en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2013 
Tom 21 
Numer 1

Myślenie strategiczne o pracowniku – możliwość czy potrzeba współczesnej organizacji?

Anna Pluta
Uniwersytet Szczeciński

2013 21 (1) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.51

Abstrakt

Cel: Autorka podejmuje problem podejścia do pracownika przez organizację. Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: „Czy myślenie strategiczne o pracowniku jest możliwością, czy potrzebą współczesnej organizacji?”.

Metodologia: Podstawę do prowadzonych w artykule rozważań stanowią studia literaturowe. Na ich kanwie wysuwane są wnioski, których potwierdzenie stanowią prezentowane wybrane wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przez krajowe i międzynarodowe ośrodki badawcze.

Wyniki: Zaprezentowane rozważania wskazują, że współczesne organizacje muszą myśleć strategicznie o pracowniku, jeśli chcą odnosić sukcesy. Jednak myślenie to nie może ograniczać się do inwestowania w kompetencje kadry; musi również obejmować budowanie środowiska zapewniającego sukces organizacji i pracownika.

Oryginalność: Autorka wskazuje na konieczność strategicznego podejścia do pracownika we współczesnym świecie biznesu. Jednocześnie pokazuje, że organizacja nie może myśleć o pracowniku tylko z punktu widzenia własnego zysku. W myśleniu strategicznym o pracowniku musi być również miejsce na zysk – sukces pracownika.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Pluta, Anna (2013). Pluta, A. . (2013). Myślenie strategiczne o pracowniku – możliwość czy potrzeba współczesnej organizacji?. Central European Management Journal, 21(1), 124-136. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.51 (Original work published 2013)

MLA style

Pluta, Anna. Pluta, A. . „Myślenie Strategiczne O Pracowniku – Możliwość Czy Potrzeba Współczesnej Organizacji?”. 2013. Central European Management Journal, t. 21, nr 1, 2013, ss. 124-136.

Chicago style

Pluta, Anna. Pluta, Anna . „Myślenie Strategiczne O Pracowniku – Możliwość Czy Potrzeba Współczesnej Organizacji?”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 21, nr 1 (2013): 124-136. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.51.