harvard Business School. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, tom 16. [Google Scholar]
 195. Jones, G. and Zeitlin, J. (2008). The Oxford handbook of business history. Oxford: Oxford University Press, https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199263684.001.0001 [Google Scholar]
 196. Kieser, A. (1994). Why organization theory needs historical analyses – and how this should be performed. Organization Science, 5(4): 608–620, https://doi.org/10.1287/orsc.5.4.608 [Google Scholar]
 197. Kołodko, G.W. (2000). From shock to therapy: the political economy of postsocialist transformation. OUP Oxford, https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198297437.001.0001 [Google Scholar]
 198. Kołodziejczyk, R. (1962). Bohaterowie nieromantyczni. O pionierach kapitalizmu w Królestwie Polskim. Warszawa: Wiedza Powszechna. [Google Scholar]
 199. Kołodziejczyk, R. (1993). Image przedsiębiorcy gospodarczego w Polsce. Próba nakreślenia problematyki badawczej oraz miejsce tematu w naszej historiografi. W: Image przedsiębiorcy gospodarczego w Polsce w XIX i XX wieku. Warszawa: IH PAN. [Google Scholar]
 200. Konopaski, M., Jack, S. and Hamilton, E. (2015). How family business members learn about continuity. Academy of Management Learning & Education, 14(3): 347–364, https://doi.org/10.5465/amle.2014.0244 [Google Scholar]
 201. Kostera, M. and Sławecki, B. (2014). Opowieści o tworzeniu organizacji: historiografa przedsiębiorczości jako program badawczy i praktyczny. Problemy Zarządzania, 12(3): 47–63, https://doi.org/10.7172/1644-9584.47.3 [Google Scholar]
 202. Kościk, E. and Głowiński, T. (eds.) (2009). Między zacofaniem a modernizacją: społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków: Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą, spotkanie IV. Wrocław: Gajt. [Google Scholar]
 203. Koźmiński, A.K. (2008). How it all happened: essays in political economy of transition. Warszawa: Difn. [Google Scholar]
 204. Kula, W. (1963). Problemy i metody historii gospodarczej. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 205. Lamoreaux, N.R., Raff, D.M. and Temin, P. (2008). Economic theory and business history. W: G. Jones and J. Zeitlin, The Oxford Handbook of Business History. Oxford: Oxford University Press. [Google Scholar]
 206. Matera, R. and Pieczewski, A. (2011). Przegląd badań nad historią gospodarczą w XXI wieku. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Google Scholar]
 207. Mączak, A. (1956). Business History, Kwartalnik Historyczny LXIII, 1(269). [Google Scholar]
 208. McKinlay, A. and Starkey, K. (1994). After Henry: Continuity and Change in Ford Motor Company. Business History, 36(1): 184–205, https://doi.org/10.1080/00076799400000008 [Google Scholar]
 209. Meardi, G., Gardawski, J. and Molina, O. (2015). The dynamics of tripartism in post-democratic transitions: comparative lessons from Spain and Poland. Business History, 57(3): 398–417, https://doi.org/10.1080/00076791.2015.1044516 [Google Scholar]
 210. Mikołajewska, K. (2014). Alienation and rush towards change: introducing capitalism to a state-owned Polish enterprise. Oral History: 69–80. [Google Scholar]
 211. Morawski, W. (2010). Dzieje gospodarcze Polski. Warszawa: Difin. [Google Scholar]
 212. Ochinowski, T. and Szukała, M. (2015). W kierunku „prowincjalizacji” historii biznesu. Amerykańskie źródła a polskie doświadczenia na przykładzie propozycji interpretacyjnych prac Ryszarda Kołodziejczyka. Studia i materiały z dziejów historiografi polskiej po II wojnie światowej, tom 7. Warszawa: Klio Polska IH PAN. [Google Scholar]
 213. Pietrzak-Pawłowska, I. (1967). Zakłady przemysłowe w Polsce XIX i XX wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. [Google Scholar]
 214. Puś, W. and Pytlas, S. (1979). Dzieje Łódzkich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju „Uniontex” (d. Zjednoczonych Zakładów K. Scheiblera i L. Grohmana) w latach 1827–1977. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 215. Scranton, P. and Fridenson, P. (2013). Reimagining Business History. JHU Press. Sobczak, T. (2010). Polskie doświadczenia w badaniach organizacji i zarządzania w perspektywie historycznej. Współczesne Zarządzanie, 3. [Google Scholar]
