en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2014 
Tom 22 
Numer 3

Czy i jakie działania nadzorców są w stanie zagwarantować większą stabilność w sektorze bankowym po ostatnim kryzysie finansowym?

Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk
Kozminski University

Małgorzata Pawłowska
Warsaw School of Economics

2014 22 (3) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.109

Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytania (1) jak zreformować sektor bankowy, aby regulacje były skuteczne, oraz (2) jakie mechanizmy dyscyplinują zachowania banków i jak te zachowania zależą od środowiska instytucjonalnego.

Metodologia: Aby osiągnąć postawione cele, w artykule wykorzystano analizę probitową na danych panelowych obejmujących lata: 1995–2006 dla całego okresu oraz dla lat: 1999–2004 i 2004–2006, dla ponad 350 banków z krajów OECD.

Wnioski: Wyniki badania jednoznacznie opowiadają się za regulacjami bankowymi, nie zaś za pozostawieniem nadzoru sektora bankowego dyscyplinie rynkowej. Wyniki badania dowodzą, że zachowanie banków w dużej mierze zależy od środowiska instytucjonalnego. Dlatego podajemy w wątpliwość, czy obecnie proponowane reformy regulacyjne, które mają jednorodny charakter, będą efektywne w dyscyplinowaniu banków.

Praktyczne implikacje: Opracowanie jest nowatorskie i stanowi wkład do dyskusji dotyczącej skutecznych reform sektora bankowego, w celu uniknięcia kolejnego kryzysu w przyszłości. Jedni uważają, że regulacje sektora bankowego nie powinny być daleko idące, inni – iż regulacje są potrzebne, co pokazał kryzys finansowy w latach 2007–2011.

Oryginalność: Wyniki badań ilościowych na szerokiej próbie badawczej zastosowane do aspektów regulacyjnych.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Hryckiewicz-Gontarczyk, Aneta & Pawłowska, Małgorzata (2014). Hryckiewicz-Gontarczyk, A. , & Pawłowska, M.. (2014). Czy i jakie działania nadzorców są w stanie zagwarantować większą stabilność w sektorze bankowym po ostatnim kryzysie finansowym?. Central European Management Journal, 22(3), 85-101. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.109 (Original work published 2014)

MLA style

Hryckiewicz-Gontarczyk, Aneta and Pawłowska, Małgorzata. Hryckiewicz-Gontarczyk, A. , i M. Pawłowska. „Czy I Jakie Działania Nadzorców Są W Stanie Zagwarantować Większą Stabilność W Sektorze Bankowym Po Ostatnim Kryzysie Finansowym?”. 2014. Central European Management Journal, t. 22, nr 3, 2014, ss. 85-101.

Chicago style

Hryckiewicz-Gontarczyk, Aneta and Pawłowska, Małgorzata. Hryckiewicz-Gontarczyk, Aneta , i Małgorzata Pawłowska. „Czy I Jakie Działania Nadzorców Są W Stanie Zagwarantować Większą Stabilność W Sektorze Bankowym Po Ostatnim Kryzysie Finansowym?”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 22, nr 3 (2014): 85-101. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.109.