en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2013 
Tom 21 
Numer 1

Zmiany modelu relacji biznesowych w środowisku wirtualnym

Ewa Frąckiewicz
Uniwersytet Szczeciński

2013 21 (1) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.46

Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji modelu relacji przedsiębiorstwa z podmiotami jego otoczenia od etapu relacji prostych, bilateralnych, po propozycję modelowego ujęcia sieci relacji kształtowanych w środowisku wirtualnym ze szczególnym uwzględnieniem społeczności internetowych. Celem dodatkowym jest wskazanie kluczowych czynników determinujących wzajemne stosunki w tej sieci.

Metodologia: Artykuł ma charakter teoretyczny. Podstawę prowadzonych rozważań stanowią studia literaturowe z zakresu ekonomii i zarządzania.

Wyniki: Prowadzone rozważania wskazują na sposób, w jaki nowe technologie informacyjne i komunikacyjne zmieniają kształt i charakter powiązań między przedsiębiorstwem a jego otoczeniem. Formułowany jest wniosek dotyczący możliwości rozwoju wzajemnych relacji w dwóch przeciwstawnych kierunkach, tj. współpracy i destrukcji.

Oryginalność: Autorka przedstawia graficzny model relacji biznesowych w środowisku wirtualnym. Wskazuje także na kluczowe czynniki wpływające na kształt wzajemnych stosunków w środowisku wirtualnym, o charakterze zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Frąckiewicz, Ewa (2013). Frąckiewicz, E.. (2013). Zmiany modelu relacji biznesowych w środowisku wirtualnym. Central European Management Journal, 21(1), 55-70. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.46 (Original work published 2013)

MLA style

Frąckiewicz, Ewa. Frąckiewicz, E.. „Zmiany Modelu Relacji Biznesowych W Środowisku Wirtualnym”. 2013. Central European Management Journal, t. 21, nr 1, 2013, ss. 55-70.

Chicago style

Frąckiewicz, Ewa. Frąckiewicz, Ewa . „Zmiany Modelu Relacji Biznesowych W Środowisku Wirtualnym”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 21, nr 1 (2013): 55-70. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.46.