en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2013 
Tom 21 
Numer 1

Społeczna odpowiedzialność i zaufanie podstawą strategicznej współpracy międzysektorowej

Maria Broniewska
Uniwersytet Łódzki

2013 21 (1) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.47

Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest prezentacja i wskazanie przydatności modelu strategicznej współpracy międzysektorowej i jej uwarunkowań, takich jak społeczna odpowiedzialność i zaufanie. Funkcjonowanie oraz rozwój organizacji w coraz większym stopniu zależą bowiem nie tylko od nich samych, ale także od ich relacji z otoczeniem. Im większa jest uczciwość i odpowiedzialność społeczna organizacji, tym większe jest zaufanie i chęć współpracy jej partnerów. Zależność ta występuje także w polskich realiach i dotyczy relacji międzysektorowych poza sferą biznesu.

Metodologia: W metodyce badawczej wykorzystano badania literaturowe oraz przedstawiono wyniki dyskusji focusowej grupy finalizującej w 2012 roku model współpracy administracji publicznej z NGO (organizacjami pozarządowymi).

Wnioski: Model współpracy administracji publicznej z NGO wydaje się udaną propozycją współpracy międzysektorowej. Istotnym zadaniem wydaje się teraz upowszechnienie założeń i elementów składowych modelu oraz przede wszystkim sprawienie, by nie był on uważany za kolejne mało przydatne narzędzie. Model ten powinien bowiem stanowić ramę pomocną w wypracowaniu własnych, lokalnie użytecznych standardów współpracy międzysektorowej.

Oryginalność: O oryginalności opracowania świadczy zarówno teoretyczne, jak i praktyczne przedstawienie korzyści z prawidłowej współpracy międzysektorowej.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Broniewska, Maria (2013). Broniewska, M. . (2013). Społeczna odpowiedzialność i zaufanie podstawą strategicznej współpracy międzysektorowej. Central European Management Journal, 21(1), 71-84. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.47 (Original work published 2013)

MLA style

Broniewska, Maria. Broniewska, M. . „Społeczna Odpowiedzialność I Zaufanie Podstawą Strategicznej Współpracy Międzysektorowej”. 2013. Central European Management Journal, t. 21, nr 1, 2013, ss. 71-84.

Chicago style

Broniewska, Maria. Broniewska, Maria . „Społeczna Odpowiedzialność I Zaufanie Podstawą Strategicznej Współpracy Międzysektorowej”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 21, nr 1 (2013): 71-84. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.47.