 216. Ajdukiewicz, K. (2006). Język i poznanie Wybór pism. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 217. Aldrich, Howard, E. and Ruef, M. (2006). Organizations evolving. London: Sage Publications. [Google Scholar]
 218. Amatori, F. and Jones, G. (eds.) (2003). Business history around the world. Cambridge University Press, https://doi.org/10.1017/CBO9780511512100 [Google Scholar]
 219. Anteby, M. and Molnar, V. (2012). Collective memory meets organizational identity: Remembering to forget in a frm’s rhetorical history. Academy of Management Journal, 55(3): 515–540, https://doi.org/10.5465/amj.2010.0245 [Google Scholar]
 220. Badziak, K. (1991). Wielkość i upadek fortuny Poznańskich. In: W. Puś and S. Liszewski (eds.), Dzieje Żydów w Łodzi 1820–1944. Wybrane problemy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Google Scholar]
 221. Bartczak, M. (1999). Scheiblerowie. Łódź: Wydawnictwo Literatura. [Google Scholar]
 222. Bucheli, M. and Wadhwani, R.D. (2014). Organizations in Time. History, Theory, Methods. Oxford. [Google Scholar]
 223. Bussière, E. and Cassis, Y. (eds.) (2005). London and Paris as international fnancial centres in the twentieth century. Oxford: Oxford University Press. [Google Scholar]
 224. Chandler, A.D. (1990). Strategy and structure: Chapters in the history of the industrial enterprise (Vol. 120). MIT Press. [Google Scholar]
 225. Chumiński, J. and Zawadka, M. (eds.) (2012). Z dziejów przemysłu przed 1945 rokiem. Wrocław: Gajt. [Google Scholar]
 226. Clark, P. and Rowlinson, M. (2004). The treatment of history in organisation studies: towards an ‘historic turn’? Business History, 46(3): 331–352, https://doi.org/10.1080/0007679042000219175 [Google Scholar]
 227. Drozdow, N. (1998). What Is Continuity? Family Business Review, XI(4), https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.1998.00337.x [Google Scholar]
 228. Friedman, W.A. and Jones, G. (eds.) (2014). Business History. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing. [Google Scholar]
 229. Fridenson, P. (2008). Business history and history. In: G. Jones and J. Zeitlin (eds.), The Oxford Handbook of Business History. Oxford: Oxford University Press, https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199263684.003.0002 [Google Scholar]
 230. George, J.M. and Jones, G.R. (2000). The role of time in theory and theory building. Journal of Management, 26(4): 657–684, https://doi.org/10.1177/014920630002600404 [Google Scholar]
 231. Głowiński, T. and Klementowski, R. (eds.) (1991). “Mkną po szynach...” : z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków. Wrocław: Wydawnictwo Gajt. [Google Scholar]
 232. Goto, T. (2006). Longevity of Japanese family frms. In: P. Poutziouris, K. Smyrnios and S. Klein (eds.), Handbook of Research on Family Business. Edward Elgar. [Google Scholar]
 233. Górski, P. (2007). Perspektywa historyczna w teorii i badaniach w dziedzinie organizacji i zarządzania. Współczesne Zarządzanie, 4. [Google Scholar]
 234. Górski, J. (2014). O potrzebie badań koncepcji zarządzania w Polsce w perspektywie historycznej. Marketing i Rynek, 5: 259–264. [Google Scholar]
 235. Januszkiewicz, B. and Wejchan-Kozielewska, H. (1996). 150 lat frmy H. Cegielski-Poznań S.A. Czarnków: H. Cegielski-Poznań S.A. [Google Scholar]
 236. Jastrząb, M. (2011). Historia biznesu: czego uczy i czy pomaga zrozumieć światowy kryzys? Master of Business Administration, 19(6): 36–47. [Google Scholar]
 237. Jastrząb, M. (2013). Problematyka społecznej odpowiedzialności w nauczaniu historii biznesu w Harvard Business School. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, tom 16. [Google Scholar]
 238. Jones, G. and Zeitlin, J. (2008). The Oxford handbook of business history. Oxford: Oxford University Press, https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199263684.001.0001 [Google Scholar]
 239. Kieser, A. (1994). Why organization theory needs historical analyses – and how this should be performed. Organization Science, 5(4): 608–620, https://doi.org/10.1287/orsc.5.4.608 [Google Scholar]
 240. Kołodko, G.W. (2000). From shock to therapy: the political economy of postsocialist transformation. OUP Oxford, https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198297437.001.0001 [Google Scholar]
