en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2013 
Tom 21 
Numer 1

Myślenie strategiczne – modny trend czy skuteczna alternatywa dla planowania strategicznego?

Joanna Radomska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

2013 21 (1) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.45

Abstrakt

Cel: Artykuł opisuje istotę myślenia strategicznego w kontekście zmian, jakie zachodzą w procesie tworzenia i implementacji strategii w organizacjach. Celem jest analiza tego pojęcia jako syntezy planowania strategicznego oraz twórczej analizy i inspirującej wizji.

Metodologia: Badanie zostało przeprowadzone za pomocą bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego (PAPI) – w badaniu ilościowym wykorzystana została metoda oparta na gromadzeniu danych w sposób otwarty (jawny) i zestandaryzowany.

Wyniki badań: Opracowanie przedstawia fragment wyników badań, które potwierdzają, iż myślenie strategiczne staje się coraz częściej koniecznym uzupełnieniem dotychczasowego procesu podejmowania decyzji, zastępując rozbudowane i nieelastyczne plany rozwojowe i niwelując tym samym niedostatki planowania strategicznego.

Wnioski: Wydaje się, iż coraz częściej strategia przyjmować będzie postać nieformalnego pomysłu, który ewoluuje w trakcie implementacji, zastępując tym samym rozbudowane formalne dokumenty, niepozostawiające miejsca na elastyczną adaptację.

Oryginalność: Prezentowane wyniki badań podejmują aktualny temat i stanowią istotny wkład w dyskusję toczącą się wokół pojęcia myślenia strategicznego.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Radomska, Joanna (2013). Radomska, J. . (2013). Myślenie strategiczne – modny trend czy skuteczna alternatywa dla planowania strategicznego?. Central European Management Journal, 21(1), 41-54. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.45 (Original work published 2013)

MLA style

Radomska, Joanna. Radomska, J. . „Myślenie Strategiczne – Modny Trend Czy Skuteczna Alternatywa Dla Planowania Strategicznego?”. 2013. Central European Management Journal, t. 21, nr 1, 2013, ss. 41-54.

Chicago style

Radomska, Joanna. Radomska, Joanna . „Myślenie Strategiczne – Modny Trend Czy Skuteczna Alternatywa Dla Planowania Strategicznego?”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 21, nr 1 (2013): 41-54. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.45.