en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2014 
Tom 22 
Numer 1

Some methodological remarks on the research on global warming

Kazimierz Zimniewicz
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

2014 22 (1) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.93

Abstrakt

Cel: Celem opracowania jest dyskusja z tezą o globalnym ociepleniu z człowiekiem jako głównym sprawcą tego zjawiska. Teza ta nie została udowodniona, ponieważ wśród badaczy zajmujących się tym zjawiskiem nie ma konsensusu.

Metodologia: Podstawową metodą badawczą, zastosowaną w artykule, była krytyczna analiza i ocena literatury oraz doniesień prasowych na temat globalnego ocieplenia. Kierowano się zasadą sceptycyzmu, nakazującą ostrożne traktowanie wszelkich wiadomości i wniosków z badań.

Wnioski: Ze względu na interdyscyplinarny charakter badań nad globalnym ociepleniem, a także ze względu na trudności zastosowania w tychże badaniach zasady intersubiektywnej komunikowalności i sprawdzalności, wszelkie ustalenia w tym zakresie należy przyjmować z rezerwą.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Zimniewicz, Kazimierz (2014). Zimniewicz, K. . (2014). Some methodological remarks on the research on global warming. Central European Management Journal, 22(1), 100-106. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.93 (Original work published 2014)

MLA style

Zimniewicz, Kazimierz. Zimniewicz, K. . „Some Methodological Remarks On The Research On Global Warming”. 2014. Central European Management Journal, t. 22, nr 1, 2014, ss. 100-106.

Chicago style

Zimniewicz, Kazimierz. Zimniewicz, Kazimierz . „Some Methodological Remarks On The Research On Global Warming”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 22, nr 1 (2014): 100-106. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.93.