 241. Kołodziejczyk, R. (1962). Bohaterowie nieromantyczni. O pionierach kapitalizmu w Królestwie Polskim. Warszawa: Wiedza Powszechna. [Google Scholar]
 242. Kołodziejczyk, R. (1993). Image przedsiębiorcy gospodarczego w Polsce. Próba nakreślenia problematyki badawczej oraz miejsce tematu w naszej historiografi. W: Image przedsiębiorcy gospodarczego w Polsce w XIX i XX wieku. Warszawa: IH PAN. [Google Scholar]
 243. Konopaski, M., Jack, S. and Hamilton, E. (2015). How family business members learn about continuity. Academy of Management Learning & Education, 14(3): 347–364, https://doi.org/10.5465/amle.2014.0244 [Google Scholar]
 244. Kostera, M. and Sławecki, B. (2014). Opowieści o tworzeniu organizacji: historiografa przedsiębiorczości jako program badawczy i praktyczny. Problemy Zarządzania, 12(3): 47–63, https://doi.org/10.7172/1644-9584.47.3 [Google Scholar]
 245. Kościk, E. and Głowiński, T. (eds.) (2009). Między zacofaniem a modernizacją: społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków: Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą, spotkanie IV. Wrocław: Gajt. [Google Scholar]
 246. Koźmiński, A.K. (2008). How it all happened: essays in political economy of transition. Warszawa: Difn. [Google Scholar]
 247. Kula, W. (1963). Problemy i metody historii gospodarczej. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 248. Lamoreaux, N.R., Raff, D.M. and Temin, P. (2008). Economic theory and business history. W: G. Jones and J. Zeitlin, The Oxford Handbook of Business History. Oxford: Oxford University Press. [Google Scholar]
 249. Matera, R. and Pieczewski, A. (2011). Przegląd badań nad historią gospodarczą w XXI wieku. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Google Scholar]
 250. Mączak, A. (1956). Business History, Kwartalnik Historyczny LXIII, 1(269). [Google Scholar]
 251. McKinlay, A. and Starkey, K. (1994). After Henry: Continuity and Change in Ford Motor Company. Business History, 36(1): 184–205, https://doi.org/10.1080/00076799400000008 [Google Scholar]
 252. Meardi, G., Gardawski, J. and Molina, O. (2015). The dynamics of tripartism in post-democratic transitions: comparative lessons from Spain and Poland. Business History, 57(3): 398–417, https://doi.org/10.1080/00076791.2015.1044516 [Google Scholar]
 253. Mikołajewska, K. (2014). Alienation and rush towards change: introducing capitalism to a state-owned Polish enterprise. Oral History: 69–80. [Google Scholar]
 254. Morawski, W. (2010). Dzieje gospodarcze Polski. Warszawa: Difin. [Google Scholar]
 255. Ochinowski, T. and Szukała, M. (2015). W kierunku „prowincjalizacji” historii biznesu. Amerykańskie źródła a polskie doświadczenia na przykładzie propozycji interpretacyjnych prac Ryszarda Kołodziejczyka. Studia i materiały z dziejów historiografi polskiej po II wojnie światowej, tom 7. Warszawa: Klio Polska IH PAN. [Google Scholar]
 256. Pietrzak-Pawłowska, I. (1967). Zakłady przemysłowe w Polsce XIX i XX wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. [Google Scholar]
 257. Puś, W. and Pytlas, S. (1979). Dzieje Łódzkich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju „Uniontex” (d. Zjednoczonych Zakładów K. Scheiblera i L. Grohmana) w latach 1827–1977. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 258. Scranton, P. and Fridenson, P. (2013). Reimagining Business History. JHU Press. Sobczak, T. (2010). Polskie doświadczenia w badaniach organizacji i zarządzania w perspektywie historycznej. Współczesne Zarządzanie, 3. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Pikos, Anna & Olejniczak, Tomasz (2017). Pikos, A. , & Olejniczak, T. . (2017). Business History in Poland: Current State and Future Potential. Central European Management Journal, 25(3), 55-77. https://doi.org/10.7206/jmba.ce.2450-7814.199 (Original work published 2017)

MLA style

Pikos, Anna and Olejniczak, Tomasz. Pikos, A. , i T. Olejniczak. „Business History In Poland: Current State And Future Potential”. 2017. Central European Management Journal, t. 25, nr 3, 2017, ss. 55-77.

Chicago style

Pikos, Anna and Olejniczak, Tomasz. Pikos, Anna , i Tomasz Olejniczak. „Business History In Poland: Current State And Future Potential”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 25, nr 3 (2017): 55-77. doi:10.7206/jmba.ce.2450-7814.199.