en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2014 
Tom 22 
Numer 2

Systematyzacja i pomiar postrzeganych zmian w obrazie siebie konsumentów pod wpływem korzystania z marek usług

2014 22 (2) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.98

Abstrakt

Cel: Celami przeprowadzonych badań były (1) usystematyzowanie postrzeganych przez konsumentów pozytywnych i negatywnych zmian w obrazie siebie z tytułu korzystania z marek usług oraz (2) opracowanie wielowymiarowego narzędzia do pomiaru tych zmian.

Metodologia: Aby osiągnąć powyższe cele, zrealizowano badania jakościowe oraz ilościowe. Badania jakościowe, prowadzone metodą indywidualnego wywiadu, objęły próbę 318 osób w wieku od 13 do 82 roku życia (M = 37,64, SD = 16,69; 47,2% kobiet). W efekcie skompletowano zbiór pozytywnych i negatywnych zmian w obrazie siebie jako konsumentów wskutek korzystania z usług różnych marek, które zostały poddane szczegółowej kategoryzacji. Opierając się na wynikach kategoryzacji, opracowano kwestionariusz, którego skale miały ostać dyferencjału semantycznego. Badania ilościowe przeprowadzone zostały na próbie 378 osób w wieku od 15 do 78 lat (M = 34,62; SD = 13,42; 53,6% kobiet).

Wnioski: Analiza wyników badań umożliwiła identyfikację dziewięciu wymiarów postrzeganych zmian w obrazie siebie pod wpływem korzystania z marek usług. Na podstawie uzyskanych wyników opracowano kwestionariusz do wielowymiarowego pomiaru zmian w obrazie siebie o bardzo dobrych wskaźnikach psychometrycznych z uwagi na rzetelność pomiaru i trafność przewidywania preferencji marek usług.

Praktyczne implikacje: Opracowano nowatorskie wielowymiarowe narzędzie do praktycznego zastosowania w zarządzaniu marką usług. Zidentyfikowane wymiary postrzeganych zmian obrazu siebie konsumentów marek stanowią praktyczną wskazówkę, czym należy się kierować w komunikacji marketingowej.

Oryginalność: Wyniki badań i opracowane skale przełamują wieloletni impas w teorii i metodologii badań relacji Ja–marka.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Gorbaniuk, Oleg & Maciejewska, Aleksandra & Kisiel, Aleksandra & Kolańska, Magdalena & Filipowska, Justyna (2014). Gorbaniuk, O. , Maciejewska, A. , Kisiel, A. , Kolańska, M. , & Filipowska, J.. (2014). Systematyzacja i pomiar postrzeganych zmian w obrazie siebie konsumentów pod wpływem korzystania z marek usług. Central European Management Journal, 22(2), 45-64. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.98 (Original work published 2014)

MLA style

Gorbaniuk, Oleg and Maciejewska, Aleksandra and Kisiel, Aleksandra and Kolańska, Magdalena and Filipowska, Justyna. Gorbaniuk, O. , et al. „Systematyzacja I Pomiar Postrzeganych Zmian W Obrazie Siebie Konsumentów Pod Wpływem Korzystania Z Marek Usług”. 2014. Central European Management Journal, t. 22, nr 2, 2014, ss. 45-64.

Chicago style

Gorbaniuk, Oleg and Maciejewska, Aleksandra and Kisiel, Aleksandra and Kolańska, Magdalena and Filipowska, Justyna. Gorbaniuk, Oleg , Aleksandra Maciejewska, Aleksandra Kisiel, Magdalena Kolańska, i Justyna Filipowska. „Systematyzacja I Pomiar Postrzeganych Zmian W Obrazie Siebie Konsumentów Pod Wpływem Korzystania Z Marek Usług”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 22, nr 2 (2014): 45-64. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.98.