en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2013 
Tom 21 
Numer 1

Polscy przedsiębiorcy w Dolinie Krzemowej

Dominika Latusek-Jurczak
Kozminski University

2013 21 (1) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.44

Abstrakt

Cel: Tekst stanowi podsumowanie badań nad polskimi firmami i polskimi przedsiębiorcami w Dolinie Krzemowej w Stanach Zjednoczonych przeprowadzonych przez autorkę w latach 2007–2012.

Metodologia: Badania objęły 81 osób (13 przedsiębiorstw i kilka innych podmiotów), w tym przedsiębiorstwa utworzone przez Polaków w Dolinie Krzemowej, polskie przedsiębiorstwa utworzone w Polsce i działające w Dolinie Krzemowej oraz organizacje i instytucje zajmujące się promowaniem i wspieraniem współpracy gospodarczej Polska–Dolina Krzemowa. Prezentowany raport ma charakter przeglądowy.

Wnioski: Przeprowadzone badania wskazują, że do powstania w Polsce przedsiębiorstw o potencjale szybkiego wzrostu (takich, z jakich słynie Dolina Krzemowa) potrzebne są wysiłki w trzech obszarach, które zostaną w referacie omówione. Są to: (1) aspekty kulturowe związane z niską tolerancją ryzyka i społecznym potępieniem porażki w biznesie, (2) kwestie związane z finansowaniem odnoszące się przede wszystkim do dostępności
funduszy typu venture capital oraz sieci business angels, a także (3) kształcenie umiejętności biznesowych przedsiębiorców, dla których kluczowe jest zdobywanie doświadczenia w światowych centrach przedsiębiorczości, takich jak np. Dolina Krzemowa.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Latusek-Jurczak, Dominika (2013). Latusek-Jurczak, D. . (2013). Polscy przedsiębiorcy w Dolinie Krzemowej. Central European Management Journal, 21(1), 30-40. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.44 (Original work published 2013)

MLA style

Latusek-Jurczak, Dominika. Latusek-Jurczak, D. . „Polscy Przedsiębiorcy W Dolinie Krzemowej”. 2013. Central European Management Journal, t. 21, nr 1, 2013, ss. 30-40.

Chicago style

Latusek-Jurczak, Dominika. Latusek-Jurczak, Dominika . „Polscy Przedsiębiorcy W Dolinie Krzemowej”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 21, nr 1 (2013): 30-40. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.44.