en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2013 
Tom 21 
Numer 2

Ocena działalności instytucji gospodarki budżetowej na podstawie sprawozdań finansowych na przykładzie Centrum Usług Logistycznych

Marcin Kaczmarek
Uniwersytet Szczeciński

2013 21 (2) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.64

Abstrakt

Cel: Głównym celem artykułu jest ocena przydatności informacyjnej sprawozdań finansowych na tle zmian organizacyjnych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz jednostek budżetowych w instytucjach gospodarki budżetowej. Celem jest również interpretacja danych zawartych w sprawozdaniach pod kątem zarządzania majątkiem i strukturami wybranych IGB.

Metodologia: Głównym narzędziem badań analiza ekonomiczna wybranych elementów sprawozdań finansowych instytucji gospodarki budżetowej. Dokonano również przeglądu informacji charakteryzujących instytucje gospodarki budżetowej, które prowadzą działalność gospodarczą. W odniesieniu do jednej z jednostek „Centrum Usług Logistycznych” posłużono się metodą badawczą analizy indywidualnego przypadku.

Wnioski: Przeprowadzona analiza pokazuje, że zmiany organizacyjno-prawne nie spowodowały poprawy funkcjonowania sektora finansów publicznych w tym obszarze. Wynika to z faktu, iż muszą być dokonane zmiany zarządzania, mentalności, skierowane w stronę menadżeryzmu.

Implikacje badawcze: Artykuł jest pierwszym spojrzeniem autora na problematykę instytucji gospodarki budżetowej. Nie ulega wątpliwości, że tego typu badania muszą być kontynuowane w ujęciu wielowątkowym.

Oryginalność: Autor przedstawił ciekawą i aktualną problematykę dotyczącą funkcjonowania sektora finansów publicznych. Postawione w artykule tezy i analiza sytuacji finansowej instytucji gospodarki budżetowej stanowią głos w dyskusji na temat pożądanych kierunków zmian organizacji sektora finansów publicznych.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kaczmarek, Marcin (2013). Kaczmarek, M. . (2013). Ocena działalności instytucji gospodarki budżetowej na podstawie sprawozdań finansowych na przykładzie Centrum Usług Logistycznych. Central European Management Journal, 21(2), 139-154. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.64 (Original work published 2013)

MLA style

Kaczmarek, Marcin. Kaczmarek, M. . „Ocena Działalności Instytucji Gospodarki Budżetowej Na Podstawie Sprawozdań Finansowych Na Przykładzie Centrum Usług Logistycznych”. 2013. Central European Management Journal, t. 21, nr 2, 2013, ss. 139-154.

Chicago style

Kaczmarek, Marcin. Kaczmarek, Marcin . „Ocena Działalności Instytucji Gospodarki Budżetowej Na Podstawie Sprawozdań Finansowych Na Przykładzie Centrum Usług Logistycznych”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 21, nr 2 (2013): 139-154. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.64.